bulut

Bulut ERP, şirket içi bir ağın aksine çözüm sağlayıcının bulut platformunda çalışan ve kuruluşların internet üzerinden erişmesine olanak tanıyan bir kurumsal kaynak planlama (ERP) sistemidir. ERP yazılımı, temel finansal ve operasyonel iş süreçlerini entegre eder ve otomatikleştirir. Envanter, sipariş ve tedarik zinciri yönetimi dahil olmak üzere tek bir veri kaynağı sağlar ve tedarik, üretim, dağıtım süreçlerini yerine getirmeye yardımcı olur.

Bu kapsam göz önüne alındığında, herhangi bir ERP sistemi, çalışanların çalıştıkları her yerde tüm iş birimleri için yüksek düzeyde erişilebilir olmalı ve verilerin birleşik, güncel bir görünümünü sunmalıdır. Bulut tabanlı ERP bu gereksinimleri karşılar. Kuruluşlar yazılıma internet üzerinden eriştikleri için sadece gereksinim duydukları, bir internet bağlantısı ve bir tarayıcıdır.

bulut

Bulut ERP Yazılımı Nedir?

Bir ERP yazılım hizmet sağlayıcısı tarafından işletmelere sunulan bulut ERP yazılımı, ön lisans ücretleri gibi çoğu dezavantajı olmaksızın on premise sistemlerle aynı veya daha iyi işlevleri destekler.

International Data Corporation (IDC) raporunda “Bulut tabanlı ERP sistemlerine olan talebin, büyük miktarda veriye neredeyse gerçek zamanlı olarak erişme ve bunları analiz etme yetenekleri nedeniyle artmaya devam ettiğini” söyledi.

Bu, satış ekipleri için gerçek zamanlı envanter bilgileri ve finans ekiplerinin nakit akışını yakından takip etmeleri ve denetimlere veya diğer performans verileri çağrılarına hızlı bir şekilde yanıt vermeleri anlamına geliyor.

Bulut ERP Yazılımının Bileşenleri

Tüm bulut tabanlı ERP yazılımları, temel finans ve muhasebe işlevlerini yerine getirir. Bunun yanı sıra, işletmenin seçtiği modül veya uygulama türlerine, sektörüne ve özel iş ihtiyaçlarına bağlı olarak mevcut bulut ERP modülleri şunları içerir:

 • Finans ve muhasebe

 • İnsan sermayesi yönetimi (HCM) ve / veya İnsan kaynakları yönetimi yazılımı (İKYS)

 • Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM)

 • Envanter yönetimi

 • Sipariş yönetimi

 • Tedarik

 • Tedarik zinciri yönetimi (SCM)

 • Proje yönetimi

 • Malzeme ihtiyaç planlaması (MRP)

Bulut ERP Kavramları

Bulut ERP ile ilişkili bazı temel kavramları detaylarıyla anlamak önemlidir:

1. Dağıtım stratejisi: ERP yazılımı, şirket içinde özel barındırılan sunucularda dağıtılabilir veya bir hizmet modelinde satın alınabilir. Bulut ERP işlevselliği genellikle daha hızlı hizmet verebilir, ancak her iki durumda da şirketlerin planlama, veri taşıma, özelleştirme, yapılandırma ve personel eğitimi için zaman ayırması gerekir.

2. Bulut tabanlı ERP: Şirket dışında, ERP hizmet sağlayıcı sunucularında barındırılan ve bir hizmet olarak sunulan (SaaS), bir web tarayıcısı aracılığıyla erişilen kurumsal kaynak planlama yazılımıdır.

3. On-Premise ERP: Bir şirketin bilgisayarlarına ve sunucularına yerel olarak kurulan ve dahili veya sözleşmeli BT personeli tarafından yönetilen kurumsal kaynak planlama yazılımıdır. Yazılım ve destekleyici altyapısı şirket içinde yönetilir, saklanır ve bakımı yapılır.

4. Barındırılan ERP: Bir şirket veya bir barındırma sağlayıcısı, ERP yazılımının dağıtımını ve ilgili altyapıyı yönetir. Sunucu dağıtım modelleri, işletmeler BT operasyonlarını dış kaynaklara almaya çalışırken sıklıkla kullanılır. Bu kurulum bazı bulut avantajları sağlasa da gerçek bir SaaS modeli değildir.

