ERP HABER – Türkiye’nin Gıda sektöründe en hızlı büyüyen, tüm sektörlerde ise en hızlı büyüyen ikinci firma olan Elita Yağ’ı da bünyesinde bulunduran Sunar Grup, birimler arası iş ve bilgi akışı yönetimini Microsoft Dynamics AX ile sağladı.17

sunar_urunler.jpg

2009-2012 seneleri arasında ihracatını %489 oranında artıran ve toplamda 1 milyar TL’lik ciro hedefine ulaşan Sunar Grup, Microsoft Dynamics AX ile bu büyümeyi destekleyecek bilgi sistem altyapısını sadece 12 ay içinde devreye aldı.

650’yi aşkın çalışan ve 40 yıla varan geçmişiyle Çukurova’nın yükselen değeri Sunar Grup, 4 kıtada 70′i aşkın ülkeye kendi markasıyla ihracat yapmaktadır. Yıllık 892.000 ton yağlı tohum ve hububat işleme kapasitesinin yanında tarıma dayalı sanayide sahip olduğu geniş bilgi birikimi ve tecrübesi sayesinde Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’nın en büyük gruplarından biri olmayı hedeflemektedir.

Sunar Grup, başarısının temellerini 1970’lerin ilk yarısında kurucusu Nuri Çomu’nun çırçır ve çeltik alanında yaptığı akılcı ve cesur yatırımlarla atmıştır. Bu girişimci karakterini yıllar içinde bilgi, disiplin ve tecrübe ile başarılı bir şekilde harmanlayarak Sunar Grup’u Çukurova Bölgesi’nin en önemli kuruluşlarından biri haline getirmiştir.

1976 yılında Osmaniye’de un fabrikası olarak kurulan Sunar Özlem, 1997 yılında bünyesine Sunar Yem üretim tesislerini eklemiştir. İzleyen yıllarda sırasıyla 1985 yılında Sunar Mısır, 2006 yılında NÇS ve Elita Gıda firmaları grup bünyesine katılmıştır.

Ticari Durum

Sunar Grup, birçok güçlü özelliğiyle tarıma dayalı sanayi sektöründeki diğer firma ve gruplardan farklı bir yere sahiptir. Bu önemli farklardan biri, sahip olduğu işletmelerin birbirini tamamlayıcı karakterde olmasıdır. Bu durum, grup şirketlerinin verimlilik ve rekabet gücünü maksimize etmektedir. Tarladan sofraya tüm üretim aşamalarını bünyesinde barındıran, Türkiye’nin tek entegre mısır yağı tesisine sahip olması bu anlayışın bir örneğidir. Sunar, mısır yağını, mısır üretiminden başlayarak üreten ve  ambalajlayarak pazara sunabilen Türkiye’deki tek entegre tesistir.

Tamamen Türk sermayeli bir grup olan Sunar, faaliyetlerini Türkiye ile sınırlamayıp Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve hatta Uzak Doğu’yu da kendine hedef seçmiştir. Çok kısa bir zamanda 70’i aşkın ülkeye ihracat yapar hale gelmiş olan Sunar Grup, bölgesel bir güç olmak amacıyla adımlarını büyük atmaktadır. Bu bağlamda kurduğu güçlü teknolojik altyapı, modern üretim sistemleri ve kaliteli ürünleri ile çalışmalarını bir dünya şirketi olma doğrultusunda, “yüksek kalite, istikrar ve hizmet” anlayışıyla gerçekleştirmektedir.

Sunar Grup tarıma dayalı sanayi alanında 6 farklı sektörde faaliyet göstermektedir. Grup şirketlerinde Sunar Mısır nişasta ve nişasta bazlı ürünler, Elita Gıda bitkisel sıvı yağlar, yemeklik ve endüstriyel margarinler, Sunar Özlem un ve yem, NÇS taze meyve alanında üretim ve satış yapmaktadır. Sunar Grup dış ticaret faaliyetlerini Sunar Pazarlama çatısı altında sürdürmektedir.

Tüm bu büyüme, varolan sistemlerin yeterliliğini de sorgulatmaya başladı. Özellikle :

•    Anlık ölçülebilirlik
•    Raporlama ihtiyacı ve koordinasyonu
•    Birimler arası iş ve bilgi akışları yönetimi
•    Düzeltici önleyici faaliyetler için sistem verilerinin izlenebilmesi
•    Tahmini ve gerçekleşen verilerin izlenmesi (satış, planlama, stok takibinde)

firmanın iyileştirme alanları olarak öne çıkmaktaydı.

