ERP HABER – erpturk.com işbirliği ile hazırladığımız ERP Seçim Dosyasının bu seferki durağı Mikro Yazılım oldu. ERP Seçen bir firmanınMikro ile ilgili tüm bilmek istediklerini Mikro Yazılım Gn. Müdür Yardımcısı ve Şirket Ortağı Sn. Alpaslan TOMUŞ cevapladı.

mikro yazılım alpaslan tomus

Bilişim sektörünün deneyimli üst düzey isimlerinden Alpaslan TOMUŞ, Nisan 2015 tarihi itibarıyla Mikro Yazılım bünyesine katıldı.Satış, Pazarlama, Satış Sonrası Hizmetlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve aynı zamanda Şirket Ortağı olan Tomuş, Türkiye’nin önde gelen yazılım firmalarından biri olan Mikro Yazılım’nda yeni bir yapılanma ve değişim süreci başlattı.

ERP HABER: Bize Mikro’nun yapılanmasından bahseder misiniz?

Alpaslan TOMUŞ: 1988 yılında kurulmuş olan Mikro Yazılım, hali hazırda pekçok farklı sektörden 100 bini aşan müşteri portföyü, sayıları 300’e ulaşan bayi ağı ile Türkiye’nin önde gelen yazılım sağlayıcı şirketleri arasında yer alıyor. Biz yaklaşık 30 yıllık bu bilgi ve deneyimi daha ileri düzeye taşıyacak nitelikte bir süreç başlattık.Tüm süreçleri yeniden ele alıp ihtiyaç duyulan iyileştirmeleri sürdürülebilirlik kriteri ile hayata geçiriyoruz.Müşteri memnuniyet düzeyimizi, hizmet kalitemizi, eko sistemimizdeki katma değerli hizmetlerimizi artırarak Türkiye ekonomisine daha büyük katkılar sağlamayı hedefliyoruz. Tüm bu çalışmalarımıza parallel müşterilerimiz ve iş ortaklarımızla iletişimimizi güçlendirerek potansiyel müşterilerimizle de modern ve farklı kanallardan iletişim kuruyor olacağız. Hedefimiz kısa ve orta vadede Türkiye pazarındaki konumuzu daha da güçlendirerek, uluslararası arenada da bölgesel bir çözüm sağlayıcı olarak konumlanmak.

ERP HABER: Mikro’nun ürettiği ERP çözümleri hakkında bilgi verebilir misiniz?

Alpaslan TOMUŞ: Kurumsal bir yapı çerçevesinde olması gereken yaklaşım; is süreçlerinin elektronikortama aktarılması ve bir bütüniçerisinde tüm organizasyon faaliyetlerin izlenebilmesidir. Sistem içerisinde yer alan esnek raporlama araçları, faaliyetlerin yorumlanabilmesine olanak vermekle beraber hızlı karar verme mekanizmasını da devreye sokmaktadır. Kaynak Planlamasının sektörlere göre değişiklik arz etmesi sebebiyle esnek ve parametrik bir yapınınkurgulanabilmesi önemlidir. Özellikle üretim firmalarında bu esnekliğin kendisini daha net olarak göstermesi gerekmektedir. Departmanlar arası iletişimin güçlü kurgulanması da toplam kurumsal başarıya ulaşmada diğer bir öncelikli konudur.

Söz konusu gereksinimlerin bilincinde olan Mikro Yazılım mühendisleri, farklı sektör ve boyuttaki müşterilerine yönelik olarak farklı ve modüler çözümler sağlar.Çözümleri temel olarak client ve cloud temelli olarak iki ana mimaride tasarlayan mühendislerimiz, küçük ölçekli işletmeler için ekonomik ve standart seri çözümler, orta ölçekli işletmeler için Enerji, büyük segment için ERP ve MyERP ürünlerini sunmaktadır. Fortuna markalı ürünümüz ile cloud üzerinden her boyuttaki işletmeye kiralanabilir modelde minimum altyapı yatırımı ile çözüm sunmaktayız.

ERP HABER: Mikro ERP’nin yazılım dili ve mimarisi hakkında bilgi verebilir misiniz?

Alpaslan TOMUŞ: Mikro Yazılım olarak çok farklı sektörlerde faaliyet gösteren 100 binin üzerinde müşterimiz var. Müşterilerimizin her birinin kullandıkları Mikro yazılımlarından farklı performans beklentileri var. Yazılımlarımızı geliştirirken tüm bu bekletileri göz önünde bulunduruyor ve kullandığımız teknolojileri bu beklentilere göre seçip geliştiriyoruz.

