Doğtaş ve Kelebek Mobilya, Türkiye ve Dünya çapında yer alan 350 mağazasının yönetimi, siparişlerin toplanması, B2B kanalı, Satış süreçlerinin merkezi bir yapıda yönetilmesi için Minerva ile anlaştı.

Doğtaş ve Kelebek Mobilya

Proje kapsamında gerek yurtiçi gerekse yurtdışındaki mağazaların eş zamanlı olarak müşteriye satış yapabilmesi, Doğtaş-Kelebek’e satışlarına ilişkin siparişler oluşturabilmesi, CRM, B2B, Mağazaların yönetimi, raporlama ve analiz işlemlerinin yapılması planlanmaktadır.

Projenin ikinci fazında teknik servislerin, montaj ekiplerinin, çağrı merkezinin de içinde bulunduğu kapsamlı bir Müşteri İlişkileri Yönetimi hazırlanacaktır. Bu sayede müşteri ilişkileri kapsamındaki tüm süreçler tek bir platformda takip edilebilir, yönetilebilir ve kontrol edilebilir hale gelecektir. Ayrıca proje kapsamında tablet, akıllı telefonlar, bilgisayarlardan girilen verilerin tek bir platformda bütünleşik yapıda çalışması sağlanacaktır.

Proje sayesinde Doğtaş ve Kelebek Mobilya;

Müşteri tercihlerini tespit etmeyi, çalışanlarına ve mağaza satış ekiplerine on line anketler yaparak müşteri isteklerine ulaşmayı, şatış performanslarının tespitini, kampanyaların tek bir merkezden yönetilmesini, baştan uca müşteri sürecinin gerek satış gerekse satış sonrası hizmetler ile ilgili süreçlerinin takip edilebilmesini, raporlanmasını ve analiz edilmesini planlamaktadır. Projenin 3 ay gibi kısa bir sürede hayata geçirilmesi hedeflenmektedir.

minerve-featured

Ayrıca gerektiğinde mağazaların ve bayilerin kendi muhasebe, müşteri ilişkileri, insan kaynakları ve stok yönetiminin de entegre bir şekilde Minerva üzerinde kurgulanabilmesi imkanı sunulacaktır.