İşletmeler faaliyet gösterdikleri endüstri gruplarına özel ERP çözümlerine ihtiyaç duyuyorlar. Endüstriyel üretim, otomotiv, makine, kimya, tekstil, savunma sanayi gibi endüstriler, çoğunlukla ERP programlarında endüstrilerine özel spesifik çözümler bulabiliyorlar. Ancak “Proje Tabanlı Endüstriler” açısından bu durum biraz farklı. Tüm dünyada savunma, petrol ve gaz, inşaat ve taahhüt, gemi inşaat, ileri teknoloji ve ağır ekipman imalatçıları gibi çok farklı segmentlerden farklı büyüklükteki imalatçılar tam ölçekli bir ERP seti ile entegre çalışan proje yönetim çözümlerine ihtiyaç duymaktadır. Bu ciddi ihtiyacı standart olarak karşılarken bütün modülleri birbiri ile entegre çalışan ERP çözümleri malesef çok fazla değildir.
ERP

Bunun nedeni ise ERP programlarının tarihçesinde saklı. Geçmişe baktığımızda ERP’lerin seri üretim yapan işletmelerin sorunlarını çözmek için yazılan programlar olduğunu görürüz. ERP yazılımları 1960’lı yıllarda özellikle otomotiv endüstrisinin ihtiyaçları ile tetiklenerek ortaya çıkmış ve gelişmiştir. Kaynağı otomotiv olduğu için de doğal olarak özellikle seri ve endüstriyel üretim süreçlerine odaklanmış ve bu süreçlerin sorunlarını çözmeye yönelik olarak gelişmiştir. Uzunca bir süre Proje Tabanlı Endüstriler bu sebepten ERP yazılımlarına uzak kalmış ve kendi geliştirdikleri sistemler ile ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmışlardır. Ancak milenyum geçişi ve gitgide artan rekabet nedeni ile süreçlerin daha hassas planlanması ve kontrol edilmesi ihtiyacı şirket içi yazılımların kabiliyetlerini zorlamaya başlamıştır. Bu nedenle sektör profesyonel çözümlere yönelmiş ve bu endüstriye uygun bir çözüm arayışı başlamıştır.

Bilindiği gibi proje endüstrileri için bazı kavramlar çok kritik ve vazgeçilmezdir. Seri üretim işletmeleri için tasarlanmış çözümler ya da bu çözümlerden türetilmeye çalışılan alternatif akışlar bu ihtiyaçları karşılamaktan çok uzak kalmışlardır. İhtiyaç duyulan yazılım yinelemeli imalat gibi öngörülebilir süreçlere değil mühendislik, inşaat, gemi inşaat, prototip üretim, kurulum ve kurulum sonrası servis gibi tek seferlik proje tipi iş süreçlerine odaklanmış kurumsal bir yazılım olmalıdır. Bu noktada en doğru tercih ilgili sektör için dikey çözümlere sahip, mimarisi proje tabanlı endüstrilere uygun, kapsamlı ve uçtan uca bir akışa sahip ERP yazılımını kullanmaktır.

Proje bazlı ERP’ye kim ihtiyaç duyar?

  • Siparişe özel mühendislik (Ar&Ge & Tasarım ) (ETO – Engineer to order) yapan üreticiler
  • Siparişe özel konfigüratif üretim yapan (CTO- Configure to Order) üreticiler
  • Mühendislik, satınalma, inşaat (EPC) yüklenicileri
  • Endüstriyel üreticiler
  • Fabrika varlıklarının planlanması, korunması veya işletilmesinde rol alan üreticiler
  • Karmaşık projelerle ilgilenen servis şirketleri
  • Proje gibi yönetilmesi gereken kısa ürün yaşam döngülerine sahip üreticiler

Yazar: Nihat Engin Özel, Proje Yöneticisi, IFS Türkiye

Sponsored Content

Neden tüm dünyada farklı segmentlerde faaliyet gösteren savunma, petrol ve gaz, ileri teknoloji veya ağır ekipman imalatçıları tam ölçekli bir ERP seti ile entegre edilmiş proje yönetim çözümleri için IFS ERP Uygulamalarını tercih ediyor? Cevabı düşündüğünüzden bile basit: Tam Entegrasyon.

Proje tabanlı endüstriler IFS’in stratejik olarak odaklandığı sektörlerden biridir. IFS proje yönetimine yönelik derin dikey çözümler içerir. Bu sayede proje tabanlı endüstriler için tam kapsamlı, uçtan uca bir ERP uygulaması sunar.

IFS Proje Yönetimi çözümü finans, İK ve varlık yönetimi ile tam entegre çalışarak size bir projeyi yürütmek için ihtiyaç duyduğunuz bütün standart işlevselliği sağlar ve bunu yeni nesil, kullanıcı dostu bir platform üzerinden sunar. Bu sayede rakipsiz bir proje yaşam döngüsü yönetim çözümüne sahiptir.

IFS’in proje tabanlı endüstrilere yönelik çözümü gerek ticari projelerin gerekse kurum içi projelerin ihtiyaçlarını tüm yönleri ile kapsar ve çözer. Projeye yönelik verilen teklifler, satış sözleşmeleri, proje planları ve çizelgeleri, kritik yol hesaplamaları, proje aktivitelerinin ve ilerlemelerinin takibi, proje bütçesi, proje muhasebesi ve proje karlılığı, projeye özel malzeme ihtiyaç planlaması, proje envanter stok yönetimi, proje kaynaklarının planlanması, projeye özel üretim sonlu kapasite planlaması, alt yüklenici ve taşeron yönetimi gibi proje tabanlı sektörlere özel süreçler için IFS spesifik çözümler getirmektedir.

IFS ’in uçtan uca entegre olarak çalışan proje yönetim çözümü, projenin plandan sapması durumunda proaktif olarak hareket edebilmeniz için projenin her aşamasında size gerçek zamanlı geri bildirimler verir. Projeye yeni bir bilgi eklendiğinde proje planı otomatik olarak güncellenir. Bu sayede projenizi eşzamanlı olarak yönetir ve kontrol edersiniz. Yani bizim için projeyi takip etmek, projenin peşinde koşmak değildir. Ayrıca tamamladığınız projeler, sonraki projeleriniz için içerdiği tüm bilgiler ile bir proje kütüphanesine dönüşür ve örnek proje şablonları olarak kullanılabilir. Böylece yeni projelerinizin maliyetlendirme ve risk yönetimini, çok daha kolay ve hızlı bir şekilde yaparken hoş olmayan, beklenmedik sürpriz sonuçların ortaya çıkmasını da engellenmiş olursunuz. Geçmiş hatalar üzerinde vakit harcayacağınıza geleceğinizi nasıl yöneteceğinizi keşfetmek üzere doğrudan IFS ERP ile iletişime geçebilirsiniz.

IFS Türkiye – www.ifs.com.tr