5. Uçtan uca güvenlik: Bulut tabanlı bir ERP satıcısı ile müşterileri arasında güvenli ve şifreli bir bağlantı vardır.

6. Abonelik lisansı: Şirket, yazılımı kullanmak için belirli zaman aralıklarında (yıllık veya aylık) sabit bir abonelik ücreti öder. Bu ücret normalde tüm yazılım bakımını ve yükseltmelerini içerir ve kullanıcı veya kuruluş başına ücretlendirilebilir.

Bulut ERP ve On-Premise ERP Karşılaştırması

Bulut tabanlı ERP ve On-Premise ERP sistemleri benzer işlevsellik sağlıyorsa, neden bulutu seçmelisiniz?

On-Premise ERP yazılımı, bir şirketin BT personeli veya bir hizmet sağlayıcısı tarafından kurulur ve yönetilir. İşletme, temel yazılım platformunu önceden lisanslar ve ardından yazılımı ve ilgili verileri fiziksel olarak çalıştırmak ve barındırmak için kurumsal düzeyde sunucular, ağ iletişimi ve depolama satın alır veya kiralar. On-Premise ERP kullanan işletmeler, bakım, sorun giderme, tamamlayıcı yazılım, güncellemeler ve özelleştirmeler için ek maliyetlere maruz kalır. Antivirüs ve güvenlik yazılımlarının yanı sıra depolama ve sunucu yedekleme sistemleri de gerekli ek maliyetlerdendir.

Bulut tabanlı ERP’de ise aksine, yazılım bulut aracılığıyla bir SaaS modelinde hizmet sağlayıcı tarafından barındırılır ve yönetilir. Hizmet sağlayıcı uygulamadan, veri depolamadan, temeldeki işletim sisteminden, sunuculardan, fiziksel veri merkezi altyapısından ve güvenlik güncellemelerinin ve özellik yükseltmelerinin kurulmasından sorumludur.

On-Premise ve bulut ERP arasındaki en belirgin fark, yazılımın nerede çalıştığı ve kimin yönettiği olsa da, başka önemli farklar da vardır. Bu farklarla ilgili detaylı bilgiyi ekibimizden öğrenebilirsiniz.

bulut

Bulut ERP Yazılımı Türleri

Öncelikle tüm bulut sistemler eşit değildir. Bazı ERP satıcıları, yazılımlarını internet bağlantılı veri merkezlerinden çalıştıracak şekilde yeniledi. Bu tip ERP sistemlerini uygulayan işletmeler, basitleştirilmiş yükseltmeler ve büyük bir kaynak havuzunun uygulamaları desteklediği ve altyapıyı ayrı yazılım bileşenlerine ayırdığı bulut veri merkezi modelinin gücü gibi bulut tabanlı ERP’nin tüm avantajlarından mahrum kalabilir.

Ayrıca birden fazla bulut ERP yazılımı türü vardır:

 • Multi-tenant SaaS: ERP yazılımının tek bir sürümü ve ilişkili altyapısı birden çok kuruluşa hizmet eder. Bununla birlikte, her kuruluş aynı yazılımı kullanırken ve aynı sunucularda barındırılırken, bir şirketin verilerine diğerleri tarafından erişilemez. Gerçek bir bulut ERP sistemi tipik olarak Multi-tenant bir SaaS’dir.

 • Single-tenant SaaS: ERP yazılımının tek bir sürümü ve ilgili altyapısı yalnızca bir kuruluşa hizmet eder. Başka bir deyişle, bir kuruluşun verileri, benzersiz bir yazılım örneğini çalıştıran özel sunucularda barındırılır. Bazı bulut ERP satıcıları, müşterilere özel bir örnek veya paylaşılan bir örnek çalıştırma seçeneği sunar.

 • Genel bulut: Hizmet sağlayıcıya ait olan birden fazla kuruluş, bulut bilişim hizmetlerini paylaşır. Ancak, her kuruluşun verilerine ve uygulamalarına başkaları erişemez. Genel bulut örnekleri arasında Amazon Web Services, Google Cloud, Microsoft Azure ve Oracle Cloud bulunur.

