Eğitim ERP

ERP yazılımları her sektörü etkilemeye devam ederken, Eğitim ERP pazarı yeni bir Pazar olarak görülüyor. Birçok özel kolej tarafından kullanılan ERP sistemleri, eğitim kalitesini artırmanın yanı sıra, sektörün rekabet koşullarını da güçlendiriyor.

Eğitim ERP

Eğitim ERP pazarı sahnenin yeni oyuncusu gibi görülse de aslında bir süredir bu sektörde ERP’nin başarısı gözlemlenebiliyor. ERP yazılımları, organizasyonların önceliklerini düzenleyerek, tüm kaynaklarını ideal bir şekilde yönetmesine yardımcı olur. Özel şirketlerin şeffaf ve verimli iş süreçlerine sahip olabilmesi için kritik bir önem taşıyan ERP sistemleri, organizasyonların genel bir bakış açısı kazanmasına da yardımcı olmaktadır. Bu bağlamda özel kolejlerin, şeffaf operasyonlara olan talebini karşılayan ERP yazılımları aynı zamanda eğitimin daha kaliteli bir yapı kazanmasını sağlıyor. Sektörde global anlamda artan rekabetin en önemli oyuncusuna dönüşen Eğitim ERP’nin pazarı yönlendiren büyük bir güç olduğunu söyleyebiliriz.

Eğitim ERP pazarı henüz başlangıç aşamasında olmasına rağmen, yakın gelecekte tüm Pazar oyuncularına birçok fırsat vaat ediyor.  ERP yazılımının inovasyon sağlaması ve kalitesi büyük oyuncular için önemi olmasıyla birlikte küçük oyuncular için ana çekim merkezi hizmet kalitesi ve maliyeti oluyor.

Otomasyonun Eğitim ERP Pazarı için Büyük Bir Eğilim Olması Bekleniyor

Önümüzdeki dönemde otomasyonun, Eğitim ERP pazarı açısından büyük bir eğilim olması bekleniyor. Sigortacılık sektörünün sahip olduğu büyük tüketici güdümleri olan endüstriler gibi akademik kurumlar da rutin prosedürle ilgili çeşitli idari iş süreçlerine sahiptir. Bu iş süreçleri arasında kabuller, sınıf kayıtları, yerleştirme yöntemleri, bordro ve daha birçok manuel olarak yönetildiğinde zaman kaybına yol açabilecek süreç vardır.  Bu durum özel kurumlar için fazladan maliyetin yanı sıra, öğretmenlere de çeşitli yükler getirmektedir. İş yükü nedeniyle öğrenciler ve araştırmalara yeterince vakit ayıramayan kurum çalışanlarının verimi açısından da ERP yazılımları büyük avantaj sunmaktadır. Dolayısıyla otomasyonun 2019-2026 yılları arasında eğitim ERP pazarı açısından önemli bir büyüme sağlaması beklenmektedir.

Birçok özel kolej, ana kuruluşlar tarafından yönetilir ve idari personel tarafından denetlenir. Personelin zaman zaman değişmesi ve aynı şekilde finansal önceliklerde yaşanan değişimler verimliliği olumsuz yönde etkileyebilir. Ancak, bir kurumun büyümesi için mali kayıtlarının güvenilir bir şekilde muhafaza edilmesi uzun vadede oldukça büyük önem taşımaktadır. Benzer şekilde, mali kayıtlar konusundaki şeffaflık, yeni finansal hedefleri belirlerken veya yeniden düzenlerken, yeni yöneticilere daha doğru bilgi sağlayabilir. Bu bağlamda bulut teknolojisi ve büyük veri analitikleriyle Eğitim ERP pazarının önümüzdeki dönemde ciddi bir büyüme yaşayacağını söylememiz mümkündür.