ERP HABER – Bilişim şirketlerinin yöneticileri KOBİ’lerin kriz döneminde bilişim yatırımlarının iptal etmemesi ve ötelememesi gerektiğini vurgularken, bu dönemin işletmeler için bir yenilenme dönemi olabileceğini ifade ediyorlar.

Bu bölümde bilişim şirketlerinin KOBİ’lere kriz döneminde önerileri ve sunduğu çözümleri aktarıyoruz.

Index Grup CEO’su Erol Bilecik : “KOBİ’ler kriz döneminde yenilenme süreci yaşayabilirler”

Kriz veya dalgalanma dönemlerinin KOBİ’ler için aslında aynı zamanda bir fırsat olması gerektiğine Index Grup CEO’su Erol Bilecikinanıyoruz. Çünkü fırsat, illa büyük satın almalar ve yepyeni yatırımlar yapmanız anlamına gelmez. Önemli olan, o dönemlerde yapmış olduğumuz işleri iyi analiz edip gereksiz yükleri dışarıya atmak veya daha iyi yapabileceğimiz işlere daha fazla yatırım yapmaktır. Başka bir deyişle kriz, firmanın kendi içindeki işleyiş disiplini de dahil olmak üzere herşeyin baştan aşağıya gözden geçirilmesini gerektirir. Bu noktadan baktığımız zaman, kriz döneminin, KOBİ’lerin kendilerini daha iyi ifade edebilmeleri, kendi pazarlarında daha büyük güce sahip olabilmeleri için, bütçeleri çok büyük olmasa da teknoloji yatırımlarını, özellikle altyapı yatırımlarını tamamlamaları gereken bir dönem olduğuna yüzde 100 inanıyoruz. KOBİ’ler için şu anlamda da fırsatlar ortaya çıkabilir. Bu teknoloji yatırımlarını yaparken, değişik alanlarda yapılan ve fiyatların daha makul oranlarda sergilendiği kampanyalardan yararlanabilirler. Hizmet aldıkları firmaların daha fazla fedakarlık yapabilecekleri koşullar ortaya çıkabilir. Bu noktada, gerçekten bir yenilenme süreci yaşayabilirler.

Microsoft Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Münir Kundakçı : “Bilişim yatırımları ekonominin belirsizliğine karşı önemli bir koruma kalkanı”

Ekonomimizin dinamik kesimini oluşturan KOBI’lerin özellikle içinde bulunduğumuz dönemde atacağı her adım krizi aşma çabasında olan Türk ekonomisi için de büyük önem taşıyor. Ne yazık ki bu Microsoft Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Münir Kundakçıişletmelerimiz daralan küresel ekonominin sıkıntılarını çok yakından yaşıyor, diğer tüm kuruluşlarımız gibi potansiyel güçlerini korumak ve kriz sonrası döneme hazırlanmak için önlemlerini alıyorlar. Bugün bu gerçeği gören kamu sektörü de, sıfır faizli kredi sağlamak gibi KOBİ’lere yönelik önlemler almaya başlayarak bu süreci hızlandırma çabasında. Şirketlerin büyüme stratejilerinin önemli bir parçası olan bilişim yatırımları ekonominin belirsizliğine karşı önemli bir koruma kalkanı fonksiyonu üstleniyor. Çünkü sıcak rekabet ortamı ve olası tehditler karşısında kurumların önüne çıkan birçok sorunun yanıtı doğru bilişim çözümleriyle verilebilir. Microsoft Türkiye olarak Microsoft Dynamics ERP yazılımlarımız (Navision ve Axapta) KOBİ’lerimizin ağırlıkta olduğu çeşitli sektörlerde edindiği güçlü deneyimlerle iş süreçlerinin iyileştirilmesi noktasında işletmelerimize önemli faydalar sunmaktadır. Microsoft CRM ise mevcut müşteri tabanına daha iyi hizmet sunmak ve yeni müşteri segmentleri elde etmek isteyen KOBİ’lerimize zengin açılımlar sağlıyor. ERP ve CRM çözümlerimiz hızlı uyarlanabilirliği, yüksek entegrasyon kabiliyeti  ve kolay kullanılabilirliği ile KOBI’lerimizin iş süreçlerini tasarlamak, denetlemek ve verimli işletmek konularında ihtiyaç duydukları desteği vermektedir.

