ERP HABER – Mobil takip sistemleri şirketler için önemli bir verimlilik kaynağı yaratıyor. Bu noktada da kurumsal talepler ihtiyaçlar doğrultusunda şekilleniyor. Mobil takip sistemlerinde kurumsal talepler, şirketlerin kurumsal uygulamalarına bütünleşik yapılar oluşturulması yönünde eğilim gösteriyor. Şirketler, iş modellerini mobil takip sistemlerine programlayarak daha önce manuel ya da yarı manuel yürüttükleri kayıtları çevrimiçi olarak sistemden anında elde edebiliyorlar.

KoçSistem Teknoloji Çözümleri Satış Yöneticisi Engin Güney de, kurumlarda özellikle mevcut uygulamalara bütünleştirme yapılarak mevcut uygulamaların daha iyi kullanılmasının sağlandığını belirtti. Bunun pek çok açılım sağladığını ifade eden Güney, “Saha satış sistemi ve araç takip sistemlerinin bütünleştirilmesi ile aracın ne kadar mesafe yaptığının otomatik olarak alınarak sisteme de otomatik olarak girilebiliyor. Bir diğer uygulama ise satış elemanının bölgesi dışına çıkması durumunda merkeze bilgi gelmesini sağlayabilmekte satış elemanının bölgesi dışında satış yapmasının engellenmesi gibi artılar getiriyor. Bunun yanında navigasyon sistemlerinin araç takip sistemleri ile bütünleştirilerek iş emirlerinin navigasyon sistemine aktarılması sağlanarak gidilecek yerlerin navigasyonu yapılmakta. Ayrıca, rota optimizasyonu ile de verimlilik artırılmakta” diye konuştu. Mobil takip sistemlerinin kurumsal kullanımında öncelikte satış veya dağıtım filosunun denetlenmesi yönünde taleplerin ağırlıkta olduğunu dile getiren Güney, “Dağıtımı yapılan bir ürünün doğru müşteriye/bölgeye dağıtımının denetlenmesi, bu konuda kuruma göre illegal kabul edilen tüm aksiyonların raporlanabilmesi sadece mobil takip ile gerçekleştirilebiliyor” şeklinde konuştu.

Elcobil Bilişim Telekomünikasyon Satış Pazarlama Müdürü Cüneyt Akın’a göre de kurumsal şirketlerden gelen talepler artık sadece takip ve filo yönetimi ile sınırlı kalmıyor. Her kurum kendi iş dinamiklerine bağlı olarak artı değerler kazandıracak mevcut yapılarındaki sistemler ile bütünleştirme sağlayabilecek uygulamaları kullanmak istiyor. Gelinen noktada sadece araçlar değil, yeni geliştirilen cihazlar ile GPS personel takibi, konteynır ve yük takibi yapılabiliyor. Akın, bu farklı çözümlerin pek çok alanda tercih edildiğini ve ulaşım için de planlanan akıllı durakların açılım sağlayacağını dile getirdi.

İş emri süreçlerinin anlık olarak takip edilmesi ve raporlanması isteniyor Univera Özel Müşteriler Yöneticisi Türker Torucu’ya göre, kurumsal kullanım konusunda talepler belli noktalarda toplanıyor. Torucu bu alanları sahada mobil olarak dolaşarak satış, servis, anket uygulamaları ve pazar araştırmaları gibi aktiviteleri gerçekleştiren ekiplerin gün içerisinde yaptıkları işlemleri nerede ve ne zaman yaptıkları, ekibin rota planlarına ne kadar uyduğu, rota dışı ziyaret oranlarının ne olduğu gibi verilerin oluşması, gün sonunda bu veriler ışığında karlılık ve verimlilik analizlerinin yapılabilmesi olarak sıralıyor. Ziyaret noktalarına yapılan analizlerin elektronik haritalar üzerinden gerçekleştirilebilmesinin kurumlarının çok ilgisini çektiğini ifade eden Torucu, “Bazı kritik kararları klasik raporlama mekanizmasından ziyade elektronik haritalar üzerinden çok daha hızlı alınabiliyor. Örneğin satışınız en kötü olduğu bölgeyi harita üzerinde çok net görebilir ve ilgili bölgeye özel aktiviteler gerçekleştirebilirsiniz. Veya bir satış temsilcinizin rotaya uyumunu harita üzerinde çok daha rahat yorumlanabiliyor. Nitekim elektronik harita üzerinde satış, rota performansı, nokta gibi raporlamalarda elektronik haritaların biraz daha detay olması konusunda talepler almaktayız ve paylaşımları ilgili harita sağlayıcı şirketlere iletmekteyiz. Sahada sürekli dolaşan ve servis uygulamaları üzerine faaliyet gösteren müşterilerimizden de iş emri atama ve yönlendirmeleri konusunda talepler almaktayız. Buradaki temel hedefleri sahadaki ekibin nerede olduğunun anlık olarak izlenmesi, herhangi bir iş emrinin ilgili müşteriye en yakın olan ekibe atanması, iş emri süreçlerinin gelişiminin anlık olarak takip edilmesi ve raporlanması şeklinde sıralayabiliriz” diye konuştu. Donanımlar da önem kazanıyor Torucu, bütün bu işlemler için saha ekiplerinde kullanılacak olan donanımların da çok büyük önem taşıdığını belirtti. Üretici şirketlerin de bu talepleri dikkate aldığını ve yeni ürünlerini mümkün olduğu kadar çok teknolojiyi birarada barındıracak şekilde geliştirdiğini belirten Torucu, “Şu anda saha ekibinizde kullanacağınız bir mobil terminal üzerinde GSM/GPRS, GPS, 3G, Bluetooth, WiFi, barkod okuyucu ve kamera gibi birçok farklı teknolojiyi barındıran donanımlar da kullanılıyor” dedi.

