Yıllar önce, özellikle üretim işletmelerinin malzeme ihtiyaç planlaması problemlerini çözmek için başlattığı arayışlar planlama yazılımlarının başlangıcı olmuştu. Bu konuda gelen talepler doğal olarak buna çözüm üreten yazılımlarında kısa süre içinde ortaya çıkmasına neden oldu. Ve bu yazılımlar hızla gelişerek önce MRP daha sonra ki geliştirmelerle MRP II ve ERP isimlerini aldılar. Özellikle imalat endüstrisindeki firmalar için bu yazılımlar belli bir noktaya kadar hem üretim hem de planlama kaynaklı birçok sorunu çözdü ve işletmeleri geliştirdi.
üretim

Eskiye göre daha sistematik ve disiplinli çalışmaya başlayan firmalarda beklentilerini çok geçmeden bir adım öteye taşımak istediler ve üretim kaynaklarını daha verimli kullanarak kapasite kullanımlarını optimize etmeye çalıştılar. Ancak çeşitli nedenlerden ötürü klasik planlama problemleri arasında çözülmesi en zor fakat sağladığı katma değer en fazla olan planlama optimizasyonu hala ulaşılması ve uygulanması zor bir hedef olarak kaldı.

üretim

Bunun pek çok nedeni olmakla beraber Sonlu Kapasite Planlama uygulamalarının başarılı olmasında ki en kritik nokta işletmedeki tüm departmanların entegrasyonu ve kullanılacak yazılımın kabiliyeti olmuştur. Çünkü Sonlu Kapasite Planlama uygulaması yazılımları kaynakların optimizasyonunu yapabilmek için satın alma, stok-depo, üretim, planlama, satış, bakım vb. diğer departmanlardan yada süreçlerden eş zamanlı ve sürekli bir veri akışına ihtiyaç duyar. IFS Applications, bünyesinde bulundurduğu Sonlu Kapasite Çizelgeme modülü (CBS – Constraint Based Schedule) sayesinde işletmelere bu alanda oldukça kapsamlı ve uygulanabilir bir çözüm sunmaktadır.

IFS Applications, IFS 8 versiyonu ile beraber daha da gelişen Sonlu Kapasite Çizelgeleme modülü ile diğer tüm modüllerle tam entegre ve eşzamanlı çalışarak işletmenin üretim kaynaklarının optimizasyonunu yapabileceğiniz bir platform sunmaktadır.

Bu platform sadece üretim planlamanın kapasite optimizasyon ihtiyacına cevap vermekle kalmayıp, satış, satınalma, bakım ve diğer departmanların üretim ve planlamadan beklediği cevapları da sistem üzerinden almalarını sağlamaktadır. Örneğin satış departmanı daha sipariş girişi sırasında, üretimin mevcut kapasitesi ve iş yüküne göre sistem üzerinden girdiği sipariş için teslim tarihi alabilmektedir. İstenirse üretim planına hemen dahil olmayacak satış siparişleri için üretim kapasitesi üzerinde rezervasyonlar dahi oluşturabilmektedir. Bu sayede bir sonraki satış siparişi için teslim tarihi hesaplaması yapılırken, CBS modülü kesinleşmeyen ancak kapasite rezervasyonu yapılan önceki siparişleri de dikkate alarak termin tarihi vermektedir.

üretim

IFS CBS modülü bu hesaplamayı yaparken, üretim kapasitesini çok boyutlu kısıtlara dayanarak optimize eder. Bu, sadece çalışma takvimine ve saatlerine göre yapılan bir optimizasyondan çok daha fazlası anlamına gelmektedir. Hesaplama sırasında IFS CBS modülü, sistemde sonlu kapasite hesaplaması için parametrik olarak tanımlanabilen ve aşağıda listelenen tüm kısıtları dikkate alır.

  • İş Merkezleri Kapasitesi
  • Üretim Araçları (Kalıp, Aparat vb.) Kapasitesi
  • İşçilik Sınıfları Kapasitesi
  • Çalışma Takvimleri
  • Fiili Üretim Raporlamaları
  • Bakım Modülü Arıza ve Planlı Bakım Kayıtları
  • Malzeme ve Hammadde Stokları
  • Tezgah Hazırlık (Setup) Süreleri

Nihat Engin Özel, IFS Türkiye Kıdemli Satış Yöneticisi