Kurumsal verimlilik ismine hususi bulut yatırımı yapan Borusan Holding, bu konuda VMware ve SAP ile yaşama geçirdiği yapıyı geliştiriyor.Borusan Grubu, 2010-2014 stratejik planlarını yaparken amel birimleri ve BT’nin eşgüdümünü sağlamak amacıyla yeni bir bilişim stratejisi izleme kararı alarak, VMware ve SAP’nin işbirliği ile mühim faydalar sağladı. Konuyla ilgili bilgiler 12 Haziran’da ‘Amplify Possibilities’ (İmkanları Geliştir) sloganı ile Hilton Istanbul Bomonti’de düzenlenen VMware vForum 2014′te bütün tarafların katıldığı bir yuvarlak masa toplantısında ele alındı.

Borusancloud600

Stratejinin ana hedefini;

BT biriminin amel yükünün mühim bir bölümünü oluşturan altyapı ve emniyet operasyonları, yardım masası hizmetleri, kurumsal yazılımlar gibi ortak uygulamaları merkezileştirmek oluşturdu.Detayları paylaşan Borusan Holding Bilişim Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Ali Fuat Çötelioğlu, BT birimlerinin ağırlıklı olarak amel odaklı projelere vakit ayırabilmesini istediklerini dedi.

Bu amaçla bulut bilişimin avantajlarından yararlanmak üzere Türkiye’nin holding bazında ilk hususi bulutu olan “Cloud Borusan” devreye sokuldu ve bütün küme şirketleri bu bulutta yerini aldı.

Cloud Borusan projesi üzerine geliştirilen basit BT dönüşümünde ikinci ve Ali Fuat Çötelioğlu‘nun tabiriyle asıl mühim aşama, şirket BT kaynaklarının amel birimleri ile karlı büyüme, stratejik pazar pozisyonu, yeni mahsul ve hizmet inisiyatiflerini destekleyen bir yapıya dönüşmeleri oldu. Borusan Grubu altında BT altyapısı gerektiren 12 tane devasa ve orta ölçekli bir firma mevcut. Daha evvel her bölüm kendi veri merkezini kendisi işletirken, 2010-2014 stratejisi kapsamında bu firmalar arasında sinerji getirecek bir projeye karar verildi. Bu da hususi bulut şeklinde yapıldı. Öyle ki, bunun devamında SAP ile yapılan projede Kazakistan’a da hizmet verebilecek bir bulut altyapısı elde edildi. Buna ilişkin örneklerin de Cloud Borusan üzerinde yerini aldığını ve almaya devam ettiğini söyleyen Ali Fuat Çötelioğlu, bu yapıları şöyle örnekledi: Farklı platformlar kolaylık sunuyor”VMware’in anne sistemlerimizi, bilhassa SAP’yi sanallaştırma imkanı vermesi tercih sebebimiz oldu.

İş makinaları distribütörlüğü kapsamında CAT Türkiye Temsilciliği için 2010 yılında başladığımız bütünleşik SAP sistem kuruluşu projesi, SAP işbirliği ile 2 yıllık çalışma sonrasında tüm amel süreçleri Caterpillar’ın tavsiye ettiği süreçlere müsait olacak şekilde kuruldu. Tamamen Cloud Borusan üzerinde çalışan bir başka proje, lojistik sektörü için gelişmiş bir yazılım üzerinde yükselen bir elektronik taşımacılık sistemi olan ETA. Bu bina KOBİ’lere internet, nakliyecilere de mobil teknolojiler aracılığıyla ulaşan elektronik file sistemine sahip. Bu sistemle KOBİ’lere yüklerini taşıyacak, 7/24 izlenen bir platform sunuyoruz. Bir proje de otomotiv sektörü için geliştirdiğimiz Borusan Otomotiv’in “DMS on Cloud” isimli yeni kuşak bayi idare sistemi. İş ortaklarımızın Borusan bulut yapısını kullandıkça aylık ödeme yaptığı, otomotiv grubumuzun stratejik ve operasyonel hedeflerini gerçekleştirmek üzere geliştirdiğimiz yeni bir amel modeli. Bu yapıyla amel ailemiz içindeki hariç müşterilere sunum yapıyoruz, grubun bütün yapılarına dokunmak önceliğimiz. Bu nedenle bu yapıyı dışarı çıkartmak hedefimiz değil.”Kurum içinde 16 benlik merkezi ekip kuruldu. Bu ekiple beraber 23 amel ortağı da projede çalışıyor.

Merkezi küme bunun anne planlamasını ve kilit noktalarını belirliyor, arka kalanı hariç kaynaktan alınıyor. Grup yeni 5 yıllık planları doğrultusunda BT planlaması yapacak. Halen ‘Borusan Danışmanlık’ ile sunulan merkezileştirilmiş hususi bulut hizmeti de, ilerleyen süreçte melez buluta dönüştürülebilecek. Bu konuda Ali Fuat Çötelioğlu, “Eğilimlere değil maliyete bakıyoruz ve bilhassa kullanıcı tarafında maliyet avantajı olması halinde melez yapıya geçebiliriz” diye söyledi.