Çözüm

Sunar Mısır, kendi sektöründe gerçekleşen projelerin az olması nedeni ile seçim sürecinde oldukça detaylı bir araştırma yaptı. Kendileri için en önemli kriterleri:

•    Verilere kolay erişebilme
•    Microsoft Office uygulamaları ile tam entegrasyon ve hızlı kullanıcı  adaptasyonu
•    Mobil ve web arayüz uygulamaları ile kullanım kolaylığı
•    Bilgi sistemleri içerisinde yeralan ERP, CRM, Portal vb. programlarının aynı çatı altında veri yönetiminin sağlanması
•    Kolay yazılım dili ile hızlı ve esnek çözüm geliştirilebilmesi

olarak belirledi. Bu kriterlere baktıklarında Microsoft Dynamics AX öne çıkıyordu. İş ortağı GvH Bilişim’in, proses tipi üretimde öne çıkan deneyimi ve ürün hakkındaki bilgi ve tecrübesi ile Microsoft Dynamics AX kararı verildi.

Bilgi İşlem Müdürü Sn. Mehmet Akif Boyar  “Microsoft teknolojileri, kullanıcılarımızın çok alışık olduğu ve hem geliştirmesinde hem kullanımında çok rahat ettiğimiz bir altyapıydı. Hangi çözümü seçersek seçelim Microsoft Outlook ve Office uygulamaları ile entegre çalışmalarını isteyecektik. Ancak Microsoft, hali hazırda kurumsal ihtiyaçlar için Dynamics ürün grubunu ortaya koymuş ve diğer tüm teknolojileri ile entegre etmiş. Bu durum, hem  teknik ekip olarak bizi,  hem sistemi gerçekte kullanacak olan birim çalışmanlarını  çok  memnun etti ve karar vermemiz çok kolay oldu” diyor.

Böylece proje:

•    Stok yönetimi
•    Satış ve Satınalma Yönetimi
•    Muhasebe ve Finans yönetimi
•    Barkodlu üretim ve sevkiyat yönetimi
•    Üretim ve planlama yönetimi
•    Kalite kontrol yönetimi
•    Stok giriş ve çıkışlarında  kantar entegrasyonu
•    Maliyet yönetimi
•    Bütçe yönetimi

süreçlerini kapsayacak şekilde başlatıldı. 1 sene içinde tüm bu süreçler kullanıma alındı. Proje başlamadan önce, Sunar Mısır, satış operasyonlarını takip edebilmek ve bayileri ile bilgi paylaşmak amacı ile Microsoft Dynamics CRM çalışmalarına başlamış ve mobil kullanımı da hayata geçirmiş bulunmaktaydı. Bu nedenle 1 yıllık proje süresinde  aynı zamanda Dynamics CRM ve Dynamics AX entegrasyonu da devreye alındı.

Sadece bir yıl içinde bu büyüklükteki bir organizasyonun başarı ile devreye alınmasında, seçilen yazılım kadar  Sunar Mısır’ın güçlü yönetim iradesi, desteği ve takibi, proje ekibinin tecrübe ve iş bilgisi yeterliliği, danışman firma GVH çalışanlarının proje deneyimleri ve katkısı, her iki tarafın uyumlu ve fedakar çalışmaları  da etkili oldu. Proje belirlenen süre ve bütçe aralığında teslim edilerek, Sunar Mısır’ın büyüme hızını yavaşlatmadan, zaten yoğun olan iş temposunda sorun yaratmadan, ERP kullanımına başlandı.

Microsoft Dynamics AX Faydalar
İstendiğinde esnek, istendiğinde katı bir sistem

Sunar Grup, bu büyüklüğe erişene kadar, kendi içinde bir bilgi sistemi kurmuştu. Bu büyüklükte bir organizasyonu bilgi sistemi olmadan yönetebilmek çok zordu. Ancak mevcut bilgi sisteminde tüm süreçler birbirleri ile konuşarak, denetimi kolaylaştırarak,  anlık müdahalelerde bulunma konusunda kolaylık sağlamıyordu.  Ürün reçeteleri ve stok yönetiminde, yanlış kalite ya da miktar kullanımlarına karşı kullanıcıyı daha sıkı denetleyen bir sisteme ihtiyaç vardı. Satışta ise, satış personelinin fırsatları çok hızlı bir şekilde  girebileceği ve karşılığında müşteriye olan teklifleri yaratıp, en kısa zamanda  müşteri ile paylaşabilecekleri esneklik ve kolaylığa ihtiyaç vardı.

İstendiğinde katı istendiğinde esnek olabilen altyapısı ile Microsoft Dynamics AX, ürün, ürün grupları, satış kanalı, ülkeler bazında maliyet kar/zarar analizleri yapılabilmesini, bu analizlere göre satış süreçlerini etkin yönetmeyi ve organziasyonun  yeniden yapılandırılmasını sağladı. Satış kanallarında bütçe performansının takip edilmeye başlanması  ve ileriye yönelik nakit akışı çalışmalarına sahip olunması, satış süreçlerinde istenen verimliliğe ulaşılmasını sağladı.

