Yapay Zeka

Kuruluşunuz yapay zeka teknolojilerini benimsemek için yeterince hızlı ilerliyor mu? Yoksa rakiplerinizin gerisinde mi kalıyorsunuz?

Aralık 2017’de Başkan Obama altındaki Beyaz Saray; yapay zeka, otomasyon ve Amerikan ekonomisi hakkında ayrıntılı bir rapor yayınladı. Raporda ilk olarak, kişi başına düşen gayri safi milli hasılanın büyümesinde birincil etken olan teknoloji ele alındı. Gayri safi milli hasılanın büyümesinde büyük bir etkisi olan teknolojinin, harcanılan emek ve sermayeden fazla olduğu vurgulandı. Bu yüzden yatırımların teknoloji üzerine yoğunlaştığı açıklandı. Yönetim bu durumu ‘’bilgi teknolojilerinin kazananı ve bilgi doğası’’ şeklinde yorumladı. Ancak, yapay zeka tarafından edilen ekonomik kazancın belirli bir kısma hitap edeceğinden endişe duyulmaktadır.

Üst teknolojiyi benimseyen kazançlar, kullandıkları gelişmemiş araçlar ile büyüme çizelgelerine sıkışan rakiplerinin kalıcı bir şekilde hasar görebilmesine neden olabilir. Fakat başarı için bir strateji belirlememenin tehlikeli olacağı tahmin edilmektedir. Yapay zekanın benimsenmesi, akıllı çözümlerin doğru şekilde uygulanması ve eğitimi kilit önem taşımaktadır.

Sektörün önde gelen pazar araştırma şirketi IDC, Salesforce ile iş birliği ile CRM faaliyetleri için yapay zeka kullanımın ekonomik etkisi hakkında bir rapor yayımladı. Bu raporda, satış ve pazarlamadan, müşteriye verilen desteğe kadar birçok konuya değinildi.

Bu raporda 1,028 şirketin analizi yapıldı. Bu şirketlerin %28’ i yapay zekayı kullanırken, %41’ i yapay zekayı iki sene sonra kullanmayı planladıklarını açıkladı. Şirketlerin, tam anlamıyla yapay zekayı benimsemeleri ise, 2018 yılı olarak ön görülmekte.

CRM aktivitelerinin %50’ sinden fazlası bulut tabanlı sistemlerden yönetilmektedir. Salesforce, Microsoft, IBM ve Google gibi büyük teknoloji firmaları, diğer firmalarında pazara katılmasıyla birlikte rekabeti iki katına çıkarttı. Salesforce ürün Pazarlama Direktörü Allison Witherspoon: ‘Kurumsal yapay zekanın gerçekten etkili olabilmesi için, yalnızca dil bilimcileri değil, insanların çalıştığı, iş akışının kesintisiz olarak devam ettiği yerlerde bulunması gerekir’’ dedi.

Yapay zeka, gelişmiş teknoloji çeşitliliği ve yaptığı birçok analitik yaklaşımlar olmak üzere geniş bir teknoloji yelpazesini içeren bir terimdir. Araştırılan şirketlere yapay zeka türleri sorulduğunda iki önemli noktaya değindikleri saptanmıştır. Bu iki nokta; Diyolog Yönetimi ve Soru – Cevap işleme gibi bilgi yönetim teknolojisidir.

Katılımcıların %43 ‘ü müşteri ilişkilerinde yapay zekanın fayda sağlayan önemli bir etken olduğuna inanmaktadır. Müşteri faturalandırması, lojistik ve iş ortağı yönetimi, ürün tasarımı ve ticaretini yakından takip ettiklerini belirtmiştir. Yapay zeka kullanan şirketler, daha fazla yeterlilik ve müşteri odaklılığı sağlamaktadır. Yapay zeka, müşteri destek faaliyetlerini düşürme, yüksek dönüşüm sağlayan reklam kampanyaları, uygun ürün ve ortaklık fiyatlandırması ve kayıp azaltma yetkinliğine sahiptir. Potansiyel etki alanı ile IDC, yazılım, donanım ve servisler dahil olmak üzere bilişsel yapay zeka sistemleri için dünya pazarının, 2026’da 46 milyar doları aşacağını öngörmektedir.

Salesforce, CRM işlevselliğinin yapay zeka ile güçlenmesinin, 2017 – 2021 yılları arasında 195 milyarlık gelir artışı ve 68 milyar dolarlık düşürülmüş faaliyet ile sonuçlandırılacağını beklemektedir. Ancak gerçek sonuçların piyasa rekabetine ve müşterinin benimsemesine, hızına ve uygulama farklılıklarına bağlı geniş çapta değişeceğine inanmaktadır. Salesforce ürün Pazarlama Direktörü Allison Witherspoon: ‘Yapay zekanın kazananı belirleyeceğini ama şirketlerin, yapay zekanın kendileri için ne anlam ifade ettiğini bilmediklerini, konuşmanın “yapay zeka iyi mi? -kötü mü? sorusundan, her şirketin yapay zekanın gücünü rekabetçi olarak kullanmasına dönüştürülmesi gerektiğini’ vurguladı.

Yapay zeka ’nın ilk kullanıcılarının farkı nedir?

Birincisi, yapay zekayı benimseyen işletmelerin, ortalama %28 daha fazla çalışanı vardır. Belki de yapay zeka destekli faaliyetler daha kolektif üretkenlik elde etmelerini sağlamaktadır. İkincisi ise, yapay zekayı kullanmayanlar daha az güce sahip olup geride kalırken, yapay zeka uyumunu benimseyen firmalar teknolojiyi benimseme açısından önemli kararlar alma yolunda ilerlemektedir. Son olarak, yapay zeka kullanıcıları, yapay zekanın işleri üzerindeki etkisinin yükselme yönünde olacağına inanmaktadır.

2018 yılının kurumsal yapay zekanın kabulü için önemli bir yıl olacağı ön görülmektedir. Önümüzdeki birkaç yıl içinde kazanan ve kaybedenler arasındaki boşluğun artacağı beklenmektedir.