ERP HABER – erpturk.com işbirliği ile hazırladığımız ERP Seçim Dosyasının bu seferki durağı SET Yazılım oldu. ERP Seçen bir firmanın Set Yazılım ile ilgili tüm bilmek istediklerini SET Yazılım İş Geliştirme Direktörü Sn. Servet Gündüz cevapladı.

set-200x120

ERP HABER: SET’in ürettiği ERP çözümleri hakkında bilgi verebilirmisiniz?

Servet Gündüz: Şirketlere sağladığımız yenilik ve değişimleri, Set Yazılım olarak, 1993 yılından bu yana özgün çözümlerle üretiyoruz. Tamamen yerli mühendislik ve AR-GE çalışmaları ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve ISO 9001:2000 ile hizmette kalite belgesine sahibiz. İş çözümleri uygulamaları, yazılım geliştirme, iş ve süreç danışmanlığı, dışkaynak uzman tedariği gibi çalışmalarla da çok sayıda şirkete hizmet üretiyoruz.

ERP HABER: SET ERP nin yazılım dili ve mimarisi hakkında bilgi verebilir misiniz?

Servet Gündüz: Kurumların ihtiyaçlarınıza uygun özel çözümlerimizi yazılım mühendisliğinin en yeni, en modern ve en sağlam metodlarını kullanarak geliştiriyoruz. Projelerimizi Microsoft .Net c# ile geliştiriyor, teknolojimizi MS SQL Server veritabanı ile birlikte kullanıyoruz.

ERP HABER: SET ERP nin fark yaratan özellikleri nelerdir?

Servet Gündüz: Set Yazılım, 20 yıldan beri birbirinden çok farklı sektörlerde çok başarılı projelere imza atmıştır. Bunun sebebi, Set Yazılım’ın müşterisinin tüm ihtiyaçalarını anlamaya yönelik çabalarının yanında, müşterilerine kendisini “içlerinden biri “olarak kabul ettirmesinden kaynaklanmaktadır. Bunun sonucu olarak, Set Yazılım, çözüm ürettiği kurumların yazılım departmanları gibi görülmeye başlanmakta, oluşan ortak dil sayesinde çözümlerin süresi kısalmakta ve başarısı artmaktadır.

ERP HABER: Sektörel Çözümleriniz varmı?

Servet Gündüz: Dikey çözümlerimizi RED Dikey Çözümler Platformu olarak adlandırıyoruz. Dikey iş çözümlerimizden olan Tüketici Finansmanı, Perakende ve Tarım-Hayvancılık sektörlerine özgün geliştirilmiş çözümlerle Türkiye’deki bu sektörde hizmet veren önemli firmalara başarılı projeler teslim ettik.

ERP HABER: Orta Ölçekli olup üretim yapan bir firmanın SET ERP çözümü alması durumunda, lisans ve projenin canlıya geçiş dönemine kadarki (Özel geliştirmeler hariç) danışmanlık ücretlerini de içine katarsak ortalama ne kadarlık bir bütçe ayırması gerekiyor?

Servet Gündüz: Bu bütçeler göreceli olarak oldukça değişkenlik göstermektedir. Burada firmanın projeye ne kadar hazır olduğu, kaç kişilik bir ekip ayırdığı vb. konular bütçeyi etkilediği gibi, firmanın bulunduğu sektöre veya iş yapış biçimlerine özgü değişiklik talebi de etkin rol oynamaktadır. Kendini özel yazılım firması olarak konumlandırmış olan bir firma olarak tüm bu değişkenler ışığında kesin bir bütçe vermek zorlaşmaktadır.

ERP HABER: ERP Kurulum ve Danışmanlık Destek süreleçleriniz hakkında bilgi verebilirmisiniz?

Servet Gündüz: Burada özellikle ERP sürecinin firmanın değişim süreci olduğundan yola çıkarak Analiz ve Tasarım süreci bizlerin en önem verdiği ve en uzun tuttuğu başlangıç süreçlerdir. Bu süreçlerde firmanın mevcut durumu ve hedef yapıları gözden geçirilip optimum iş süreçlerinin çıkarılması sağlanmaya çalışılmaktadır. Ardından implementasyon ve geliştirme süreçleri devreye alınır. Eğitimler, pilot süreci ile birlikte tamamlanmaktadır. Diğer süreçlerden farklı olarak Canlı kullanımda da danışmanlık desteği verilmektedir.

ERP HABER: Türkiye’deki ERP sektörünün gidişatı hakkında neler düşünüyorsunuz?

Servet Gündüz: Bir çok işletme, hızla değişen ihtiyaçlarına aynı hızda cevap verebilecek bir ERP yazılımı kullanma noktasında. Gelişen teknoloji ve değişen ihtiyaçlarla birlikte sektörlere, kurumlara, firmalara ve hatta kişilere özel yazılımlar geliştirilmeye başlandı. Son 10 yılda teknolojinin hızla gelişmesi ve rekabetçi iş ortamının artması ile birlikte tüm şirketler performanslarını anlık olarak görmek ve doğru rakamlara bakmak istiyorlar. Ülkemizde hem sanayi, üretim ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların gelişimini sürdürmeleri hem de yabancı sermayeli firmaların Türkiye’ye yatırım ve ortaklıklarının artması ERP sistemlerinin kullanımını artırmaktadır.