Netron Genel Müdürü Bülent Tekmen : “Bilişim hiçbir zaman bir ekstra maliyet değildir”

Şirketler bilişim çözümlerinden yararlanarak maliyetlerini minimum seviyeye çekebiliyor, kârlılıklarını artırabiliyor ve rekabet avantajı elde edebiliyorlar. Mevcut bilişim altyapılarından maksimum faydayı elde eden ve yatırımlarını da en doğru şekilde yönlendiren kurumlar, mevcut sıkıntılı ortamı Netron Genel Müdürü Bülent Tekmenavantaja çevirebiliyorlar. Ekonomi cephesinde gerçekleşen küçük bir dalgalanma, ilk olarak içinde bulunduğumuz bilişim sektörünü etkiliyor. Son dönemde yaşanan krizin de ülkemizi ve reel sektörü nasıl etkileyeceğini zaman içerisinde görüyor olacağız. Şirketler bilişim yatırımlarını hemen askıya alıyor ve sonuçta sektör hak ettiği yere ulaşamıyor. Dünya bilişim pazarına baktığımızda ise maliyetleri optimize etmek ve sinerji yaratabilmek için şirket satın almalarının ve şirket evliliklerinin artacağını öngörüyoruz. Öte yandan Türkiye ve dünya ekonomisinde KOBİ’lerin ağırlığının artmakta olduğunu söyleyebiliriz. KOBİ’lerin hem Türkiye’de hem de dünyada bilişim pazarının hareketlenmesinde lokomotif rol üstleneceğini düşünüyoruz. Oysaki bilişim alanındaki yatırımlar hiçbir zaman ertelenmemesi gereken çalışmalardır. Çünkü bunlar geleceğe yönelik olarak firmaların en önemli unsurları olarak karşımıza çıkmaktadırlar. Bilişimi hiçbir zaman bir ekstra maliyet değil, kuruma değer katan çok önemli, işlevsel ve etkin bir yatırım olarak görmek gerekir.

İTS Genel Müdürü Emre Önder : “Teknoloji, bir araç değil, yönetim ve iş modelidir”

Teknoloji yatırımı bir araç olmaktan çıkarak, işletmenin geleceği için en önemli gösterge ve koruma aracı haline dönüştü. Teknoloji yatırımları artık bir yönetim şekli ve iş modeline dönüştü. Piyasa İTS Genel Müdürü Emre Önderkoşullarının daha da zorlaşacağı ileriki dönemlerde, bilişim araçları, işletmeler için karar verici mekanizmalar haline dönüşecek. İşletme yöneticileri, teknolojik yatırımların vermiş olduğu veriler ile işletmesini daha sağlıklı yönetecektir. Kriz dönemleri, işletmelerin kendilerini en iyi şekilde değerlendireceği dönemler. Kriz dönemlerinde firmalar, mevcut durumlarını korumak için gelecek planlarını belli bir süre erteleyerek, ‘bekle-gör’ dönemine girerler. Planların, projelerin ve hedeflerin konuşulmadığı bu dönemler, aslında, işletmenin kendini dinleyeceği en iyi dönemleridir. KOBİ’lerde; insan kaynaklarından üretime, tedarik zincirinden finansa kadar tüm iş süreçlerinin etkin yönetilmesi ve maliyetlerin minimuma indirilmesi için teknoloji yatırımlarının yapılması şarttır. Biz de KOBİ’lere, yurt içinde 50’nin üzerinde bayi ile ürün ve hizmet sunuyoruz.

Bircom CEO’su Burçin Bircanoğlu: “Mobil yazılımlar konusunda çok önemli hazırlıklarımız var”

Bircom olarak, KOBİ’lerden büyük holdinglere kadar her türlü firmanın ihtiyacına yanıt verebilecekBircom CEO’su Burçin Bircanoğlu  gelişmiş iletişim çözümlerini uygun fiyatlarla sunuyoruz. Ürün yelpazemizi her türlü ihtiyaca yanıt üretecek şekilde genişletiyoruz. Sennheiser Communications ürünleri, snom IP telefonları, Vidicode faks sunucuları Xpeech ve Vegastream VoIP ekipmanları, 2N ağ geçitleri (gateway) gibi pek çok markanın Türkiye çapında dağıtım, lokalizasyon, eğitim, saha kurulum desteği, merkezi yönetim hizmetleri ve satış sonrası hizmetlerini veriyoruz. Önümüzdeki dönem GSM ve VoIP ürünlerimiz için çok oldukça hareketli geçecek. Hem 3G kurumsal ürünlerimizle hem de VoIP ağgeçitleri (gateway) ve IP telefonlarımızla, operatörlere ve çözüm ortaklarımıza hizmet sunmaya devam edeceğiz. Mobil yazılımlar konusunda çok önemli hazırlıklarımız var.

Yarın: Kriz döneminde bilişim şirketlerinin KOBİ’lere önerilerini ve bu segmente yönelik hedeflerini aktarmaya devam edeceğiz.

Kriz Döneminde KOBİ’lere Öneriler Bölüm 3

Kriz Döneminde KOBİ’lere Öneriler Bölüm 2

Kriz Döneminde KOBİ’lere Öneriler Bölüm 1