ERP HABER – Yazılım yatırımı yapanlara karmaşık sistemler yerine esnek yerel çözümlerine yönelmelerini, proje maliyetleri ile karlılık arasındaki pozitif dengeyi kurmalarını ve e-iş modellerinde yetkinlik kazanmalarını öneren araştırma, Orta Amerika Bilimsel Araştırma ve Eğitim Merkezi Başkan Yardımcısı Dr. Fuat Alican tarafından hazırlandı. Araştırmanın yazılım firmalarına yönelik kriz reçetesinde ise; inovasyon, farklılaşma, kiralanabilen yazılım modelleri ve müşterileri kriz döneminde nakit akımı aracı olarak görmeyip onların gereksinimlerine odaklanma yer alıyor.

Türk yazılımının öncü kuruluşu Netsis’in sponsorluk desteğiyle Türkiye’de yayımlanan Kriz ve Yazılım başlıklı araştırma, adını ilk olarak 2006′da Yazılım Sanayicileri Derneği (YASAD) adına hazırlanan Türkiye Yazılım Stratejisi adlı eseriyle duyuran Orta Amerika Bilimsel Araştırma ve Eğitim Merkezi (CIFOCICA) Başkan Yardımcısı Dr. Fuat Alican tarafından küresel ve yerel ekonomide son dönemde yaşanan değişimler ve eğilimler dikkate alınarak hazırlandı. Araştırma raporu, krizin yazılım sektörüne etkilerinin yanı sıra şirketlerin ekonomik kriz döneminde yazılım kullanımı ile alabilecekleri önlemlere ışık tutuyor.

Krizde müşteri gereksinimlerine odaklanılmalı

Yazılımın diğer üretim sektörleri için katma değer yaratan, karar mekanizmalarını, ürünlerin fiyat ve kalitelerini iyileştirerek verimlilik, üretkenlik ve rekabetçiliği artıran yönünün vurgulandığı raporda, yerel sistem sağlayıcılarının geleceğine şu tespitlerle ışık tutuluyor:

– Müşterileri kriz döneminde nakit akımı sağlayacak araçlar olarak görmeyip, onların gereksinimlerini odak noktası yapan firmalar, orta ve uzun vadede daha başarılı olacak.

– Üniversitelerde ve şirket laboratuvarlarında yapılan geleneksel ar-ge çalışmalarına ek olarak, kullanıcıların yaptığı geleneksel olmayan inovasyonu da birlikte uygulayabilen firmalar ve ürünleri ön plana çıkacak.

– İnternet üzerinden çalışan, veri depolama gibi birçok bilişim gideri yükünü şirketin omzundan alan “cloud computing” ve “SaaS – hizmet olarak yazılım” eğilimleri önem kazanacak.

– Hızlı hareket eden, küresel ve yerel güç birliklerinden ve farklılaşmaktan çekinmeyen, stratejik planlamalarını sürekli yenileyen, yaratıcı danışmanlık hizmetiyle müşterilerinin krizde verimliliklerini artırmalarını sağlayacak çözümler sunan yazılım firmaları, krizi en az hasarla atlatacak.

Karmaşık bir yazılım yerine esnek yerel çözümler

Ürün fiyatlarının düşmesi ve kapasitelerin artması ile rekabette zorlanan farklı sektörlerdeki firmalar için yazılımın üretkenliği artırıcı katkı sağladığı vurgulanan raporda, yazılım yatırımı yapacak kurumlara yönelik şu önerilere yer veriliyor:

– Türkiye’de faaliyet gösteren şirketlerin yapısına uyum sağlama ve standart ürünlerin özelleştirilmesi gibi gereklilikler karşısında, yerel bilgileri ve esneklikleri nedeniyle deneyimli yerel yazılım firmaları avantaj sağlar.

– “Yazılım pahalıdır, ek maliyet getirir.” gibi önyargılı yaklaşımlar yerine, proje maliyeti ile sağlayacağı karlılık arasındaki pozitif denge göz önüne alınmalıdır.

– KOBİ’ler pazarda hızlı ve güvenilir şekilde erişilebilir olmak, büyük kurumların üretim zincirine girebilmek için e-iş ve küresel tedarik kanallarına etkin katılım göstermeli.

– ERP – Kurumsal kaynak planlama uygulamaları , şirket giderlerinin tasarrufuna hızla katkıda bulunabilir.

– Küçük şirketler bilişim kullanımından kaçınmamalı, mobil iletişim, yazılım kiralama ve sanallaşma gibi araçlarla daha az maliyetli bilişim kullanımına yönelmeli.

– Dijital pazarlama ile interaktif pazar araçları sayesinde daha az giderle daha fazla müşteriye ulaşılabilir.

– Yazılım firmalarının ve ürün ve hizmetlerinin bir ek gider değil stratejik iş danışmanı olarak görülmesi, kriz döneminde işletmenin başarılı olmasına katkıda bulunacaktır.