Farklı boyutlardaki kurumların beklentilerini karşılayacak, client temelli uygulamalardan cloud temelli uygulamalara kadaroldukça farklı mimarierde çözümler sunabilme yeteneğine sahibiz.

Müşterilerimizin performans beklentilerine paralel olarak da Delphi’den .Net teknolojilerine kadar geniş bir yelpazede ürünlerimizi geliştirmekteyiz. Böylece bugünden yarının gereksinimlerine yanıt verecek nitelikte esnek çözümler sunan bir şirket olarak konumlanmış durumdayız.

ERP HABER: Mikro ERP nin fark yaratan özellikleri nelerdir?

Alpaslan TOMUŞ: Bu konuda geliştirme kısmını müşterilerimizin kullanıcı yorumları ile birlikte yapmayı tercih ediyoruz. Bu nedenle müşterilerimizle düzenli olarak iletişim halinde olacağımız, geri beslemelerini alabileceğimiz altyapılar geliştiriyor ve bunlara ek olarak düzenli müşteri anketleri gerçekleştiriyoruz. Bugüne kadar yaptığımız çalışmalarda Mikro Yazılım’ın geliştirdiği çözümlerin müşteri memnuniyetinin yüksek olduğunu gördük. Teknolojik avantajlarımız dışında en temel farkımız, bizi tercih eden müşterilerimizin, bu tercihlerinden mutlu olmaları. Müşterilerimiz çözümlerimizi “ Güvenilir, kaliteli ve sorun çıkartmayan, kapsamlı ve işlevsel yazılımlar“ olarak niteliyor.

Müşterilerimizin bu görüşe sahip olmalarındaki temel sebep, teknolojik ve fonksiyonel anlamda da çözümlerimizin müşterilerimizin iş hayatlarını kolaylaştıran, hızlı bir şekilde süreçlerini yönetmelerine ve işlerini geliştirmelerine olanak bir yapıya sahip olması. Her zaman güncel mevzuatlara uygun olmamız, standart bir ERP programından beklentilerin ötesinde denenmiş tecrübelerden hareketle pratik ve kullanıcı dostu uygulamalar geliştiriyor olmamız ve tüm bunları yaparken 30 yıllık deneyimimizi kullanıyor olmamız en temel fark yaratan özelliklerimiz diye düşünüyoruz.

ERP HABER: Sektörel Çözümleriniz var mı?

Alpaslan TOMUŞ: Mikro ERP olarak özellikle, Perakende, İnşaat, Enerji, AVM Yönetimi ve İş Makinaları kiralayan şirketlere yönelik özel uygulamalar geliştirdik.

Biraz daha detaylandırmak gerekirse iş makinası kiralayan firmanın müşterinin talebinden başlayıp teklif, sözleşme, kiralama formu makinenin hazırlanması bu aşamada Makine mühendisleri odasından almış oldukları raporlar ve tüm detaylar kayıt altına alınabiliyor. Akabinde muhasebe birimi yapılan sözleşmelere istinaden faturalarını tek bir operasyon ile kesip muhasebeleşmesi sağlanabiliyor.

İnşaat sektöründe ise, sorumluluk merkezi ve proje kodları ile proje bazında maliyet hesabı yapabiliyoruz.Proje bazında da müşterimize detaylı analizler sunabiliyor durumdayız.

Enerji sektöründe, yine sorumluluk merkezi ve proje kodları üzerinden, maliyet ve karlılık analizini gösterebilmekteyiz.

AVM Yönetimlerine sunduğumuz çözümde kiralık dükkan yönetimi, ortak alan paylaşımı gibi özel uygulamalar sunmaktayız.

Perakende sektöründe firmanın tüm ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte uçtan uca çözümler sunabilme yeteneğine sahibiz.

Otomotiv yan sanayisinde ise; ana sanayinin üretim planına göre yan sanayisine sunduğu yarı mamul satın alma siparişlerini tek bir operasyon ile MİKRO ERP sistemine aktarıp, üretim planından sevkiyat planlamasına kadar tüm süreçlerini bütünleşik yapıda yönetebiliyor.

ERP HABER: Bir ERP yazılımının esnek olması Mikro için ne ifade eder?

Alpaslan TOMUŞ: Herhangi bir sektörde başarılı olan kurumların başarı kriterlerini mevcut ve potansiyel müşterileri belirler. Bizim sektörümüzde de bu farklı değil. Müşterilerimizin esnek çözümler beklediği bir konumda bizim buna itiraz etmek gibi bir lüksümüz olamaz. Bu bilinçle çözümlerimizi müşteri beklentilerini karşılayacak şekilde gerek fonksiyonel gerekse de bütünleşiklik, yani farklı ürünlerimizin birlikte çalışabilirlik anlamında, esnek olarak geliştirmeye özen gösteriyoruz.

