Depolar, işletmelerdeki süreçlerin hızlı ve hatasız işlemesi için gereken kritik noktalardan biridir. Depoların optimizasyonunun yapılmış olması ve hammadde, yarı mamül veya mamül akışının doğru düzenlenmesi işletmeninin iş akışının sorunsuz işlemesine olanak sağlayan çok önemli bir anahtardır. Depolar, işletmelerde gerçekleşen problemlerde genelde sorunun kaynak noktasının akla gelmediği, sinsi sorun kaynaklarından biridir.
Depo yönetiminin 3 temel tekniği vardır; FIFO, FEFO, LIFO

First In First Out (FIFO):
Bu teknikte stoklanan veya ilk getirilen ürünlerin önce hareket etmesi yani önce depodan çıkmasının gerekliliği kuralıdır.

First Expire First Out (FEFO):
Bu teknikte ise, aksiyon kaynağı oluşturacak nokta ürünün son kullanma tarihidir. Ürünler son kullanma tarihi dikkate alınarak depodan sevk edilir. Yani son kullanma tarihi yaklaşmış olan ürünler depodan önce çıkar.

Last In First Out (LIFO):
Bu teknikte ise, depoya son giren ürün ilk olarak çıkmaktadır.

Depolarda FIFO ve FEFO ile SKT Yönetimi

Genelde işletmelerimizde LIFO ve FIFO’nun uygulandığını görülmektedir. Ancak, örnek vermek gerekirse FMCG, İlaç, çeşitli kimyevi hammadde sektörlerinde stok kodlarında son kullanma tarihi barındıran ürünlerde FIFO’nun doğru olmadığı, FEFO’ nun devreye girmesi gerekliliğini oluşturan durumlar da olmaktadır. Örneğin kampanya vb. durumlardan dolayı SKT’ si daha yakın ancak son giren ürünler sebebiyle FIFO ile depodan çıkış yapılması yerine FEFO ile ürünlerin depodan çıkması gerekliliği uygulanması zaruri bir tekniktir. Aksi halde işletmenin para ve müşteri kaybına sebep olmamak mümkün değildir.
Bu ve bunun gibi her sektöre özgün davranış biçimlerinin doğru olarak yönetilmesi için bu 3 kuralın arasındaki etkileşimi doğru kurgulamak ve senaryolar yaparak doğru kuralın seçimine özen gösterme gerekmektedir.

 

Ahmet Savaş Göktürk

İş Çözümleri Yöneticisi

Login Yazılım