Teknolojinin günü ve yarını şekillendirdiği bu dönemde, bilişim teknolojilerini iş süreçlerine dahil edemeyen firmaların uzun soluklu başarılar elde edebilmesi artık pek mümkün görünmüyor. Başarının sırrı zamanı ve diğer kaynakları iyi yönetmektir. “Zamanı bükmek sizin elinizde” diyen FIT Solutions CTO’su Sn. Koray Gültekin Bahar ile “e-Dönüşüm®” konseptini görüştük.

Doğayı Seven Bilgi İşlem: FIT Solutions

Yeni gelişmelerle birlikte, nüfus artıyor, dünya dev bir şehre dönüşüyor. Bu gelişimi çevre bilinciyle sürdürecek yeşil teknolojilere ihtiyaç artıyor. “e-Dönüşüm®” konseptinin yaratıcısı FIT Solutions, doğaya verilen zararın çevre bilinci ile önlenebilmesi için kaynakların doğru kullanılmasını sağlayan uygulama hizmetleri sunuyor.

“e-Dönüşüm®” konseptinde toplanan e-Fatura, e-Defter, e-İmza, e-Toplantı ve e-Arşiv gibi elektronik uygulamalar; zamanı yönetme, iş gücü kayıplarının önlenmesi, faturalama ve arşivleme maliyetlerinin azaltılması, depolama sorunlarının ortadan kalkması gibi olumlu etkilerle, firmaların zaman ve maliyet yönetimlerini kolaylaştırarak, başarıya odaklanmak için fırsat yaratıyor.

fit-ilan-tr

Örneğin; şirketler kağıt faturaların kayda geçirilmesi, arşivlenmesi ve depolanıp, Türk Ticaret Kanunu’na göre 10 yıl süresince saklanması için iş gücü ve kaynak harcamakta, odalar dolusu fiziksek depo alanları oluşturmak zorundadırlar. Bu arşivlerin güvenliğinin sağlanması için de ayrıca kaynak harcaması yapılıyor. Oysa e-Fatura çözümü: kağıt fatura kesilmesini önlüyor. e-İmza Çözümü: fatura ve değerli belgelerin elektronik imzalanarak, güvenli biçimde, basılmadan paylaşılmasını sağlayarak belge gönderim süreçlerini kısaltıyor, zaman tasarrufu sağlıyor. Ayrıca belge gönderim maliyetleri ortadan kalkıyor. e-Defter çözümü: şirketlerin defter giderlerini azaltıyor. Defter tutmak için tırlar dolusu kağıt kullanan şirketlerin elektronik çözüme geçmesi, her yıl yüzlerce ağacın kurtarılmasını sağlıyor. e-Arşiv uygulamasıyla da şirketlerin fiziksel arşivleme-depolama sorunları çözülüyor. e-Toplantı hizmeti ise, yerel ve ulusal ulaşım maliyetlerinin azaltılmasını sağlıyor. Bu sayede, trafik ve ulaşım sorunlarına bağlı oluşan çevre kirliliğinin de azaltılmış olacağının altı çizilebilir.

“Bilişim teknolojilerinin gelişimi, sektörel ihtiyaçların doğru belirlenmesi ve ihtiyaca yönelik akılcı, geliştirilebilir ve sürdürülebilir çözümler üretmek için olanak yaratmaktadır. Bu olanakların en iyi şekilde değerlendirilmesi ve geliştirilmesi sorumluluğunu üstlenen öncü firmalardan biri olarak, bu gelişim sürecinde doğa bilincinin ve yeşil teknolojilerin önemini vurgulamaktan memnuniyet duyuyoruz.” Koray Gültekin Bahar

Masraf Yönetimi, Şirketler için de Ülke Ekonomisi açısından da Faydalı

Masraf yönetiminin Şirketler ve Ülke ekonomisi için faydalı olduğuna değinen Koray Gültekin Bahar şöyle devam etti;

“Harcamaların azaltılması ve kaynakların doğru kullanılması, hem şirketlerin maliyet yönetimi hem de ülke ekonomisi açısından oldukça önemli. FIT Solutions, 1300’den fazla e-Fatura müşterisine hizmet veriyor. Bir kağıt faturanın maliyeti ortalama 6 TL iken, e-Fatura maliyeti ortalama 0.2 TL. e-Fatura çözümü, kağıt israfını ortadan kaldırarak, ağaç kesilmesini önlüyor. Yasal mevzuat gereği şirketlerin e-Fatura’ya geçiş süreçleri neredeyse tamamladı. Şimdi sıra e-Defter ve e-Arşiv çözümlerinin yaygınlaşmasına geldi” dedi.

Yeni Dünyanın Bilişim Teknolojileri Doğaya Kalkan Olabilir

Yeni dünyanın bilişim teknolojilerinin doğaya kalkan olabileceğinden bahseden Koray Gültekin Bahar,

“e-Dönüşüm® konseptinin yaratıcısı FIT Solutions, öncülüğünü üstlendiği e-Fatura, e-Defter, e-İmza ve e-Arşiv gibi elektronik uygulamaları sayesinde, her yıl binlerce ağacın kesilmesini önleyerek, doğaya karşı sorumluluğunu yerine getiren firmalar arasında yer alıyor” dedi.

Sadece 2013 yılında, FIT Solutions’ın hizmet verdiği firmalar göz önüne alındığında, FIT SAP e-Fatura Çözümü sayesinde, 1 yılda 10 milyondan fazla faturanın, kağıt fatura olarak basılmamış olması, çok sayıda ağacın kesilmesinin önlenmesi anlamına geldipini vurgulayan Bahar, Elektronik çözüm hizmetlerinin sayesinde, her gün kurtardıkları ağaç sayısı gittikçe artıyor dedi. Bu artışa ek olarak, yeşil ofis prensibiyle, basılı kağıt malzeme kullanmamaya, gerektiğinde ise geri dönüştürülmüş kağıtları tekrar değerlendirmeye gayret ettiklerini ifade etti.