Mikro Yazılım ürünlerinin en temel özelliklerinden birisi, tüm ürünlerin modüler bir yapıya sahip olması. Söz konusu modüller, bir araya gelerek, farklı sektörlere hitap eden ERP çözümleri oluşturuyor. Bugün bir sektörde faaliyet gösteren bir müşterimiz yarın farklı bir sektöre yatırım yaptığında, sadece bir modül eklemesiyle mevcut yatırımlarını değiştirmeden, mevcut altyapısını kullanabiliyor.

Özetle, bugünün küçük ama geleceğin dev kurumlarına, kurumsal yaşam döngülerinin her adımında hizmet edecek, gelişimlerini destekleyecek, esnek ERP ve İş Çözümleri geliştirmeye gayret ediyoruz.

Kurumsal bir yapı çerçevesinde olması gereken yaklaşım; is süreçlerinin elektroni kortama aktarılması ve bir bütün içerisinde tüm organizasyon faaliyetlerin izlenebilmesidir. Sistem içerisinde yer alan esnek raporlama araçları, faaliyetlerin yorumlanabilmesine olanak vermekle beraber hızlı karar verme mekanizmasını da devreye sokmaktadır.Kaynak Planlamasının sektörlere göre değişiklik arz etmesi sebebiyle esnek ve parametrik bir yapının kurgulanabilmesi önemlidir. Özellikle üretim firmalarında bu esnekliğin kendisini daha net olarak göstermesi gerekmektedir.

ERP HABER: ERP Kurulum ve Danışmanlık Destek süreçleriniz hakkında bilgi verebilir misiniz?

Alpaslan TOMUŞ: Mikro Yazılım olarak, firmaların elindeki çeşitli uygulamalardan elde edilen ham verinin analizi için gerekli araçlar ile kurum içi ve kurum dışı verileri tek bir platformda toplayarak verilerin bilgiye, bilgilerin de kararlara dönüştürülmesini sağlıyoruz.Böylelikle bilgiye en hızlı şekilde ulaşılması, kurumun gelir ve performansının en üst düzeye çıkarılması hedeflenmektedir.

Burada en önemli fayda firmaların stratejik planlarını en doğru şekilde oluşturabilecekleri projeksiyonların onlara doğru ve hızlı bir şekilde sunulmasıdır.Mikro Yazılım mühendisleri, bu noktadan sonra, şirketlerin var olan işlerini en üst düzeyde yönetecek ve verimli büyümelerini sağlayacak nitelikte kurumsal, ticari ve e-dönüşüm yazılımları geliştirirler.

ERP HABER: Türkiye’deki ERP sektörünün gidişatı hakkında neler düşünüyorsunuz?

Alpaslan TOMUŞ: Araştırma sonuçlarına göre, şirketlerin önümüzdeki dönemde entegre ERP çözümlerine yatırım oranı yaklaşık %8 ile yine yüksek seviyede gerçekleşecektir. Yeni ERP sistemleri ya da mevcut sistemden memnuniyetsiz sonucu iyileştirme/yenileme gerekliliği, oranı bu seviyelerde tutmaktadır.

ERP HABER: Türkiye ERP pazarındaki rekabet hakkındaki düşünceleriniz ve önerileriniz nelerdir?

Alpaslan TOMUŞ: Tüm dünyada yeni teknolojilerin kullanılmaya başlandığı iş yazılımlarında, ERP (Kurumsal Kaynak Planlama) yazılımları da doğal olarak olumlu yönde etkileniyor. Türkiye’deki şirketler arasında ERP kullanım oranının %20 seviyelerinde olması önümüzdeki yıllarda büyük pastadan pay alma anlamında yerli ve yabancı oyuncuların kıyasıya bir rekabet içerisinde olacağı kaçınılmaz görünmekte.

Türkiye’deki iş yazılım pazarının büyüklüğü konusunda çok farklı rakamlar açıklansa da, yazılım üretici ve sağlayıcılardan elde edilen 2014 yılı yeni proje satış adetleri dikkate alındığında segment 1 ve segment 2 çözümleri için çok sayıda yeni ERP projesinin satışının yapıldığını söyleyebiliriz. Birçok şirket iki haneli büyüme rakamları yakalarken, bazı şirketlerde %30’lara varan büyümeler gerçekleşti.

ERP HABER: Bir firma neden ERP kullanmalıdır?