 • Özel bulut: Başka hiçbir kuruluşla paylaşılmayan bir hizmet.

 • Hibrit ERP: Adından da anlaşıldığı gibi, hibrit bir ERP yaklaşımı, on-premise yazılımı bilgi işlem, depolama ve hizmetler için özel bir bulut veya genel bulutla birleştirir.

Bulut ERP Yazılımının Faydaları nelerdir?

Altyapı ve işletme maliyetleri

Bulut tabanlı bir ERP çözümünün en büyük avantajlarından biri, implementasyon ile başlayan genel olarak daha düşük maliyetlerdir. On-premise ERP, bir işletmenin, sunucu satınalma, veritabanı oluşturma, ilk implementasyon, danışmanlar, BT personel istihdamı, güvenlik ve yedekleme gibi maliyetleri göz önünde bulundurmasına neden olacaktır.

On-Premise sistemine sahip şirketler, şirket büyüdükçe ek bakım, şirket içi veya çağrı üzerine uzmanlaşmış kaynaklar, yükseltmeler ve güncellemelerin yanı sıra ilave sunucular için de ek maliyetlerle karşılaşırlar. Bulut ERP genellikle On-Premise ERP’den yaklaşık %30 daha düşük maliyetlidir. Bulut ERP tedarikçisi, yazılımı kendi sunucularında barındırıp yönettiğinden, işletmeler altyapı maliyetlerinin yanı sıra BT personeli, bakım, güvenlik ve güncellemeler için ek maliyetlerden kurtularak avantaj elde etmiş olurlar. Hizmeti veren şirket, sürekli BT desteği sağlar.

İmplementasyon hızı

Herhangi bir yeni ERP çözümünün en büyük engellerinden biri, işin aksama süresini ve değer elde etme süresini doğrudan etkileyebilecek implementasyon süresidir – bir çalışmada, işletmelerin yaklaşık yarısı implementasyonun öngörülen sürede bittiğini söyledi. Bulut ERP seçen işletmeler, donanım seçme, kurulum veya BT personelini işe alma ve eğitme gibi süreçleri yaşamayacağı için bulut tabanlı bir ERP sisteminde on-premise sistemlere göre daha hızlı bir şekilde implementasyonu tamamlayıp çalışmaya başlayabilir.

Erişilebilirlik

Bulut tabanlı ERP kullanıcıları, iş bilgilerine her yerden ve her cihazdan gerçek zamanlı olarak erişebilir. Bu, şirket genelindeki çalışanların, iş birimi veya konum ne olursa olsun aynı verilerle çalışmasını ve daha hızlı ve daha güvenli kararlar almasını sağlar.

Ölçeklenebilirlik

Daha fazla kullanıcı, konum veya yan kuruluş için daha fazla sunucu eklemenin zorlukları olmadan, bulut tabanlı ERP çözümleri bir işi ölçeklendirmeyi kolaylaştırır. Bir işletme büyüdükçe, bulut ERP sistemi de büyür.

Bir kuruluş, daha fazla donanım eklemeden temel işlevlerle başlayabilir ve gerektiğinde daha fazlasını ekleyebilir. Bir bulut ERP çözümü, dünyanın her yerinden kullanıcıların sadece internete bağlanarak iş bilgilerine erişmesine olanak tanır. Hiçbir yerel sunucuya gerek yoktur, bu nedenle bir şirket birleşme veya satınalma ile büyüdükçe, yeni birimler hızla çevrimiçi hale getirilebilir. Bulut satıcıları tipik olarak dünyanın dört bir yanındaki veri merkezlerine sahiptir ve her müşterinin verilerini birden çok konumda tutarak çoğu işletmenin kendi başlarına yönetebileceğinden daha iyi ve daha güvenilir hizmet sağlar. Bulut yazılımı satıcıları tipik olarak % 99,999 kullanılabilirlik için çabalar – bu da müşterilerin her yıl sekiz dakikadan daha az plansız kesinti yaşadığı anlamına gelir.

