ERP HABER – ERP ve Banka İşlemleri Entegrasyonu

Son yıllarda bankacılık sektöründe sürekli yenilenen bir teknoloji söz konusudur. Özellikle 2001 yılında gerçekleşen kriz sonrasında yeniden yapılanmayla birlikte, oluşturulan yeni uygulamalar, tüketicilere ve kurumlara ürün ve hizmet anlamında hayatlarını kolaylaştırıcı çözümler getirmiştir.

Kurumsal çerçevede değerlendirildiğinde, şirketler artık finansal işlemlerinin çoğunu bankaların sunduğu ürünler ve hizmetler üzerinden gerçekleştirmeye başlamıştır. Öyle ki söz konusu işlemler çeşitlilik anlamında onlarca işlem türüne karşılık gelmektedir. İşlem hacmi ve sayısı anlamında bakıldığında banka tarafından kısa sürede kayıt altına alınabilen bu durum, diğer yandan, işlemi gerçekleştiren firma tarafından değerlendirildiğinde, tüm bu işlemlerin kayıt altına alınması kullanıcılar için zor, zaman alan ve yorucu bir duruma dönüşebilmektedir.

ERP ve Banka sistem entegrasyonu

Şirketler, katma değeri çok yüksek olmayan bu kayıt girişleri için çalışanlarını en verimli şekilde kullanmak durumundadır. Buna bağlı olarak, konu, çalışan açısından aktivite bazlı düşünüldüğünde, verimlilik ve motivasyon kaybıda oluşmaktadır. Tüm bu şartlar çerçevesinde, şirketlerin, bankaların sunduğu entegrasyon hizmetlerinden faydalanması kaçınılmaz bir konudur. Bu hizmetler işlemlerin varyasyonları anlamında çeşitli başlıklar altında toplanmaktadır.

  • Tedarikçi Ödeme Sistemleri
  • Çek Entegrasyon Sistemleri
  • MT940 Entegrasyonu
  • Maaş Ödemeleri
  • Elektrik Su Doğalgaz Ödemeleri
  • Teminat Mektubu Komisyon İşlemleri
  • Eft / Havale işlemleri
  • Ssk / Bağkur Ödemeleri
  • DBS (Doğrudan Borçlandırma Sistemi) …

Bu entegrasyonlar bankalar tarafından kuruma özgü düzenlemeler yardımıyla yapıldığından IFS bu çerçevede sunduğu çözümde müşterilerine bu düzenlemeleri iş akışlarına göre geliştireceği bir platform sunmaktadır. Dolayısıyla müşteriler yeni bir bankayla çalışılması durumunda bile kendi bünyelerinde çözümler geliştirebilmektedir. Bu bağlamda, bankayla yapılan entegrasyon sonrasında kayıtların otomatik olarak sisteme alınması ve muhasebe kayıtlarının sistemde otomatik olarak oluşturulması kaybedilmiş olan verimliliğin kazanılmasını sağlar. Sonuç olarak IFS’in bankacılık sistemine özel olarak geliştirdiği entegrasyonu sayesinde ilgili departmanlar sisteme veri kazandırma gibi katma değeri düşük bir sorumluluk yerine, şirket verimliliğinin analiz edilmesi gibi daha faydalı işlere yönledirilebilinir.