Oracle Türkiye İş Uygulamaları Direktörü Öner Naçar:“Tasarrufa, hıza ve etkin yönetime talep artacak”  dedi.

ERP HABER – 2008 yılı, Oracle açısından birçok ürünün Türkiye pazarına tanıtımını gerçekleştirdiğimiz ve yeni ürünlerle özellikli projeleri gerçekleştirme fırsatı bulduğumuz bir yıl oldu. Oracle olarak 2008 yılında başta kimya, tekstil-konfeksiyon, profesyonel hizmetler, endüstriyel üretim, toptan satış-dağıtım, enerji sektörleri olmak üzere birçok sektörde elde edilen yeni müşterilerde ve mevcutlarda, 40’dan fazla ERP projesi satışı gerçekleştirdik. Şirket satın almaları sonucu artan ürünlerle birlikte 9 binden fazla yazılım ürününe sahip bir küresel kuruluş haline geldik.

2009’un aynı paralellikte, ama özellikle genişletilmiş ERP bakışıyla Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM) sürecindeki ürünlerimizle anlamlı projeleri gerçekleştireceğimiz bir yıl olacağını öngörüyoruz. Ürün Ömrü Yönetimi (PLM), Nakliye Yönetimi (Transportation Management), İleri Depo Yönetimi (WMS) ve Talep Planlama – Tahmin Yönetimi (DP), bu alanda odaklanılan alanlar olacak diyebiliriz. Özellikle içinde bulunduğumuz ekonomik koşullarda hızla gerçekleşen ve şirketlere yüksek katma değer sağlayan ürünlere ilginin artacağını düşünüyoruz.

Günümüzün ağırlaşan rekabet koşulları, şirket yöneticilerinin verimlilik artışı sağlamasını kaçınılmaz hale getiriyor. Satıştan tahsilata, satın almadan ödemeye, mühendislikten üretime kadar tüm süreçlerin bütünleştirilmesiyle insan, para, üretim kaynaklarının en iyi şekilde planlanması, sistemler tarafından denetlenebilir, izlenebilir olması sayesinde şirketlerde verimlilik artarken, daha fazla tasarruf sağlanabiliyor. Ayrıca kurumlar etkin ve gelir artırıcı, hız kazandıran çağdaş yönetim olanaklarına kavuşmuş oluyorlar. Önümüzdeki dönemin çekirdek ERP yatırımlarının yanı sıra, özellikle tedarik zinciri, müşteri ilişkileri, kurumsal performans, yönetişim-risk-uygunluk yönetimleri konusunda projelerin gerçekleştiği, fark yaratıcı yatırımların olacağı bir dönem olacağını öngörüyoruz.