Dijital İkiz kavramı ilk olarak 2002’de Dr. Michael Grieves tarafından NASA’nın eşleme teknolojisi sonucunda ortaya atılmıştır. Dijital ikiz kavramı 2002’den bu yana var olsa da IoT ile birlikte daha etkili hale gelmiştir. Bugün bu etki öylesine önemlidir ki, Gartner’ın 2017’de 10 stratejik teknoloji trendi listesinde yer almaktadır.

dijital ikiz

Basit bir anlatımla, bir dijital ikiz, sürecin, ürünün ya da servisin sanal bir modelidir.  Sanal ve fiziki dünyaların birleştirilmesi demek, verinin analizi ile birlikte bir problemi oluşmadan önce görmeye olanak sağlar. Bununla birlikte dijital ikiz ile yeni fırsatlar geliştirerek simülasyonlar aracılığıyla geleceği bugünden inşa edebilirsiniz.

SAP’de IoT Başkan Yardımcısı Thomas Kaiser’in konu ile ilgili görüşleri şöyle;

“Dijital İkizler, bir işin varlığını ve iş sürecinin döngüsü açısından bir zorunluluk haline geliyor. Bu zorunluluğu yerine getirmeyen şirketlerin rekabet yarışında geride kalacağını söyleyebiliriz”

Dijital İkiz Nasıl Çalışır?

Dijital ikiz kavramı için fiziksel ve sanal dünya arasında bir köprü diyebiliriz. Dijital ikizin çalışma biçim ile şu sırayla ilerler; ilk olarak, çalışma koşulları, gerçek zamanlı durumlar ve konum gibi akıllı bileşenler sensörler aracılığıyla fiziksel bir öğeye entegre edilir.  Bileşenler veriyi alan ve işleyen bulut tabanlı bir sisteme bağlı olmalıdır. Ardından bu girdi, diğer bağlamsal veriye karşı analiz edilir.

Her ne kadar yeni bir kavram gibi görünse de bulut teknolojisi ve IoT ile birlikte her geçen gün daha fazla avantaj sağlayan dijital ikizler, gelecek için çok daha önemli olacağının sinyallerini bugünden vermeye devam etmektedir. Dijital ikiz sayesinde iş süreciniz ile ilgili olarak gerçek dünyada uygulayabileceğiniz dersler alabilirsiniz ve bu derslerin bir sonucu olarak sürecinizdeki fırsatları öğrenerek, işinizde verimi maksimum seviyeye çıkarabilirsiniz.

Dijital İkizin Öncüsü NASA

NASA uzay araştırmalarında eşleme teknolojisini kullanarak bugün Dijital İkiz kavramının öncüsü olmuştur.

Fiziksel olarak yakın olmadığınız sistemleri nasıl yönetecek, çalıştıracak ya da tamir edeceksiniz?

NASA’nın araştırma departmanının en başından beri yanıtını aradığı bu soru, onları önce eşleme teknolojisine ardından da dijital ikiz kavramının bugününe dek getirdi.  Bugün NASA, yeni sistemler geliştirirken Dijital ikizleri kullanmaya devam ediyor.

“Dijital İkizin en büyük avantajı, ekipmanlarımızı sanal ortamda oluşturarak, test edebilmemizdir. Bu sayede ekipmanlar gereksinimlerimizi tam olarak karşıladığında üretim aşamasına geçiyoruz” NASA Üretim Uzmanı ve Uluslararası Üretim Merkezi Yöneticisi John Vickers

Dijital İkiz Teknolojisi Neden Önemlidir?

Dijital ikizler günümüzde inovasyon ve performansı yönlendirebilen güçlü yöneticiler haline gelmişlerdir. Dijital ikizi, yetenekli, en güçlü ve gelişmiş izleme kabiliyetine sahip, öngörü yetenekleri en üst seviyede olan bir ürün teknisyeni olarak düşünebilirsiniz.

IDC’ye göre; 2018’de dijital ikiz teknolojisine yatırım yapan şirketler, kritik süreçlerde %30 gelişmeyi göreceklerinden emin olabilirler.

Gelecek beş yıl içerisinde uzmanlar dijital ikizler ile birlikte milyonlarca yeniliğin sunulacağını düşünüyorlar.  Son yıllarda dijital ikiz teknolojisini kullanarak başarı hikayelerini paylaşan firmaların sayısının her geçen gün artması bu düşüncenin ne kadar haklı olduğunu ortaya koyuyor.