Verimlilik artışı

Tüm süreçlerin tek bir sistemden yönetilebiliyor olması, birimler arasında bilgi akışı ve kordinasyonu artırdı. Bu sayede, depo, üretim ve satış birimleri arasında öncelikle stokların doğru ve güvenilir bir şekilde görülebilmesi, stok maliyetlerinin düşürülmesini, üretimde verimliliğin artmasını, buna bağlı olarak sipariş ve teslim sürelerinin uyumluluğunu  arttırdı. Detaylı raporlar ile yüksek maliyetli süreçler analiz edildi. Maliyet rakamlarının detayına inilebilmesi sayesinde, sorunların kaynağına da inilebildi ve gerekiyorsa organizasyonel değişiklikler yapıldı.

Rekabette avantaj

Sunar Mısır’ın rekabet gücüne direk etki edecek faydalar da bu proje ile birlikte sağlanmış oldu. Öncelikli olarak satış bütçeleri sistemden takip edilmeye başlandı ve pazarda hakimiyet kuracak şekilde hedefler belirlendi. Bu  hedefler sistemde gerçekleşen değerler ile sürekli takip edildi. Ayrıca tedarikçilerden gelen hammaddelerin karşılığında, ölçülen speklere göre ödeme yapılmasının sağlanması, satınalma maliyetlerinde önemli iyileştirme sağladı.

Aynı şekilde satış süreçlerinde de, müşteri risk takip kontrolleri daha etkin hale geldi. Müşteri/Bayi tarafında finansal bir zorluk farkedildiğinde, sipariş ve sevk süreçlerine anında müdahale edilebilir hale geldi. Böylece şüpheli alacaklar tutarı azaltılırken, direk gelire dönüşecek siparişlere stok aktarımı sağlandı.

Müşteri ilişkilerini yönetmek için kullanılan Microsoft Dynamics CRM ile entegrasyon sağlanarak, satış ekiplerinin esnekliği korunurken, Dynamics Ax ile entegrasyon sayesinde, müşterilerin finansal durumunun gözlendiği ve ürünlerin stoklarının sorgulanabilmesi sağlandı. Kullanıcıların her zaman, en son ve güncel finansal durum ve stokları görerek, en doğru kararları almaları sağlandı.

Ayrıca gıda firmaları için zorunlu olan izlenebilirlik kayıtlarının tutulması artık AX sistemi tarafından otomatik olarak sağlanıyor. AX geçişinden önce izlenebilirlik kayıtları için, oldukça fazla indirek işçilik harcayan, buna karşılık bir ihtiyaç olduğunda bu kayıtları geriye dönük olarak inceleyip, sonuca ulaşmak için daha da fazla zaman harcayan Sunar Grup, artık sadece gerçekleştirdiği işlemleri sisteme giriyor. İstendiği zaman hammadde lotlarından ya da müşteriye ulaşan son ürünün parti ve lot numarasından istenen kayıtlara kolaylıkla ve kısa zamanda ulaşabilmekte. Üretim, satış ve sevkiyat işlemlerinde kullanılan barkod ile izlenebilirlik, kolay ve kısa zamanda veriye ulaşım sağlanabilmektedir.

Şirket içi şeffaflık ve veri güvenilirliği

Sunar Grup, Microsoft Dynamics AX geçişi sonrasında tüm birimlerin verilerinin ortak kullanılması ve yapılan her işlemin sisteme girilmesi ile birlikte şirket içinde şeffaflık ve veri güvenilirliği sağlanmış oldu. Şirket içinde yapılan talepler, iş akışı ve onay sistemine dahil oldu, verilen onaylara karşılık yapılan alımlar, bu alımlara ait faturalar  sistem üzerinde görülebilir hale geldi. Aynı şekilde satış süreçlerinde, müşteri ve bayilerin toplam borçları, buna karşılık verdikleri siparişler, bu siparişlere istinaden yapılan ödeme performansları,  sipariş kaydetme ve sevkiyat gerçekleştirme anlarında,  güncel durum ile kontrol edilebilir hale geldi. Muhasebe departmanı açısından ise;  alınmış olan teminatlar, kullanılan krediler ve yapılan fiili gider tutarları anlık olarak görülmeye başlandı. Böylece oluşan riskler daha önce fark edilebilmekte ve daha çabuk ve düşük maliyetle önlemler alınabilmekte. Nakit akımı aylar öncesinden tahmin edilebilmekte ve firmanın nakite sıkışabileceği dönemler belirlenmekte, buna karşı alınabilecek önlemler, kredi kullanımları ve maliyetleri yönetilebilmekte. Aynı şekilde üretim sırasında yapılan işlemler, kullanılan hammaddeler, üretim sırasında oluşmuş değerler de sistemde yer almakta. Yetkisi olan yöneticiler tüm bu değerleri görebilmekte ve detaylı maliyet karlılık analizleri yapılabilmekte.