ERP HABER – 2008 yılı yılın son çeyreğine kadar gayet normal ilerlerken, Lehman Brothers’in iflasıyla kapanışta tam tersi bir çeyrek yaşadı. Bu durum Gartner analisti Ken McGee tarafından 8 Ekim 2007 tarihli bir raporda öngörülmüştü ve 2007 yılı boyunca tüm karşılaştığımız BT yöneticilerine 2008 için bir B Planı hazırlamalarını önermiştik. Pek azı bizi dinledi, ama çoğu son çeyrekte buna acil ihtiyaç duydu.

2008 yılında iş zekası yine çok önemli bir gündem konusuydu. İş zekası oyuncularının SAP, IBM ve Oracle gibi şirketlerce satın alınması biraz kafaları karıştırdı, bu durumdan yararlanan Microsoft oldu. Microsoft, faydaya odaklı ve ölçeklenebilir çözüm ve hizmetlerle pazara çok hızlı ve başarılı bir giriş yaptı. Bundan sonra da en önemli oyunculardan birisi olacaktır.

2008 boyunca BT hizmet yönetimi de çok önemli bir gündem konusu oldu. BT birimleri altyapı yönetimi ve işletimine çeki düzen verme çabası içindeler. ITIL yaklaşımları, ITSM yazılım çözümleri ve süreç olgunlaştırma çalışmaları önemli çalışma alanı olarak göze çarptı. Özellikle bankalarda BDDK’nın COBIT denetimleri nedeniyle bir baskı oluştu. PMO birimi, süreç ve kültürünün oluşması zor, ama önemli alanlardan birisiydi.

Gartner 2009’un Gözdeleri: İş Zekası ve BT Hizmet Yönetimi

2009 yılında tüm bu konuların hız kesmeden devam etmesi bekleniyor. İş zekası çalışmaları, proje yönetim ofislerinin oluşturulması, BT hizmet yönetiminin tesis edilmesi gibi konular devam edecek. Ama hiç şüphe yok ki, maliyet kontrolü ve giderlerin mümkün olduğunca azaltılması en önemli gündem maddesi olacaktır. Harcamalar daha sıkı kontrol altına alınacak. Neyin nereye harcanacağı ve karşılığında nelerin alınacağı daha da ince elenip sık dokunacaktır.

Buna rağmen iş birimleri BT’den talepkar olmaya devam edecekler. Daha kaliteli, yerinde ve zamanında, tutarlı ve anlamlı bilginin önemi artacak. Dışkaynak yaklaşımları maliyet tasarrufu çerçevesinde yeniden gündeme gelecek. Masraflı eski uygulamalardan ve kapalı sistemlerden uzaklaşılacak ve açık, ölçeklenebilir, maliyeti düşük sistemlere ve uygulamalara geçiş hızlanacak. BT çalışanlarının verimliliği ve katma değeri sorgulanmaya devam edecek. Buna karşın BT birimleri kendilerini savunabilmek için dahili projeler, optimizasyon çalışmaları ve eğitimler düzenleyecekler. BT’nin stratejisinin, hedef ve planlarının iş stratejileri, hedef ve planları ile uyumlaştırılması konusu da yönetsel seviyede en önemli başlık olacak.

Bunun yanı sıra teknolojik çerçevede 2009 yılında sosyal ağlar ve bunların kurumlar içinde nasıl değerlendirilebileceği ile ilgili çalışmalar önem kazanacak. Sanallaştırmada yeni açılımlar olacak ve hızlanacak. Bunun iş yapış modelleri ve teknolojik altyapılar üzerinde önemli etkileri olacak. Yeni teknolojiler, iPhone’nun üzerindeki çoklu dokunmaya benzer şekilde iki parmağın hareketini algıyabilen fare türevleri, Microsoft Surface, Nintendo Wii, ORB, elektronik kağıt (E-Ink) gibi teknolojik açılımlar yavaş yavaş raflarda, ofislerde ve evlerde yerlerini almaya başlayacak.

2010 itibariyle tüm dünyanın resesyondan çıkmasıyla birlikte (iyimser bir tahminle böyle olacağını umuyoruz), 2010’un ikinci yarısı ve özellikle 2011 ve sonrası 3 – 5 yıl daha huzurlu ve parlak yıllar olacak.