Alpaslan TOMUŞ: Şirketlerin ERP yatırımları sonucunda elde ettikleri faydaları genel olarak şu başlıklar altında toplanabilir: Maliyetlerde azalma, gelirlerde iyileşme, gelişmiş nakit yönetimi, envanter ve personel sayılarında azalma, sipariş termin sürelerinin azalması, üretkenlik ve sipariş yönetiminde iyileşme, bilgi ve süreç akışlarıyla müşteriye hizmet sürelerinde iyileşme. ERP sistemine yönelen şirketler genellikle birçok eski sistemi ortadan kaldırıp bakım masraflarından tasarruf ettikleri için, bilgi teknolojisi maliyetleri de azalmaktadır.Diğer taraftan satılan malların maliyetinin gelirlere olan oranındaki gelişmelerin gözlenebilmesi için ortalama olarak üç yılın geçmesi gerekmektedir.

Fakat bu süre içinde çalışanların sayısının gelire oranında önemli iyileşmeler gözlenebilmektedir ERP yatırımlarının sağladığı faydalar şöyle sıralanabilir:

 • Piyasadaki tehditlere ve fırsatlara daha hızlı tepki vermeyi sağlar.
 • Etkin stok yönetimi ve denetimiyle, stok maliyetlerinin ve elde bulundurma maliyetlerinin düşmesine katkıda bulunur.
 • Bölgeler ve/veya iş yerleri arasında malzeme, işçilik, makine-teçhizat, bilgi gibi üretim ve dağıtım kaynaklarının ortaklaşa ve verimli kullanımını sağlar.
 • Gerçek zamanlı kar-zarar ve maliyet analizlerinin yapılabilmesini sağlar.
 • Değişken üretim koşullarına hızlı tepki vererek rekabet gücünün arttırılmasına katlı sağlar.
 • Örnek senaryolar oluşturarak muhtemel sonuçları canlandırabilir (Simülasyon).
 • Müşteri hizmet seviyelerini geliştirerek müşteri memnuniyetinin artmasını sağlar.
 • ERP sistemini uygulayan çeşitli fonksiyonlar, birimler, işletmeler ve ülkelerdeki faaliyetlerde merkezi bir koordinasyon oluşturarak dil, coğrafya ve zaman sınırlarını ortadan kaldırır. Böylece bir yönetici, bir başka ülkedeki fabrikanın çeşitli faaliyetlerini bulunduğu yerden rahatlıkla izleyebilir.
 • ERP sistemi ile müşteri tek bir birimi arayarak, internet üzerinden siparişini verebilir ve daha sonra verdiği siparişin gelişimini takip edebilir. Sistem standartlaştırıldığı için bilgi, tüm organizasyon boyunca aynıdır.
 • ERP sadece tüm organizasyonu bir uçtan diğer uca bütünleştirmekle kalmaz ayrıca daha etkin çalışmak isteyen ilgili fonksiyonlara da bilgi sağlar. Üretim odaklı kararlar, satış odaklı kararlara daha kısa bir sürede, daha etkin bir şekilde bağlanarak üretimden satışlara kârlılık gerçek zamanlı izlenebilir. Böylece, karar verme hızlanır ve kolaylaşır.
 • ERP sistemiyle birleştirilmiş ve bütünleşik bilgi sağlanarak, kaynakların daha etkin kullanılması gerçekleştirilebilir. Böylece daha az kaynak kullanımı ile daha çok katma değer elde edilebilir.
 • ERP sistemi daha doğru ve tutarlı raporların otomatik olarak hazırlanmasını sağlar.
 • Bilgi gerçek zamanda hazır halde bulunur ve son kullanıcılar ihtiyaç duydukları bilgiye kolaylıkla erişebilir.
 • ERP sistemi işletme genelinde, termin sürelerini ve maliyetleri azaltma amacına yöneliktir.
 • En güncel bilgiye en hızlı şekilde ulaşma imkânının getirdiği üst düzey bilgi bütünleştirmesi sayesinde, pazar, müşteri ve iş dünyası oluşumlarına organizasyonun anında tepki vermesi sağlanır. Envanter kontrolü ve arz/talep dengesi yerine oturtulur.

ERP HABER: Sizce Bir ERP yazılımına karar vermeden önce firmaların değerlendirmesi ve araştırması gereken en önemli 3 konu nedir?

Alpaslan TOMUŞ: Bu soruyu iki ana başlık altında yanıtlamak daha doğru olacaktır. İlki, ürünün fonksiyonel özelliklerine ikincisi ise ERP çözüm sağlayıcı firmanın ürünlerine ilişkin verdiği satış sonrası hizmet çeşitliliği ve kalitesi.

