Software AG Dijital Dönüşüm Platformu (Digital Business Platform) için Akıllı Mağaza izleme (Smart Store Monitoring) çözümünü duyurdu. Akıllı Mağaza izleme, perakendecilere gerçek zamanlı ve öngörüsel analiz yetkinliklerini kendi mağazalarında uygulayabilmelerini ve burada akış halindeki büyük veriyi mağazadaki sensörler ve uygulamalar yardımıyla izleyebilmelerini sağlıyor. Perakendeciler, şimdi eyleme geçirilebilir öngörülerini anında uygulamaya koyabiliyor ve Nesnelerin İnterneti’nin sağladığı katma değer ile satış artırıcı adımlar atabiliyor.

• Gerçek zamanlı indirimler ve mağaza personelinin görevlendirilmeleri gibi eyleme dönük fikirlerin gerçekleşmelerini kolaylaştırır
• Perakendecilere Nesnelerin İnterneti (IoT) fonksiyonunu bütünüyle kullanabilme imkanını sağlar

Oliver Guy, Software AG, Perakende Endüstrisi Direktörü: “Bu, gerçek zamanlı görüşler perakende yöneticilerine çalışanlarını mağaza içerisindeki ‘sıcak bölgelere’ yeniden yönlendirme ya da pazarlama yöneticilerine özel bir lokasyondaki farklı müşterilere doğru kurgulanmış promosyonlarla daha iyi cevap verebilme ve böylelikle artan taleplere anında cevap verebilme olanağını sağlıyor.”

Akıllı Mağaza

Retail Systems Research’ün (RSR), yakın tarihli bir karşılaştırmalı değerlendirme raporuna göre, perakendeciler müşterileriyle akıllı cihazlar aracılığıyla bağlanmaya ve onlara, nesnelerin interneti kanalıyla ulaşılan bilgileri değerlendirerek yeni hizmetler sunmaya istekliler. Perakendeciler, mağaza operasyonlarını ve mağazadaki müşterilerle ilişkilerini nesnelerin interneti’nden en fazla fayda sağlayacak ilk beş arasındaki iki departman olarak sayıyor(41% ve 36%, sırasıyla).

Oliver Guy: “Mağazanın rolü salt satış noktasından çoklu kanal yaklaşımına doğru tarihsel bir geçiş yaşıyor. Buna ek olarak, perakendeciler rekabetin önünde yer alabilmek için müşterilerine benzersiz ve nitelikli bir alışveriş deneyimi sağlama baskısıyla karşı karşıya bulunuyor. Perakende yöneticileri, mağazanın değişen hedefleri ve artan müşteri beklentilerini faydaya çevirebilmek için mağaza içerisindeki eylemleri gerçek zamanlı izleme, analiz etme ve bunları en iyi şekilde kullanmak durumundadır” ifadelerini kullanıyor.

Perakendeciler, Nesnelerin İnterneti’nin beraberinde mağazalara getirdiği katma değer konusunda umutlu ve bu yeni yaklaşımın, veri sağlanması ile bunun analizi ve aksiyonunu gerektirdiğini kabul ediyor. Bununla birlikte, katılımcıların RSR’nin raporunda, Nesnelerin İnterneti projelerinde atıfta bulundukları üç teknoloji engeli-tamamen farklı veri kaynaklarını bir araya getirmek, spesifik veri olaylarına yada beklentilerine en iyi cevabı belirlemek ve gerçek zamanlı ortamda bu kadar çok kaynaktan gelen veriyi işleyebilmek.

Dijital Dönüşüm Platformu (Digital Business Platform) için Akıllı Mağaza izleme

Software AG’nin Dijital Dönüşüm Platformu, bu engelleri ortadan kaldırmak için çok sayıda anahtar teknolojiyi Akıllı Mağaza izleme Çözümüne entegre ediyor. Bu kapsamda:

• Tüm Nesnelerin İnterneti uygulama ve araçlarını etkinleştirerek, mağaza içi algılayıcı cihazlar ile veri akışı sağlayan öngörüsel modeller ile mağaza içi envanter yönetimi, öngörüsel modeller, servis noktası, harici veri veya diğer başka veri kaynaklarının kullanımı.
• Mağazada-hem mağaza çalışanları hem de merkezdeki tedarikçiler tarafından izlenebilir, yaşanan gelişmeler ışığında, gerçek zamanlı, aksiyona dönüştürülebilir öngörüler sağlamak.
• Mağazada, satışı artırıcı(promosyonlar) eylemleri-tabela v.s. gibi fiziki yönlendirmeleri de kapsayacak şekilde-tüketicilerin gerçek zamanlı reaksiyonlarını değerlendirerek otomatik olarak ayarlayabilme yetkinliği.
• Öngörüsel modelleri bir araya getirerek doğru zamanda ilave personel istihdam etmek, mağaza raflarını yenilemek gibi eylemler başlatabilme yetkinliği.
• Bellek içi veri yönetimi ve gerçek zamanlı çözümleme araçları ile erişilebilir hazır verinin etkin kullanımı.
• Erişim ve süreç yönetimi araçları vasıtasıyla mağaza süreçlerinin yönetilebilir olması ve erişilebilir çoklu kanalların otomasyonu.
Oliver Guy: “Akıllı Mağaza izleme Çözümüyle perakendeciler, müşteri davranışlarını izleyip aksiyon alabilecekleri kritik veri yeteneklerine sahip oluyor. Satış noktası verisinden raflardaki sensörlere kadar-Nesnelerin İnterneti, perakende gerçeğine dönüşüyor.”

Software AG Dijital Dönüşüm Platformu, veri, altyapı ve yetenek gibi perakendeciler için sorun oluşturan konuları çözümlüyor. Var olan veriyi bir araya getirerek, perakende ortamındaki tüm paydaşlara, gerçek zamanlı, öngörüde bulunabilme ve işletmedeki fırsatlar ile mücadeleleri önceden görme yetkinliği kazandırıyor. Tüccarlar ve satış artışı planlaması yapanlar, mağazadan sensörler vasıtasıyla akan gerçek zamanlı verilere erişerek, mağazada uygulanan kampanya ve promosyonların nasıl bir gelişme gösterdiği hakkında anlık görüş sahibi olabiliyor.

Retail Systems Research’ün (RSR), elde ettiği bulgulara göre perakendeciler envanter verilerinin doğruluğunu (49%) ve sistem çapında envanter görünürlüğünü (40%) Nesnelerin İnterneti’nin sağladığı en büyük üç fırsat arasında değerlendiriyor. Satış müdürleri ve kat personeli, Dijital Dönüşüm Platformu aracılığıyla müşterilerin alışveriş geçmişi, depodaki ürünler, envanter ve ürün sevkiyat bilgilerine hızla ulaşabiliyor.