2-Tier

Bir şirket, işletmenin ayrı bölümlerindeki işlevleri yerine getirmek için farklı iki ERP sistemi kullandığında, bu durum 2-Tier bir ERP stratejisi olarak adlandırılır. Büyük ve dolayısıyla da karmaşık iş süreçlerine sahip olan işletmeler ile küçük işletmelerin ihtiyaçları arasında farklılıklar vardır. İşte bu farklılıklar nedeniyle 2-Tier yaklaşıma ihtiyaç duyulur. Büyük işletmelere bağlı olan yan kuruluşlar, kendi özel ihtiyaçlarına uygun bir ERP çözümü çalıştırdığı zaman, büyük işletmenin karmaşasından daha az etkilenir ve daha verimli olurlar. Yan kuruluşlar, büyük işletmenin kullandığı sistemi iş süreçlerine uyguladığında karşılaşabilecekleri sorunlar:

 • Yüksek düzeyde BT karmaşıklığı ve maliyeti

 

 • Operasyonel verimsizlikler

 

 • Yüksek operasyonel maliyetler

 

 • Yeni satın almaları dahil etmede zorluk

2-Tier

 

Her Kuruluş Kendi İhtiyacına Göre Bir Sistemle Çalışabilir

Küresel boyutta bir işletmeyi değerlendirdiğimizde, bu işletmelerin yıllar boyunca iş süreçlerini özelleştirmek adına bir çaba gösterdiğini görebiliriz. Bu büyük işletmelerin başarılı olmasının en önemli nedeni, rekabet avantajı yaratan ve çoğunlukla şirket içerisindeki BT ekipleri tarafından geliştirilen özel çözümlerdir. Örneğin, büyük şirketin üretim yaptığı yan kuruluşun ise dağıtım yaptığı bir senaryoyu düşünelim. Yan kuruluşun üretim modülüne ihtiyacı olmadığından bu modülün kullanımı maliyet açısından büyük bir kayıp yaratabilir.

Yan kuruluşların daha çevik ve hızlı olmaları gerekir. Çoğunlukla, standartlaştırılmış en iyi uygulamaları kullanmak isterler ve öğrenme, bakım gibi süreçlerle de çok vakit kaybetmek istemezler. Bu noktada Canias ERP’nin sağladığı esneklik örnek verilebilir. Uygulaması hızlı ve kurumsal sistemlerle anında entegre olabilir.

(2-Tier bir sistemin avantajlarından yararlanmak için aynı sağlayıcıdan çözümler seçmeniz gerekmez, ancak en sorunsuz uyumu bu şekilde sağlayabilirsiniz.)

2-Tier ERP, Endüstri 4.0’a Açılan Bir Kapıdır

Yan kuruluşları sistemlerine dahil etmek isteyen tüm büyük işletmeler, 2-tier stratejiden faydalanabilir. Bu strateji ile aynı zamanda Endüstri 4.0 alanında da avantaj kazanabilirsiniz.

Dijital tabanlı endüstri 4.0, şirketleri gerçekten bağlı, entegre ve akıllı bir kuruluşa yükseltme vaadi ile birlikte gelir. Avantajlar arasında:

 • Birden fazla tesis ve coğrafyada üretim sürecinin gerçek zamanlı olarak izlenebilirliği
 • Üretim varlıkları arasında paylaşılan ve analiz edilen verilere göre operasyonel içgörülerin birleştirilmesi
 • Yeni varlıkların olması gereken şekilde iş birliği sistemine eklenmesi

Sayılabilir. 2-Tier bir strateji ile üretimi, tedarik zincirinin uzunluğu boyunca uçtan uca yürütme becerisi kazanabilir ve Endüstri 4.0’ın kilidini açabilirsiniz. Şirket çapında, gerçek bağlantılar oluşturmak ve genel olarak çok daha fazla esneklik kazanarak, değişen pazar dinamiklerine karşı direnç oluşturabilirsiniz.

2-Tier yaklaşımın daha fazla faydasından bahsedecek olursak:

 • İki yönlü bilgi akışı ile tüm grup genelinde gerçek zamanlı, canlı raporlara erişebilirsiniz.
 • Parmaklarınızın ucundaki doğru veri ile karar verme sürecinizi geliştirebilirsiniz.
 • Mali ve düzenleyici denetimi daha sıkı bir hale getirebilirsiniz.
 • Bulut tabanlı yardımcı çözümler, Tier 1 ERP’den iki kat daha hızlı uygulanabilir.
 • Genel BT maliyetlerini düşürebilirsiniz.

2 Tier: Her İki Dünyanın En İyisi

Görüldüğü üzere büyük bir işletmenin ERP gereksinimleri, daha küçük bir yan kuruluşu karmaşıklığa sürükleyebilir. Bu nedenle, 2 Tier yaklaşımı dikkate değerdir. Ana şirket, yeni şirketlerin katılımını çok daha kolay hale getirirken, genelde yüksek düzeyde görünürlük ve takip edilebilirlikten yararlanılabilir. Canias ERP hem büyük hem de küçük işletmeler için sunduğu birçok çözüm ile 2 Tier bir yaklaşımı benimsemenize yardımcı olabilir.