Özelleştirmeler ve çeviklik

Bulut tabanlı ERP’nin bir kuruluşla ölçeklenebilmesi gibi, iş ihtiyaçları büyüdükçe ve geliştikçe, başlangıçtan itibaren veya zaman içinde iş gereksinimlerine uyacak şekilde daha kolay özelleştirilebilir. On-Premise ERP yazılımı özelleştirilebilirken, bu özelleştirmeler mevcut yazılıma bağlıdır ve özellikle entegrasyonlar şirket içinde geliştirildiyse gelecekteki sürümlerle yeniden uygulanması zor olabilir. Bu, bazı işletmelerin On-Premise ERP sistemlerinde sürüm yükseltmekten kaçınmasının ve güncel olmayan teknolojileri kullanmaya devam etmesinin ana nedenlerinden biridir.

Ayrıca, bulut ERP sistemleri diğer bulut tabanlı ürünlerle iyi entegre olma eğilimindedir ve kesinti süresi veya ek donanım olmaksızın bir bulut ERP sistemine yeni modüller eklenebilir. Bu tür bir çeviklik, bir işletmenin reaktif olmak yerine proaktif kalmasını, sektör değişikliklerine, tüketici eğilimlerine, öngörülemeyen koşullara ve daha fazlasına daha hızlı uyum sağlamasına olanak tanır.

Sürüm yükseltmeleri

Bulut ERP tedarikçileri, genellikle tüm sistem yükseltmelerini ve güncellemelerini sürekli olarak yönetir, gelişen iş gereksinimlerine ayak uydurur ve müşterilerin en güncel teknolojiyi kullanmasını sağlar. Şirket içi ERP yazılımını güncellemek veya yükseltmek daha fazla zaman gerektirir ve hatta süreci yönetmek için yüklenicileri işe almayı bile içerebilir. Bulut ERP ile güncellemeler 30 dakika kadar kısa sürebilir ve iş kesintilerini önlemek için genellikle mesai saatleri dışında gerçekleşir.

Güvenlik, uyumluluk ve olağanüstü durumdan kurtarma

Bir şirketin iş verilerini güvenli bir şekilde barındırması için harici bir tedarikçiye güvenmek, birçok kuruluş için anlaşılır bir endişedir. Bununla birlikte, bulut tabanlı ERP sağlayıcıları, şirketlerin başka türlü karşılayabileceğinden daha iyi güvenlik ve uyumluluk sunabilir. Ayrıca bir işletme, verilerinin her zaman yedeklendiğinden ve hizmet sağlayıcının planlı ve uygulamalı sorunları çözme prosedürleriyle donanmış olduğundan emin olabilir.

Kuruluşlar bir sorun çözme ve iş sürekliliği planına sahip olmadıkça, On-Premise ERP çözümleri, donanım veya yazılım arızası ya da doğal afet, yangın veya hırsızlık durumunda yıkıcı veri kaybı riskiyle karşı karşıya kalır.

Bulut sağlayıcıları, genellikle satıcı ile kuruluş arasında kurumsal düzeyde güvenlik ve uçtan uca veri şifreleme sunar. Şirketlerin, bulut ERP kullanıcılarının kimlik ve erişim yönetiminden ve bilgisayarlar veya akıllı telefonlar gibi cihazların güvenliğini sağlamaktan sorumlu olduğunu da unutmayın.

Depolama esnekliği ve erişimi

Şirket içi donanım arızalanırsa, bir şirket verileri yeni bir depolama sistemine aktarmak için önemli miktarda zaman ve para harcayabilir. Bulut tabanlı ERP ile veriler, sağlayıcının veri merkezlerinde, genellikle yedekli ve coğrafi olarak dağınık olarak barındırılır. Bu, iş bilgilerine ve verilere internet üzerinden erişim sağlama açısından da faydalıdır; daha fazla iş ve işlem çevrimiçi olarak ilerlediğinden ve şirketler iş süreçlerini otomatikleştirmek ve düzene koymak için önemli bir husustur.

Oracle NetSuite ERP

NetSuite, bulut ERP yazılımıyla tüm sektörlerde işletmelere hizmet vererek, temel finansal ve operasyonel işlevleri entegre edip otomatikleştiren gerçek zamanlı içgörüler, daha iyi müşteri hizmetleri ve düşük tedarik zinciri maliyetleri sunar. NetSuite ERP’nin şirketinizi bir sonraki seviyeye nasıl taşıyabileceğini öğrenmek için bizimle iletişime geçin.