Cloud ERP

Covid 19 pandemi süreciyle başlayan hızlı değişim yıllar içinde alınacak dönüşüm kararlarını haftalar içinde uygulamaya aldırdı. Asıl kritik konu bu uygulamaların önümüzdeki yıllarda da hayatımızda olacak olması. En temel bakış açısıyla, uzaktan çalışma, uzaktan eğitim, bireysel öğrenme, online sağlık, online ticaret kavramları artık normalleşti. Hem kurumlar hem bireyler çok hızlı ulaşabildikleri bazı hizmetlerden vazgeçemez hale geldiler. İşte yeni normal dediğimiz kavram aslında tam olarak bu. Hayatımıza biraz teknoloji, biraz otomasyon, biraz da hız eklemiş olduk.

Cloud ERP

Tüm dünyanın online ve özelleşmiş hizmetleri sunmak için birbiriyle yarıştığı bu dönemde ERP’lerin Cloud ortamında çalışması da büyük bir avantaj olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle her platformdan erişilebilirliği ve diğer çevrimiçi sistemlerle bütünleşme yetenekleri Cloud ERP arayışlarını arttırıyor.

ERP Cloud çözümlerine baktığımızda temelde kurumların başlangıç donanım yatırımlarını yıllara yayarak finansman fırsatı sağlarken aynı zamanda güçlü bir altyapı ve güvenlik ortamını da müşterileriyle ilk günden buluşturuyor.

Temel avantajlarından bazılarını sıralamak gerekirse;

  • Sürekli güncelleştirmelerle zenginleşen içerikleri
  • Azalan bakım ihtiyaçları
  • Diğer cloud sistemlerle doğal entegrasyon
  • Güvenli ve güçlü altyapı
  • Kullanıcı dostu ara yüzü ve özelleştirme olanakları

Şirketler operasyonlarını yürütürken altyapının da kendini yenilemesi ve sürekli gelişen sistemlerle çalışmak şirketler için ciddi bir avantaj olarak görülebilir.

Bulut ERP çözümlerinin en temel ve bilinen zorluğu ise kurum ihtiyaçlarına özelleştirme sürecinde yaşanan zorluklar olarak tanımlanabilir. ERP seçim aşamasında iyi bir analiz ve araştırma süreci yürütülmesi ilerleyen dönemlerde yaşanabilecek ciddi iş problemlerini ortadan kaldırabilir.

Dünyaca kabul gören iş modellerine uyum, basit ve kontrol edilebilir süreçlerle kurum içi dijital dönüşüm de ileriki dönemlerde firmalara büyük avantajlar getirecektir. Şu ana kadar yaşadıklarımız gösteriyor ki değişim kaçınılmaz ve bu değişime hızlı ayak uydurmak büyük başarıları da beraberinde getirmektedir.

Serpil Mermer

Sorgera Kurucu Ortağı