Global kurumsal uygulamalar şirketi IFS; endüstriyel üretim, inşaat, perakende, petrol ve gaz, otomotiv, enerji, kamu ve diğer sektörlerden yaklaşık 500 üst düzey yöneticinin katılımıyla yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı.

kilit rol

Ankete katılanların yüzde 86’sı dijital dönüşümün pazarlarında kilit rol oynayacağını düşünüyor ancak yüzde 40’ı henüz bu yönde bir strateji belirlemiş değil. IFS Türkiye Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ergin Öztürk, bu anketin büyük sanayilerdeki kıdemli liderlerin ve yöneticilerin dijital dönüşümün sunduğu potansiyelin farkında olduğunu ancak birçoğunun bunu karşılayacak stratejiyi henüz oluşturmadığını gösterdiğini söyledi.

IFS’in Dijital Dönüşüm Anketi 20’den fazla ülkedeki üst yönetimin dijital dönüşümün gerekliliği, hangi teknolojilerin dönüşümün itici gücü olacağı ve şirket içerisinde bu süreci kimin sahipleneceği konusundaki görüşlerini gözler önüne serdi.

Dijital Dönüşümün Kurum İçi Sorumlulukları Netleştirilmemiş

Şirket içerisinde dijital dönüşüm işlerinden kimin sorumlu olacağı sorulduğunda, katılımcıların yüzde 40’ı CIO’ları (Chief Information Officer) adres gösterdi. Yine katılımcıların yüzde 39’u CEO’ların sorumlu olacağını söylerken, yüzde 35’i sorumluluğu CFO’lara verdi. CTO (yüzde 20) ve CMO’lar (yüzde 6) ise bu alanda söz sahibi olarak kabul edilmedi.

Üst yöneticiler aynı sorunun cevabı olarak ise kendilerini gösterdi ve CEO’ların yüzde 53’ü kendilerini sorumlu addetti. CFO ve CIO’lar için ise bu oran sırasıyla yüzde 69 ve yüzde 63 oldu.

Yüksek Öncellikli Ancak…

Ankete katılanların yüzde 86’sı dijital dönüşümün gelecek beş yıl içerisinde pazarlarında kilit rol oynayacağını söylüyor. Yüzde 76’sının yanıtı ise dijital dönüşüm hakkında daha fazla bilgiye sahip olmaları gerektiği yönünde.

Bununla birlikte, birçok şirket bir strateji belirlemek için henüz adım atmamış. Ankete katılanların yüzde 40’ının verdiği yanıta göre henüz net bir dijital dönüşüm stratejisine sahip değiller.

Net Stratejiler Gerekli

IFS Türkiye Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ergin Öztürk konuyla ilgili düşüncelerini şöyle dile getirdi:

“Bu anket büyük sanayilerdeki kıdemli liderlerin ve yöneticilerin dijital dönüşümün sunduğu potansiyelin farkında olduğunu ancak birçoğunun bunu karşılayacak stratejiyi henüz oluşturmadığını gösteriyor. Ayrıca, şirketler içerisinde dijital dönüşüm gündemini kimin takip edeceği de belirsizliğini koruyan bir unsur. Şirketlerin hedeflerini netleştirmesi ve dijital dönüşümün tüm nimetlerinden faydalanabilmek için net stratejiler belirlemesi gerekiyor.”

Dijital Dönüşüme Kapı Açan Teknolojiler

Kendinden önceki teknolojilerin yerini hızlıca alan birkaç teknolojinin, kendi sektörlerinde dijital dönüşüme kapı açmada ne derece önemli olduğunu puanlamaları istendiğinde, katılımcılar aşağıdaki yanıtları verdi:

• Nesneler interneti: 59
• Bulut bilgi işlem: 59
• Bilişsel bilgi işlem: 55
• Bilgisayarla öğrenme: 53
• Giyilebilir teknoloji: 48
• 3 boyutlu baskı: 42
• İnsansız teknoloji: 39

Bölgesel Farklılıklar

Anket, kurum içi sorumluluklara bakış ile ilgili bir dizi bölgesel farklılık ortaya koydu:

• Ankete Polonya’dan katılanlar dijital dönüşümün sorumlusunun CIO (katılanların yüzde 57’si) olması gerektiğini düşünüyor, katılanların yüzde 41’i ise CEO’yu işaret ediyor
• ABD’de dijital dönüşüm işleri sorumlusunun CFO olması gerektiği düşünülüyor (yüzde 42). Yüzde 30’luk kesim ise, bu tüm bölgelerdeki en düşük CEO oranı, sorumlu olarak CEO’yu gösteriyor
• Ankete Brezilya’dan katılanların yüzde 57’si dijital dönüşümün sorumlusu olarak CTO’yu gösteriyor; bu da bölgeler genelinde en yüksek CTO oranını oluşturuyor
• İskandinav katılımcılar dijital dönüşüm sorumlusunun CIO (yüzde 45) veya CEO (yüzde 38) olması gerektiğine inanıyor
• Asyalı katılımcılar bu konuda en kararsız olanlar: Katılanların yüzde 29’unun organizasyon dahilindeki dijital transformasyon sorumlusunun kim olması gerektiği konusunda bir fikri oluşmamış