Altyapıya bütünleşik geliştirilebilecek sistemler ön plana çıkıyor Mobiliz Genel Müdürü Levent Aydoğan’a göre mobil takip sistemleri konusunda kurumların talepleri işletmenin toplam verimliliğini artırmak üzerine kurulu. Bu nedenle de işletmenin verimliliğini artıran diğer operasyonlara bütünleştirilebilen mobil takip sistemi uygulamaları tercih ediliyor. Bu doğrultuda kendi BT departmanı olan hemen hemen tüm büyük şirketlerin sektörlerine özel uygulamaları ve kendi altyapılarına bütünleştirilebilecek ve geliştirebilecekleri sistemleri mobil takip sistemleri için tercih ettiklerini belirten Aydoğan, “Bu tür sistemlere yatırım yapan şirketler, sistemi olduğu noktadan öteye götürerek kendi ihtiyaç ve uygulamalarına bütünleşik çözümler yani “arka ofis” bütünleştirmeleri talep ediyor. Diğer taraftan şirketler, iş modellerini mobil takip sistemlerine programlayarak daha önce manuel ya da yarı manuel yürüttükleri kayıtları çevrimiçi olarak sistemden anında elde etmekte ve daha önce bir ay gibi gecikmelerle elde edilen raporları aynı günün sonunda sistemden çekebilmekteler. İşletmeler, bu tür hız ve verim artışı beklentilerini yerine getirmek amacıyla araç takip ve filo yönetim sistemlerinin de kendi arka ofis uygulamalarına bütünleştirilmesini talep ediyor” değerlendirmesinde bulundu.

İşe özel ihtiyaçları karşılayacak sistemlere ihtiyaç var Satko Teknoloji Genel Müdürü Nedim Çelebi de, mobil takip sistemlerinin şirketlerin ERP gibi kurumsal uygulamalarına bütünleştirilmesinin kurumlar için en önemli noktalardan biri olduğunu belirtti. Çeşitli sektörlerdeki şirketlerin kendi işlerine özel ihtiyaçlarının da mobil takip sistemleriyle karşılanmasını beklediğini ifade eden Çelebi, mobil takip sistemlerinde ihtiyaca özelleştirmeler yönündeki taleplerin de giderek arttığını ifade etti. Şirketlerden en çok maliyetleri azaltacak destek talepleri geldiğini dile getiren Çelebi, bu konuda da farklı çözümler sunulabiliyor. Örneğin mesajlaşma terminallerimiz etkili kullanıldığında telefon maliyetlerini önemli ölçüde azaltabiliyor. Ayrıca tüm haberleşmeler yazılı olduğu için kayıt altına alınmış oluyor. Uluslararası bir nakliye işinde çalışan bir şoför merkezi aradığında filo yöneticisine çeşitli nedenlerle her zaman ulaşamayabiliyor, bu durumda ulaşıp konuşana kadar iki-üç defa aramak zorunda kalabiliyor. Ayrıca filo yöneticisinin telefonda konuşurken önemli bilgileri kaydetmesi gerekiyor. Bu hem ek bir maliyet hem de zaman bazen de bilgi kaybına neden oluyor. Bunun dışında ise şirketler yakıt maliyetlerini azaltmak ve daha verimli çalışabilmek için destek istiyorlar. Rota kontrolü, rölanti ölçümü, aşırı hız ve devir kontrolü, ayrıca yakıt tüketimi bilgilerinin kontrolü gibi çözümler de talep gören uygulamalar arasında yer alıyor” diye konuştu.

