ERP HABER – Hem kağıt, hem zaman tasarrufu sağlayan e-defter uygulamasına uyumlu  yazılımlar arasında Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan onay alan ilk çözümler Netsis ve Logo oldu. Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren e-defter Genel Tebliği’ne göre, şirketler şimdilik yevmiye defteri ve büyük defterlerini; yakın zamanda da tüm yasal defterlerini e-ortamda bastırmaksızın saklayabilecek.

Maliye Bakanlığı’na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bağlı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen e-defter uygulaması yürürlüğe girdi.  Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu defterlerin e-ortamda hazırlanıp bastırılmaksızın kaydedilebilmesi kolaylığını getiren uygulama, ilk olarak yevmiye defteri ve büyük defter için geçerli olacak. e-defter uygulamasının önümüzdeki dönemde diğer tüm yasal defterler için geçerlilik kazanması bekleniyor.

Uygulamadan yararlanmak isteyen gerçek kişilerin e-imza’ya ve tüzel mükelleflerin de e-fatura’ya sahip olmaları koşulu aranıyor. Ayrıca GİB tarafından onaylanmış  yazılımları kullanmaları gerekiyor.