ERP HABER – ARETE, ICL Grubu SAP Lojistik Projesini Tamamladı.

2008 yılında tamamlanan ve danışmanlığını ARETE’nin yaptığı ”Türkiye’deki lojistik ile ilgili tüm fonksiyonları kapsayan ilk ve en büyük SAP projesi” olma unvanını taşıyan Netlog SAP projesinin ardından, aynı gruba bağlı Intercombi A.Ş. de ARETE ile SAP ECC ve SAP CRM yatırımlarını tamamladı.

Merkezi İstanbul’da bulunan ve bünyesinde sekiz ayrı şirkete ek olarak oniki taşımacılık-lojistik markası barındıran ICL Grubu, Türkiye, Avrupa ve Orta Doğu’ya yayılmış hizmet ağını sağlıklı bir biçimde genişletmek ve kusursuz hizmet vermeyi sürdürebilmek amacıyla SAP yatırımı kararı aldı.

Müşterilerine hatasız hizmet ve sistematik çözümler sunmayı hedefleyen ICL Grubu, SAP yatırımlarına 2007 yılında Netlog bünyesinde başladı. ARETE’nin danışmanlığında yürütülen SAP projesi kapsamında Mali Muhasebe (FI), Duran Varlıklar (AA),  Masraf Yerleri Muhasebesi (CO-CCA), Malzeme Yönetimi (MM), Satış ve Dağıtım (SD), Bakım-Onarım (PM) ve İnsan Kaynakları (HR-PA) modüllerini Temmuz 2008 tarihinde devreye aldı.

Netlog, başarıyla tamamlanan SAP projesi sonunda, lojistik hizmetlere yönelik faturalama, nakliye ve araç tahsis işlemlerini entegre bir ortamda yürütme kabiliyeti kazandı. Üstelik SAP kullanan müşterileri ile sağlanan entegrasyon ile yük bilgileri Netlog sistemlerine otomatik olarak aktarılmaya başlandı. Müşteri servisi için geliştirilen Araç Bekleme Formu ile Call Center’a gelen her sefere ait sorunun raporlanması, ilgili kişilere e-posta yoluyla iletilmesi ve statü takibi yapılarak müşteri servisinin işlerliği operasyon ile bütünleştirildi. Geliştirilen fiyatlandırma yapıları sayesinde fiyatlar takip edilen ölçütlere dayandırıldı; ek maliyetler hesaplara otomatik olarak dahil edildi; müşteri fiyatlandırması ise her sefer için oluşan sefer maliyetinin üzerine bir kar marj konarak müşteri faturasına yansıtılmaya başlandı.  Araç tahsis ekranı Türkiye’ye dağılmış olan nakliye bürolarının sefer statülerini takip ettiği ve ilgili operasyonel işlemlerini üzerinde kolaylıkla yapabildiği bir uygulama oldu. Bu kapsamda gerekli yetkilendirme ile merkez her büronun günlük işlerini raporlayabilir, verimliliklerinin artışı için gerekli aksiyonları anında alabilir hale getirildi. Proje sonunda, SAP uygulaması Netlog bünyesinde yer alan otuz yedi depoda aktif olarak kullanılmaya başlandı.  Her gün çıkarılan yaklaşık bin dört yüz kamyonun tüm Türkiye’ye dağılmış iki yüz ayrı nakliye bölgesine sefer statüleri sistem üzerinden takip edilebilir ve verimliliklerinin artışı için gerekli aksiyonların alınabilir hale geldi.

Netlog projesinin olumlu sonuçlarını gözlemleyen ICL Grubu, diğer bir grup şirket olan Intercombi A.Ş.’de de SAP ERP projesini ARETE ile hayata geçirme kararı aldı. Doğru ürünü, doğru zamanda, doğru noktalara, doğru miktarda ulaştırma konusunda müşterilerine hatasız hizmet vermeyi hedefleyen ICL Grubu’na bağlı Intercombi A.Ş.’de başlayan SAP Lojistik projesi iki ayrı aşamada yönetildi. Birinci aşamada Mali Muhasebe (FI), Duran Varlıklar (AA),  Masraf Yerleri Muhasebesi (CO-CCA), Malzeme Yönetimi (MM), Satış ve Dağıtım (SD) ve Bakım-Onarım (PM) modülleri devreye alındı. İkinci aşamada ise SAP CRM-2007 uyarlaması yapıldı ve Temmuz 2009’da canlı kullanıma geçildi.

ARETE tarafından başarıyla tamamlanan Intercombi SAP Lojistik projesi, Türk lojistik sektöründeki en kapsamlı SAP projesi olarak da ön plana çıkmaktadır. Intercombi’ye lojistik sektöründe önemli rekabet avantajı sağlayacak proje, gerek ARETE gerekse Intercombi üst yönetiminin verdiği destek, çalışanların yoğun katılımı ve yeniliklere açık tutumuyla yürütülmüş ve tamamlanmıştır.