ERP-ve-MRP

ERP yazılımlarının atası diyebileceğimiz MRP, kimi zaman işletmeler açısından soru işaretleri barındırabiliyor. ERP ve MRP arasındaki farkı anlamak bu sistemlerden en iyi şekilde yararlanabilmek açısından kritik önem taşıyor. Bugünün ERP sistemlerinin tarihine bakacak olursak, karşımıza ilk çıkan sistemler yani her şeyi başlatan ana kahramanların; üretim kaynağı planlama (MRPII) sistemleri olduğunu görüyoruz.

MRP’nin bugünün ERP sistemlerinin omurgasını oluşturduğunu göz önünde bulundurursak, sistemin omurgasının işleyişini anlamak, sistemi anlamaya bir adım daha yaklaşmış olmak demektir.

ERP-ve-MRP

MRP Nedir?

ERP ve MRP arasındaki farkı anlamanın anahtarı, bu yazılım kategorisinin gelişimini yarım yüzyıldan daha uzun bir süre öncesinde başladığını göz önünde bulundurmaktan geçmektedir. Erken dönemlerde bilgisayar sadece basit depolama, alma, sıralama ve basit hesaplamalar için kullanılırken, üretim için malzeme ihtiyaç planlamasının (MRP) temeli olan malzeme listesi, parçalar, montajlar ve ürünler arasındaki ilişkilerin tanımlanmaya başlaması ile bilgisayarın kullanım formu da değişti. MRP, bir montaj ya da ürün yapmak için hangi parçaların ve malzemelerin gerekli olduğunun ve bu bileşenlerin nihai ürünün son tarihine göre ne zaman ihtiyaç duyulacağının hesaplanması olarak tanımlanabilir.

MRP, envanter bakiyelerini ve kullanılabilirliğini, üretim ve satın alma alanında teslimat sürelerini ve mevcut sipariş durumunu net bir şekilde görebilmeyi sağlarken, aynı zamanda ana üretim planını yönlendiren tahminleri ve müşteri siparişlerini de içermektedir. Sonuç olarak, stok yönetimi, üretim kontrolü, müşteri sipariş yönetimi ve satın alma uygulamaları günümüzde geliştirilerek, muhasebe uygulamaları, kaynak planlaması da içeren yeni bir yapı kazandı.

MRP, bütünleşik uygulamalar olgunlaştıkça ve geliştikçe, eklenen yeni özelliklerle birlikte her geçen yıl büyümeye devam etti. Veritabanları, dil sorgusu ve optimizasyon teknolojileri gibi bilgi işlem gelişmelerinden yararlanmak adına yapılan bu uyarlamalarla birlikte, pazarın eski ve modası geçmiş sistemi olarak görülen MRP için yeni bir kısaltma kullanılmaya başlandı; ERP!

Neden ERP?

Günümüzde bazı küçük işletmelerin MRP konusundaki yanlış algıyı hala devam ettirmesine karşılık, ERP sistemleri ve MRP sistemleri aynı şey olmamakla birlikte birbirlerini tamamlayan özelliklere sahiptir. ERP sistemleri çok daha bütünlüklü bir yapıya sahip olmasıyla birlikte, şirketin tüm kaynaklarını yönetebilecek bir altyapıya sahiptir ve çok daha komplekstir. Organizasyonunuzun iş süreçlerine uygun biçimde kişiselleştirebileceğiniz bu sistemler, bugün bir lüks olmaktan çıkarak bir ihtiyaca dönüşmüştür. Günümüzün hızla ilerleyen teknolojisi düşünüldüğünde, rekabet ortamında geri planda kalarak, tarihin tozlu sayfalarında yer almak istemeyen büyüklü küçüklü her işletmenin önceliği ERP yazılımları olmaktadır.