İzleme aracından etkili yönetim sistemine doğru bir dönüşüm vaR Global İletişim Satış ve Pazarlama Koordinatörü Murat Küçüközdemir, son dönemde şirketlerden gelen isteklerin bütünleştirme yönünde olduğunu ve şirketlerin kendi mevcut sıcak satış, filo yönetimi, tedarik zinciri çevrimiçi sistemlerine araç takip sistemlerini bütünleştirdiğini belirtti. Rota optimizasyonunun, yönetim olarak dağıtımcı şirketlerin önem verdiği en önemli uygulamalardan biri olduğuna dikkat çeken Küçüközdemir, “Her iş grubunun farklı talepleri var. Taksiler için güvenlik önemli bir unsur olarak ön plana çıkarken, havuz arabaları kullanan şirketlerde RFID üzerinden sürücü tanıma yönetimi önem kazanıyor. Müşterilerimiz özellikle araç takip sistemlerini kullanmaya başladıktan sonra yakıtta tasarruf sağladıklarını ifade ediyorlar” diye konuştu. Telemetri uygulamaları da yaygınlaşıyor Araç takip sistemlerinin yanı sıra son aylarda özellikle telemetri uygulamaları ihtiyacının giderek arttığını gözlemlediklerini belirten Küçüközdemir, “Gıda ve sağlık sektöründe ürünlerin doğru ısı ve nem aralığında tutulmasını izlemek kaçınılmaz bir gereklilik haline dönüşüyor. Telemetri uygulamaları ile soğuk hava depolarının, soğutma sistemli araçların, sistem odalarının, hatta ambarların ısı, nem, basınç, sıvı seviyesi, sayaç bilgisi gibi herhangi sayısal ya da analog bilgi değişimleri istenilen noktadan, istenilen şekilde takip edilebiliyor. Burada tekrar altını çizmemiz gereken nokta, araç takip sistemi ve telemetri uygulamalarının salt izleme aracı olmaktan çıkıp, her sektör ve iş alanı için işlerin daha etkili yönetilmesini sağlayan sistemlere dönüşmesi ki, bunun sonucu olarak uygulamaların bu yöne doğru kaydığını görüyoruz. Soğuk hava depolarındaki ve soğutma sistemli araçlardaki ısı/nem sisteminin tüketici sağlığını korumada önemli bir rol oynadığını düşünen müşterilerimiz bu sistemi kullanan araç sayılarını sürekli artırıyor ve sistemlerinden anında bilgi almak istiyor” şeklinde konuştu.

Şirketler tek bir merkezden çevrimiçi operasyon yönetimi yapıyor Arvento Bilişim Genel Müdürü Özer Hıncal’a göre şirketlerin mobil takip sistemleri konusundaki taleplerine bakıldığında sistemlerin standart özelliklerine ek olarak, kendi uzmanlık alanlarına yönelik artı uygulamaları da talep etme eğilimleri söz konusu. Bu doğrultuda sektörlere ve şirketlere özel çözümler geliştirildiğini ifade eden Hıncal, “Algida’nın bin 120 aracı ve sıcak hava deposunda kullanılan sıcaklık kontrol ve takip sistemi, Sağlık Bakanlığı ve 80 ilimizin İl Sağlık Müdürlüklerine ait tüm 112 acil ambulanslarında ve Orman Genel Müdürlüğü’ne ait yangın araçlarında toplamda 5 binin üzerinde ekipte kullanılan “Acil Durum Operasyon Yönetim Sistemi” gibi farklı örnekler bu uygulamalar arasında yer alıyor. Şirketler tarafından bakıldığında ise sistemlerle ilgili geri dönüşler olumlu. Çünkü, şirketler araç takip ve filo yönetim sistemleri sayesinde tek bir merkezden çevrimiçi operasyon yönetimi yapılabiliyorlar. Sistem, kullanılmaya başlandığı andan itibaren şirketlerin yakıttan, zamandan ve işgücünden tasarruf etmelerini sağlıyor. Mesai saatleri içerisindeki iş dışı seyahatlerin önüne geçiliyor. Böylece, iş gücü kaybı önlenerek zamandan kazanılıyor. Şirket araçlarının bakım, kullanım ve yakıt maliyetlerinde önemli oranlarda düşüşler sağlanıyor. Aynı zamanda, hız limitleri kontrol edilebildiği için trafik kurallarına uyulması ve güvenli sürüş yapılması sağlanıyor” değerlendirmesinde bulundu.