Bir işi büyütmek kolay değildir.  Süreç boyunca zaman, özveri ve odaklanmaya ihtiyaç duyarsınız. Zaten zorlu olan bu süreci daha da zor ve kimi zaman imkânsız hale getiren ise modası geçmiş ya da yönetilmesi güç yazılım sistemleridir.  Tüm çalışanların işlerini en doğru şekilde yapabilmeleri için ihtiyaç duydukları bilgilere anında erişebildikleri bir sistemin beraberinde verimliliği, yüksek performansı ve haliyle kârlılığı getirmesi kaçınılmazdır.

ERP-İhtiyaç

Böylesi bir durumla karşı karşıyaysanız, bir ERP sistemi ile tüm engelleri aşabilirsiniz. Bir ERP Uygulamasına ihtiyaç duyduğunuzu gösteren en yaygın 3 gösterge ise şöyle;

Eksik Mobil Yetenekler

Günümüz dünyası her gün değişiyor ve bu değişim bizleri eskisi kadar şaşırtmadan uyum sağlama kabiliyetini de beraberinde getiriyor. Hareket özgürlüğü sağlayan ERP sistemleri kurumlara rekabet avantajı getirdiğini ve üretkenliği artıran önemli bir özelliktir. Son zamanlarda Amerika’da gerçekleştirilen bir anket 5 işçiden birinin sözleşmeli olduğunu gösteriyor. Bu durumda bugün iş gücünün önemli bir kısmını serbest bir kitlenin oluşturduğunu söylememiz mümkün hale geliyor.  Bu nedenle, başarılı bir işletmenin farklı cihazlar aracılığıyla tüm çalışanlarına kolayca erişebilen bir sisteme ihtiyacı vardır.

Mobil yeteneklere sahip bir ERP sistemi ile seyahat eden ya da sözleşmeli çalışanlarınızın bildirimlerle, güncellemelere ve gerçek zamanlı olarak önemli bilgilere kolay erişimini sağlayabilirsiniz.

Kötü Muhasebe ve Satış

Muhasebe ekibiniz daha güncel rakamlar istiyorsa, bu bir ERP sistemine ihtiyaç duyduğunuzun en önemli göstergelerinden biridir. Yine aynı departman içinde kâğıt tabanlı faturaların ve satış siparişlerinin manuel olrak girildiği bir satış departmanının var olması da bir ERP sistemine ihtiyaç duyduğunuzun bir diğer göstergesidir.

“Günümüz dünyasında kâğıt ve kalem vintage birer aksesuar olarak var olurken, işinizin kalbi muhasebe departmanını bu eski moda sistem ile yönetmek sizi sadece başarısızlığa götürür”

Bilgiye hızlıca ulaşabileceğiniz bir ERP sistemi ile değerli zamanınızdan tasarruf edebilirsiniz.  Gerçek zamanlı bilgi akışı ile satışlarınızın ve eldeki stoklarınızın kontrolünü de sağlayabilirsiniz. 

Sorunlu Sistem Entegrasyonu

Sistem entegrasyonu, verimli çalışmak için gereken tüm önemli bilgileri içeren tek bir iş istasyonuna sahip olmak demektir. Sistemler veya elektronik tablolar arasında bilgileri birleştirme noktasında sorun yaşıyorsanız bu entegrasyon eksiliğinin bir göstergesidir.

İşletmeniz gerçekten büyümeye başladığında, birden fazla uygulamaya sahip olmanın getirdiği birçok zorlukla karşılaşabilir ve bu sebeple verimliliğiniz azalabilir. Bir ERP sistemi ile bu zorlukların üstesinden gelerek, tüm iş operasyonlarınızı merkezileştirebilirsiniz.

Ayrıca entegrasyon tüm sistemlerin iletişim kurmasını sağlayarak, verinin serbestçe akmasına ve şirketteki herkes tarafından erişilmesine olanak sağlar.