ERP

Küreselleşen dünyada, özellikle bilgi ve iletişim teknolojilerinin hızlı gelişimiyle işletmelerin en önemli sorunları rekabet gücüne sahip olmak ve varlıklarını sürdürebilmektir. Bilişim çağı olarak adlandırılan bu dönemde gerçek zamanlı ve doğru bilgi, küresel bir şirketin iş süreçlerini ve kaynaklarını yönetmesinde ihtiyaç duyduğu en önemli şeydir. Çünkü işletmelerin rekabet gücü, sahip oldukları ve ürettikleri bilgi ile ölçülmektedir. Şirketler de söz konusu rekabet ortamında başarılı olmak için endüstrideki en iyi ve en güncel uygulamalardan biri olan ERP sistemlerinin yardımına başvurmaktadır. Bu yazıda BilişimERP’nin kurumsal kaynak planlama süreçlerinizde fark yaratan özellikleri ile ihtiyaçlarınıza cevap veren yönlerini aktaracağız.

ERP

 Dijital Dönüşümün Omurgası: ERP

Dijital dönüşümün hız kesmeden devam ettiği çağımızda ERP sistemleri tüm işletme işlevleri arasında geçiş yapabilme özelliği ile bu dönüşümün omurgasını oluşturan bir konumda yer almaktadır. Dolayısıyla ERP sistemleri iş süreçleri, insanlar, tedarikçiler ve müşterilerin birbirine bağlanıp bütünleşmesi için vazgeçilmez bir araç haline gelmiştir.

ERP sistemleri ile insandan kaynaklı hataları, sorunları, gecikmeleri, maliyetleri azaltmak mümkündür. Aynı zamanda ERP; üretimde darboğazların giderilmesine, dağıtım kaynaklarının daha iyi planlanmasına, müşteri hizmetlerinin iyileştirilmesine ve stokların en iyi şekilde kullanılmasına imkan vermektedir.

İşletmelerin ERP’ye İhtiyaç Duyma Nedenleri

İşletmelerin ERP sistemlerine ihtiyaç duyması için birçok neden vardır. Küreselleşme ve uluslararası rekabet bunlardan ilkidir. ERP sistemleri ile işletmeler bilgi sistemlerini etkin bir şekilde kullanma ve iş süreçlerini iyileştirme olanağı elde ederler ve bu sayede rakipleri karşısında öne geçebilme avantajı kazanırlar. Coğrafi olarak birbirinden uzak birimler arası koordinasyonu sağlamak ERP’ye ihtiyaç duymak için bir başka nedendir. Çünkü işletme büyüdükçe ve coğrafi olarak açılımlar oldukça birçok üretici kurum ürün yenileme, daha hızlı teslimat, daha iyi kalite ve daha iyi hizmet konusunda artan müşteri taleplerini karşılayabilmek için daha güçlü bir teknolojik altyapıya ihtiyaç duyar. Bu noktada devreye giren ERP sistemlerinin önemli özelliklerinden biri de müşteri siparişinin en kısa sürede, istenen kalite ve maliyette karşılanabilmesi için tüm dağıtım, üretim ve tedarik kaynaklarının kapasite ve özellikleri aynı anda dikkate alma olanağı sağlamasıdır. Böylece bölgeler arası koordinasyon ve eş zamanlı bütünleştirme kurumun temel stratejileri doğrultusunda sağlanabilmektedir. Bunların yanında ERP, bilgi teknolojisinin sağladığı yeni olanaklar ile bir şirketin geleneksel olarak kağıt üzerinde gerçekleştirdiği işlemleri dikey bir entegrasyonla dijital hale getirme ve aynı zamanda dijital bir işletmeye dönüşme imkanı sunar.

Yukarıda saydıklarımız başta olmak üzere daha birçok sebep,  ERP sistemlerine olan ihtiyacı gün geçtikçe artırmaktadır. Ülkemizde ERP yazılımları neredeyse bütün işletmelerde giderek yaygınlaşmakta ve birçok sektörde aranılır hale gelmektedir. 

Etkin Kaynak Yönetiminde BilişimERP

Teknolojik & Güvenilir Altyapı

BilişimERP, web tabanlı, platform bağımsız, ERP metodolojisi ile tasarlanmış son teknolojileri içeren bir yapıya sahiptir.

Zengin İşlevsellik ve Güvenlik

İşletmenizin satıştan muhasebeye, satın almadan kaliteye, planlamadan lojistiğe tüm süreçlerini BilişimERP ortamında servis bazında güvenlik yapısı ile bütünleşik hale getirebilir, analiz edebilir, iyileştirebilirsiniz. Kişiselleştirilebilir ekran yapısı ve kullanım kolaylıkları sistemin hızlıca öğrenilmesini sağlamaktadır.

Fark Yaratan Özellikler

BilişimERP, özelleştirilebilir ürün ağacı, rota ve operasyonlarda alternatif tanımlama, ana üretim planı ve “Rolling Horizon” yöntemiyle güncelleme, malzeme ihtiyaç planı (MRP) ve karşılaştırmalı benzetimler, fason izleme, kontrat siparişi izleme, teklif hazırlamada esnek maliyetlendirme, talep tahminleri, maliyet analizi, kademeli dağıtım yöntemine göre gider dağıtımı, periyodik bakım işlemleri, esnek bütçe ve nakit akışı, insan kaynakları yönetimi gibi birçok fark yaratan özelliğe sahiptir.

Dikey Çözümler

Döküm, dövme, talaşlı imalat, otomotiv yan sanayi, plastik enjeksiyon, makine imalatı, havacılık-savunma sanayi, medikal cihaz üretimi sektörlerindeki başarılı dikey çözümler kullanımınıza hazırdır.

Doğrudan Danışmanlık

Bilişim A.Ş.’nin 34 yıllık deneyimi ve güvencesiyle üretim tecrübesine sahip endüstri mühendislerinin ve alan uzmanlarının vereceği doğrudan danışmanlıkla ERP işletime alma süreçleriniz verimli ve hızlı ilerleyecektir.

Mobil Uygulamalar

BilişimMobile uygulaması ile üretim, depo ve kalite süreçlerinin verileri anlık olarak mobil cihazlardan girilebilir ve sorgulanabilir. Mobil cihazların kullanımı ürünlerin standart zamanlarının tespitine, üretim aksamalarının analizine ve operatör verimliliğinin hesaplanmasına olanak sağlar. Kağıtsız e-iş emri altyapısı, mobil cihazlardan teknik resim vb. dokümanlara ulaşım olanağı bulunmaktadır.

Uçtan Uca Entegre ERP

Endüstride ve akademik çevrelerde kabul görmüş üretim ve yönetim sistemlerini, kalite yönetimi odaklı olarak en yeni yazılım geliştirme teknolojileri ile harmanladığımız uçtan uca entegre ERP yazılımı BilişimERP ile işletmenize güç katın.

Modüller

Sahip olduğu stok yönetimi, satış yönetimi, satınalma yönetimi, ürün yönetimi, kalite yönetimi, insan kaynakları yönetimi, finans yönetimi, maliyet yönetimi ve bakım onarım yönetimi modülleri ile BilişimERP, kaynaklarınızın tümünü etkin bir biçimde yönetmenizi sağlar.

BilişimERP’yi deneyin! Ürün hakkında daha fazla bilgi almak için demo talebi oluşturun.