ERP Uygulaması

Çağlar boyunca bireyler ya da işletmeler için öncelikli olmayan teknoloji, 2019 yılı itibariyle onsuz hiçbir şey yapamayacağınız bir hal aldı. Teknolojik evrimin hızı bugün işletmeleri dijital dönüşümü yaşamaları noktasında baskılamaya devam ediyor. Gözünüzü kırptığınız anda, yeni fırsatları kaçırabileceğiniz bu dönemde, dinamik yazılım pazarını dikkatlice takip etmeniz artık bir zorunluluğa dönüştü. Doğru araçlarla iş süreçlerinizi yönetmek için bir adım attınız fakat bu adımın doğruluğundan şüphe ediyorsanız, doğru yerdesiniz ve yalnız değilsiniz. Günümüzün rekabet ortamında zorlukları fırsata dönüştürerek, olumlu iş sonuçlarını yönlendirmek başarının anahtarıdır. Bu anahtarı açıklayacağımız yazımızda, ERP yazılımlarının seçim süreci ve uygulaması sırasında karşınıza çıkabilecek en önemli zorlukları paylaşıyoruz;

ERP Uygulaması

En Çok Karşılaşılan Zorluklar

Başarılı ERP uygulamalarının önündeki en büyük engeller; uyumluluk, teknolojik karmaşa ve standardizasyon gibi teknik konular değildir. Çoğu engel, direnç, topluluk kültürünü geliştirmek ve değişen iş süreçlerinde organizasyon ve insanla ilgili konulardır. Aynı zamanda etkili ve kanıtlanmış proje uygulama metodolojisi de proje yönetimi açısından oldukça değerlidir.

  • Üst Yönetimin Projeye Dahil Edilmemesi

Bir organizasyon için ERP uygulaması, büyük ve önemli bir dönüşüm demektir. Üst yönetimin projenin başlangıcından itibaren sürece dahil edilmesi, ticari faydaların analiz edilmesi ve proje misyonu ile vizyonunun tanımlanması oldukça kritik bir önem taşır. Üst yönetimin fikir birliğine sahip olarak, kurum çapında sistem kullanımını teşvik etmesi, kullanıcı katılımını sağlaması ve çatışmaları çözmesi gerekir. ERP uygulaması sırasında organizasyonlar için belki de en büyük tehlike, üst yönetimin proje süreçlerine dahil edilmemesidir.

  • Kullanıcılar ile Yetersiz İletişim ve Yetersiz Eğitim

ERP uygulama başarısızlığının ana nedenlerinden biri de ekipler arasındaki zayıf iletişimdir. Üst yönetimden proje ekiplerine dek farklı kullanıcı gruplarına etkili bir iletişimle, doğru bir eğitim verilmelidir.

  • Etkili Proje Yönetimi Metodolojisi Eksikliği

Kötü tanımlanan şartnameler, işletme gereksinimleri ve farklı kontrol önlemlerinin eksikliği ile uygun bir uygulama metodolojisinin eksikliği ERP projelerinin başarısız olma nedenleridir. Etkili bir proje yönetim ekibi bu sorunların üstesinden gelmenize yardımcı olabilir. ERP uygulama ekibinizi oluştururken dikkat etmeniz gerekenleri daha önceki yazımızda bulabilirsiniz.

  • Yanlış ve Yetersiz Veri Yönetimi

Genellikle bir ERP projesinin başarısı, dağıtım sırasında ve sonrasında sistemdeki verilerin kalitesi ile ölçülür. Uygulama hatalarının çoğunda kötü yönetilen ana verilerin rolü büyük olmaktadır. Uygulama sırasında çoğunlukla bir seferlik olmak üzere organizasyonlarda %95’in üzerinde ana veri konsolide edilir, kesilir ya da açılır. Uygulama sırasında bu sürece özen gösterilmelidir.

  • İş Odağı Yerine BT Destekli Proje

Başarılı ERP uygulamasının temelinde paydaşların sürece dahil olması ve iş sürecinin yöneticilerin etrafında inşa edilmesinin kilit bir rol oynadığından bahsetmiştik. ERP uygulamasının yalnızca BT tarafından yönlendirilen bir iş olmasından ziyade tüm çalışanları ilgilendiren bir süreç olduğunun farkına varılması gerekir. BT ekibi bu süreçte, proje gereksinimlerinin ve sistem kontrollerinin kolaylaştırıcısı görevini üstlenir.

Sonuç

Kurumsal sistem, operasyonel mükemmellik ve rekabet avantajı elde etmenizi sağlayan etkili bir strateji sunar. Ekip, üst yönetim de dahil olmak üzere tüm kurumun üyelerini içermelidir. Bölümler arası üyelerin dahil edilmesi, son kullanıcılardan gelen direnç oranını kolaylaştırır ve azaltır. Son olarak, başarılı, bir ERP uygulaması için tüm paydaşlar katkı sağmalı ve ERP projesi kurum çapında bir proje olarak düşünülmelidir.