1843’de Osmanlı Padişahı II. Mahmut’un eşi ve Abdülmecit’in annesi Bezmiâlem Valide Sultan tarafından temelleri atılan ve bugün ‘Sağlık Alanında Bilimin Zirvesi’ sloganıyla, sadece sağlık alanında eğitim veren ve bu konuda Türkiye’nin tek üniversitesi olma özelliğini taşıyan Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi’nin Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) yazılımı olan Microsoft ERP (Dynamics AX), Dynamics iş ortağı ETG Danışmanlık yönetiminde CANLI kullanıma alındı.

Microsoft ERP

Devreye alınan ilk faz kapsamında, kurumun tüm Muhasebe, Finans, İnsan Kaynakları (Bordro) ve mevcut HBYS (Hastane Bilgi Yönetim Sistemi) yazılımı ile entegrasyon süreçleri bulunuyor. Faz1 çalışmalarının hemen ardından başlatılan Faz2 çalışması 2016 yılı içerisinde devam edecek ve sonrasında projenin son aşaması olan Faz3 devreye girecek.

ERP ile Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Öğrenciler ve Üniversite ile ilgili süreçlerin yanı sıra; Finans, Satınalma, Tedarik Zinciri Yönetimi, HBYS ve tüm kurum süreçlerinde otomasyon sağlamasına ilaveten, daha doğru ve hızlı karar almak için ihtiyaç duyulan İş Zekâsı (BI) çözümleri dahil uçtan uca bir çözüm kullanıyor olacak.

Microsoft ERP

30 dünya üniversitesi ile işbirliği olan ve bünyesinde Tıp, Eczacılık, Diş hekimliği ve Sağlık Bilimleri Fakülteleri bulunan Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi; Microsoft Dynamics AX Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) yazılımı ile birlikte, Sağlık ve Eğitim alanında, eğitim, araştırma ve hizmetleri ile ülkemiz ve dünyada referans kabul edilen, mensubu olmaktan övünç duyulan lider bir Üniversite olma vizyonuna daha hızlı ulaşacak.

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Microsoft Türkiye ve Dynamics AX iş ortağı ETG ile gerçekleştirilerek proje ile kurum kaynaklarını daha verimli, izlenebilir, kolay yönetilebilir ve dinamik yapıdaki değişime hızlı adapte olabilecek şekilde yöneterek, geleneği geleceğe taşımaya devam edecek.