ERP HABER – Vektora tarafından bilişim firmaları ve firmaların bilgi teknoloji departmanlarına özel tasarladığı çözüm paketi ile kullanıcılara yönetimsel ve operasyonel tüm süreçleri içeren bir platform üzerinde çalışma imkanı sunulmaktadır. Bilişim firmaları müşterileri olan diğer firmaların, bilgi teknoloji departmanları firma içindeki diğer departmanların mevcut süreçlerini iyileştirmek ve otomatize etmek için ihtiyaç duyulan çalışmaları gerçekleştirirken kendi süreçlerinin yönetimi için de destek sistemlerine gereksinim duyarlar. Vektora, bilişim sektörünün bu ve benzer ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak özel bir Bilgi Yönetimi  Çözüm paketi hazırladı. Kapsamında İstek Yönetimi, Proje Yönetimi, Aktivite Yönetimi, Masraf Yönetimi, Kaynak Yönetimi, Sözleşme Yönetimi, Elektronik Faturalama, Bilgi Kütüphanesi Oluşturma fonksiyonları bulunan ve piyasaya “Cledera” ismi ile sunulan yazılım paketi sayesinde, bilişim firmaları uçtan uca tüm fonksiyonlarında  yeterli işlevselliğe sahip olabilmektedirler.

Cledera, bilişim firmaları ve bilgi teknoloji departmanlarının yapısına uygun olarak proje yönetiminden kaynak planlarının yapılmasına, aktivite girişlerinden masraf hesaplamasına, faturalamadan sözleşme takibine kadar tüm fonksiyonların sistem üzerinde yürütülmesini kapsamaktadır. Vektora’nın ister bütün, ister kısmi olarak kullanıma açtığı bu özel çözümde asıl katma değer, firmalara yürüttükleri projelerle ilgili tüm iş, kaynak ve maliyet üzerinde kontrolü ele aldırarak sağlanmaktadır.

Bu kapsamda Cledera çözümü içeriğindeki İstek Yönetimi fonksiyonu ile isteklerle ilgili  takip, planlama, sorgulama, ilgili kaynaklara yönlendirme işlemleri yapılır;  Proje Yönetimi fonksiyonu ile projelerle ilgili standart bir yazılımla gerçekleşen tüm süreçlere ek olarak kurulan entegre yapı ile web üzerinden erişilebilirlik sağlanır; Aktivite Yönetimi fonksiyonu ile sisteme girilen tüm aktiviteler planlanır, gerçekleştirilir ve raporlanır; Masraf Yönetimi fonksiyonu ile aktivite bağlı/bağımsız olarak oluşan harcamalar takip edilir; Kaynak Yönetimi fonksiyonu ile hem mevcut kaynak durumu izlenir hem de planlama yapılır; Sözleşme Yönetimi fonksiyonu ile mevcut sözleşmelerin takibi ve güncellenmesi ile geçerlilik tarihlerine göre muhasebesel işlemlerle entegrasyonu sağlanır; Elektronik Faturalama fonksiyonu ile kesilecek fatura işlemleri ve alınan fatura takipleri yapılır.

Vektora Genel Müdürü Köksal Yılmaz  yaptığı değerlendirmede, “ Cledera, bilişim firmaları ve firmaların bilgi teknoloji departmanlarına özel,  sabit ve uygun bir danışmanlık maliyetiyle, kolayca kurup kullanılabilecek bir ürün olarak tasarlandı. Özellikle yoğun proje bazlı çalışan, aktivite planlama süreçlerinde kolaylığa ihtiyaç duyan firmaların yöneticilerinin ihtiyaç duydukları parametreler özelinde istedikleri tüm verileri temin edecekleri bir bilgi yönetim platformu olarak görev yapıyor. Hali hazırda Türkiye’nin sayılı büyük grup şirketinin bilgi teknolojileri deparmanında, SAP danışmanlığı veren bir kaç firmada aktif olarak kullanılmaktadır.” dedi.

Vektora, bilişim sektörüne özel bilgi yönetim çözümünün ardından, önümüzdeki dönemde belirlediği sektörler için de benzer şekilde hazır paketler sunmaya hazırlanıyor.