ERP HABER: Türkiye ERP pazarındaki rekabet hakkındaki düşünceleriniz ve önerileriniz nelerdir?

Servet Gündüz: Dünya genelinde ERP sektöründe hizmet veren yazılım firmalarının büyük oyuncularının son dönemde KOBİ pazarında da ciddi bir rekabet içerisinde olduklarını görüyoruz. Türkiye ERP pazarındaki gelişmeler de dünyadaki gelişmelerle paralel ilerliyor. Global yazılımların marka değerleri kimi zaman yerli yazılım firmalarına üstünlük sağlıyabiliyor. Ancak yerli yazılım firmalarının değeri de kendilerini hızla geliştirmeleri, kobilere ve sektörlere uyguladıkları özel uygulamalarla kazandıkları referans projelerle global yazılımlarla eşdeğer hale gelmiştir. Yerli yazılımların da sektörde bilinirliliği artmaya başlamıştır.

ERP HABER: Bir firma neden ERP kullanmalıdır?

Servet Gündüz: Kurumsal kaynak planlaması, işletmenin tüm kaynaklarının birleştirilip, verimli olarak kullanılması için tasarlanmış sistemler olarak tanımlanabilir. Entegre bir ERP paketinde, istenilen veriler bir defa sisteme girildikten sonra ihtiyaç duyulan her an ve operasyon noktasında kullanılabilmektedir. Sistemi kullanan tüm operasyonel yapılar, çalışanlar ve karar verme mekanizmasındaki yöneticiler bilgileri aynı şekilde, gerçek zamanlı olarak görme şansına kavuşur. Ayrıca son derece hızlı değişen ve gelişen iş koşulları da kurum içi operasyonlar, kurum dışı uygulamalarla bütünleşme gerekliliğini de beraberinde getirmektedir. Operasyonel faaliyetlerini başarı ile yönetmek ve geliştirmek isteyen kurumlar, iş süreçlerini, iş ortaklarıyla ve müşterileriyle ile olan işbirliklerini doğru ve efektif olarak sürdürmeleri son derece önemlidir. Bu sebeple de firmalar kendi süreçlerine en uygun çözümü sağlayacak bir ERP yazılım kullanmak zorundadır.

ERP HABER: Sizce Bir ERP yazılımına karar vermeden önce firmaların değerlendirmesi ve araştırması gereken en önemli 3 konu nedir?

Servet Gündüz: ERP projelerinde başarılı olan kurumların en önemli özelliği; kendi yapılarına, teknolojik sistemlerine, kurumsal hedeflerine ve stratejilerine en uygun çözümleri seçerek hayata geçirmeleridir. Yazılım seçiminde yapılacak bir hata sadece önemli ölçüde zaman ve maliyet kaybına neden olmakla kalmayacak aynı zamanda sistem kurulduktan sonraki etkin ve verimli kullanımı da sıkıntıya düşürecektir. Bu sebeple dikkat edilmesi gereken noktaların başıında seçilecek yazılımın kurumsal hedeflere uygunluğunu söyleyebiliriz. Diğer bir önemli kriter yazılımın kurumun iş süreçlerine uygunluğunu ve son olarak da yazılım firmasının daha önceki projelerinin ve destek hizmetlerinin değerlendirilmesi olarak sıralayabilriz.

ERP HABER: ERP seçim sürecindeki firmalara tavsiyeleriniz nelerdir?

Servet Gündüz: ERP’ye geçiş zorlu bir süreçtir. Önemli olan teknolojiyi satın almak değil, önemli olan teknolojiyi en verimli, en katma değer sağlayacak haliyle kullanabilmektir. Bu yüzden ERP projeleri sadece bir yazılım değişimi olarak değil firmanın rekabet üstünlüğü sağlaması amacıyla, yeniden yapılandırılması, iş süreçlerinin hızlı ve etkin tasarımında güçlü bir araç olarak değerlendirilnesi gerekir. ERP projesine başlayacak firmalar için iş süreçlerini destekleyecek, operasyonlarını etkin bir biçimde yönetebilecek , onların dilinden konuşabilecek en önemlisi onları yarıyolda bırakmayacak bir işortağı ile yola çıkmalarını tavsiye ediyoruz.

ERP HABER: Son olarak ERP seçimi yapacak firmalara SET ERP çözümününün doğru bir seçim olduğunu nasıl anlatırsınız?

Servet Gündüz: Erp sistemleri tek bir kalıp üzerine inşa edilemez, aynı sektörde dahi olsa her işin kendi içinde farklı bir teorisi olabilir. Biz de Set yazılım olarak “tek beden herkese uymaz” felsefesiyle yola çıkarak 1993’ten beri “terzi işi özel yazılımlar”geliştiriyoruz. Firmaların iş süreçlerinin desteklenmesi, operasyonlarının etkin bir biçimde yönetilmesi ve tam entegre bir alt yapının sunulması amacıyla; onları dinliyor, çözümlüyor ve sistemlerinin eksiksiz ve doğru çalışması için onlara kuvvetli bir araç veriyoruz. Ayrıca deneyimli ve dinamik ekibimizle dikey ve yatay çözümlerimizi 20 yıldır birbirinden farklı birçok sektöre başarı ile uyguladığımızın da altını çizmek isterim.