 • ERP uygulamalarının temel amacını tek bir cümle ile özetlememiz mümkündür. “İş süreçlerinin optimizasyonunda doğru bilgiye, hızlı erişim” .
 • ERP yazılımını bir araç olarak düşündüğümüzde, kullanıcıların rolü, hem veriyi sağlama, hem de entegre verinin işlenmesi sonucu ortaya çıkan bilgiyi yorumlama ve sonraki adımlar için aksiyon almadır.
 • Ürün foksiyonları açısından seçim kriterlerinin başında, “fonksiyonellik”, “esneklik” ve arkasından “pratiklik” ve “ergonomi” gelmektedir.
 • ERP yazılım değerlendirmelerinde pratiklik ve ergonomi en önemli kriterler arasında olmasına rağmen, yazılımın işlevselliği daha ön planda.

Bu öncelik anlaşılabilir. Çünkü, mevcut iş süreçlerinin modellenmesi ile ortaya çıkan ihtiyaçların, fonksiyonel olarak karşılanması en öncelikli konudur. Ayrıca şirket yapısında orta ve uzun vadede oluşabilecek değişikliklere karşı, yazılımın esnekliği de önemlidir.
Hizmet kalitesi ve satış sonrası destek anlamında firmanın araştırması gereken en temel unsurlar, çözüm sağlayıcı firmanın satış sonrası destek konusunda verdiği hizmetin kalitesi, müşteriye olan yaklaşımı, bayi ağının yaygınlığı, aynı sektörden çok sayıda müşteriye sahip olması ve deneyimlerini çözümlerine aktarabilmesidir.

Mikro Yazılım, bu noktada, hem ürüne hem de satış sonrası hizmetlerdeki çeşitlilik ve kalitesi ile ön plana çıkmaktadır.

ERP HABER: ERP seçim sürecindeki firmalara tavsiyeleriniz nelerdir?

Alpaslan TOMUŞ: ERP çözümlerine yatırım yapacak bir firmanın, seçim sürecinde en dikkat etmesi gereken konu başlıklarını şu şekilde özetleyebiliriz;

 • İhtiyaçların doğru tespit ve analiz edilmesi
 • Alınacak ürünün bugünkü ve geleceğe dönük ihtiyaçlarını genel ve yerel anlamda (Ülkeye özgü) doğru karşılanacağından emin olunması
 • Ürünün Ülkesel mevzuat ve standartlara, iş yapış hukukuna uyumlu olması aynı zamanda yine sunulan çözümün çözüm sağlayıcı firma tarafından hızlı bir şekilde güncellenebilmesi
 • Satış sonrası destek hizmet çeşitliliği ve kalitesi
 • Kurumun müşterilerine olan yaklaşımı

ERP HABER: Son olarak ERP seçimi yapacak firmalara Mikro yazılım çözümlerinin doğru bir seçim olduğunu nasıl anlatırsınız?

Alpaslan TOMUŞ: Mikro Yazılım olarak biz, 1988 yılında %100 yerli sermaye ile kurulmuş bir kurumsal yazılım sağlayıcı olarak hizmet vermekteyiz. Mikro Yazılım mühendisleri, şirketlerin var olan işlerini en üst düzeyde yönetecek ve verimli büyümelerini sağlayacak nitelikte kurumsal ve ticari yazılımlar geliştirirler. Buna ek olarak, yine şirketlere e-devlet uygulamalarına yönelik hizmetler sunmaktayız. Mikro Yazılım, bugün 100 bine yakın müşteri portföyü ve ülke çapında sayıları 300′e ulaşan bayi ağı ile Türkiye ekonomisine katkıda bulunan önemli yazılım şirketlerinden biridir.

Mikro Yazılım’ın kurulduğu günden bu yana genişleyen ve büyüyen müşteri portföyü ve bayi ağı, başlı başına şirketimizin sektörde doğru şekilde geliştiğinin ve ilerlediğinin önemli bir göstergesidir. Bugün geldiğimiz noktada, Mikro Yazılım olarak çok geniş yelpazede müşteri portföyüne sahibiz ve çok farklı sektörden pek çok şirketin kurumsal, ticari ve e-devlet uyumlu süreçlerini hayata geçirmeye devam etmekteyiz.Bu anlamda 2015 yılında da, özellikle e-devlet tarafındaki hareketli sürecin bu ilgi ve eğilimi artıracağı görüşündeyiz.

Mikro Yazılım, çok fakrlı sektörlerden pekçok firmaya sunduğu kapsamlı, fonksiyonel ve modüler ürünlerinin yanı sıra, satış sonrası müşterilerine sunduğu hizmet çeşitliliği, kalitesi ve müşteriye yakın duruşu ile sektörde ön plana çıkmaktadır