ERP HABER – 1989 yılından bu yana kurumsal kaynak planlama ürünü CANIAS ERP ile birçok sektörde başarılı çalışmalara imza atan IAS, maden ve mermer sektöründe yaptığı örnek uygulamalarla Türk maden ve mermercilik sektörünün en fazla tercih edilen yazılımı oldu.

Türkiye’de ismini madencilik ve mermer sektöründe duyurmuş önemli firmalardan Mermertay, Aydın Linyit, Ege Jeoteknik, Metamar, Biga Mermer, Demir Madencilik A.Ş. ve en son olarak CANIAS ERP ailesine katılan Verostone (Altay Mermer) üretim süreçlerinden stok yönetimine kadar birçok alanda CANIAS ERP’yi tercih ettiler.

1980′li yılların sonunda gelişmeye başlayan Türk doğal taş ve maden sektörü 1990′lı yılların sonlarında dünya genelinde ihracatta oldukça önemli bir paya sahip oldu. Çok nitelikli doğal taşlara sahip olan Türkiye, potansiyelini değerlendirme konusunda çok gayretli. % 98 net döviz girdisi sağlayan doğal taş sektörünün özellikle son dönemdeki bu başarısında teknoloji kullanımı da çok büyük bir paya sahip. Kurumsal kaynak planlama yazılımları ile hem kaynakların daha verimli kullanılması hem de üretim süreçlerinin iyileştirilmesi hedefleniyor.

Mermer sektörü doğası gereği ürün bazında çeşitlilik gösteren, kendine has üretim tekniklerine sahip, belirli yasal standartlara uyması gereken ve blok verimliliği gibi çeşitli üretim analizlerinin yapılmasının zor ama gerekli olduğu bir sektördür.

Sektördeki firmalarda yapılan CANIAS ERP uyarlamalarında özellikle satış, üretim, fiili maliyetlendirme, satın alma, muhasebe ve stok gibi temel iş süreçlerinde önemli geliştirmeler yapılarak mermer ve maden sektörüne yönelik çok önemli başarılar sağlandı.

Yapılan geliştirmelerden bazılarından bahsedecek olursak: Mermerin standart bir ürün olmaması nedeniyle taş cinsi, yüzey şekli, kalite, en, boy, kalınlık gibi seleksiyon bilgileri mermere özel uyarlanmış resimli ekranlardan seçilerek kaydediliyor. Böylece ürün farkından ortaya çıkan sorunların yaşanması önlenmiş oluyor. Ayrıca bloktan çıkan ürünün, yan ürünün ve firenin takibi sistem üzerinden yapılarak istenilen raporlara ulaşılabiliyor.

CANIAS ERP üzerinden yapılan fabrika ve ocak blok stokları seri numarası, yükseklik, genişlik, STlik/katraklık, üretim yılı özelliklerine göre ayrı ayrı takip edilebilmekte. Bu da stok yönetiminde önemli avantajlar sağlamaktadır. ERP kullanımının sağladığı faydalar tabi ki yukarda belirtilenlerle sınırlı değil. CANIAS ERP ile sektöre özgü yapılan geliştirmeler ve uyarlamalarla sektörün sıkıntıda olduğu tüm sorunlara çözüm getirmeye ve üretimin kaliteli olmasına sağlanıyor. Özellikle son dönemde artan kaliteli üretim ile de Türkiye’nin ihracattaki payı oldukça üst noktalara gelmiş bulunuyor.