Tek oturumlu ERP herkese uygun değil. İşte size Global eğiliminde olan firmaların ve yerel sistemleri kullanan firmaların karakteristikleri.

GLOBAL ERP

  • Finansal raporlamayı merkezileştirme arayışında olan ve aylık ya da üç aylıklarını daha hızlı kapatmak isteyen çokuluslu işletmeler.
  • Mevzuat uyum aktivitelerini basitleştirmek için finarısal kontrollerin çeşitlerini en aza indirmek isteyen firmalar.
  • Yönetimi merkezileştirerek ve sipariş yönetimi, materyal kontrolü, envanter kontrolü gibi operasyonel süreçleri kontrol ederek faaliyet ver¬imliliği kazanmak isteyen kurumlar.
  • Çeşitli bölüm ve coğrafyalarda ortak is süreçleri oluşturma arayışındaki organizasyonlar.

YEREL ERP

  • Fazlasıyla dağınık olan ya da yerel is koleksiyonları olarak çalışan kurumlar.
  • Özel pazarlarda benzersiz is ihtiyaçlarını karşılamak için özelleştirilmiş sistemlere gereksinim duyan firmalar.
  • Finansal raporlamayı ya da kurumlarında kullandıklarından farklı operasyonel verileri gerektiren çeşitli yerel kural ve düzenlemelere maruz kalan çokuluslu firmalar.