Güçlü ekonomisi ve sağlam duruşuyla tüm dünyanın dikkatini çeken Türkiye’nin, uluslararası saldırılara açık olduğunu belirten CPM Yönetim Kurulu Başkanı Recep Palamut, “Yazılım alanında çok dikkatli olmalıyız. Yabancı yazılım kullanmak şirketlerin yatak odasına yabancı birini sokmak gibidir” diyor.

milli recep palamut

Güvenliğin aşırı hassasiyet taşıdığı son günlerde yüzde yüz yerli sermayeyle kurulan CPM, milli yazılım şirketleriyle çalışmanın zaruriyetinin altını çiziyor. Stok takibinden, malzeme ihtiyacına, planlamadan risk yönetimine, krediler ve yasal defterlerden, uluslararası raporlamaya ve kalite yönetiminden, toplam verimlilik yönetimine kadar birçok sistemin bir arada çalıştığı entegre sistemler bütünü olan ERP, bir şirketin en önemli bilgilerini içinde barındırıyor. Bu tarz bilgilerin yurt dışı kaynaklı şirketlerin elinde olmasının tehlikeli olduğunu söyleyen Recep Palamut; “Özellikle devlet birimlerinin ve şirketlerimizin yazılımda yerli yatırımlara yönelmeleri gerekiyor. Yabancı ortaklı yazılımların bu kadar değerli bilgilere erişimlerini ancak yerli yazılım kullanarak önleyebiliriz” dedi.

Kullanıcı ve IT dostu olmanın yanında yönetici dostu olmayı da başaran CPM ERP yazılımları, sağladığı verimlilik ile müşterilerine ilk aydan itibaren yüzde 10 ile yüzde 25 oranında karlılık da sağlıyor. Güvenlik avantajına yüzde 25 karlılık getirisini de ekleyen CPM ERP, yabancı yazılım şirketlerine nazaran olumlu birçok özelliği barındırıyor.

Ülkeye ait verilerin yurt dışındaki yazılım şirketlerinin elinde olmasının çok büyük riskler taşıdığının altını çizen Recep Palamut; “Farklı sektörlerde birçok çözüm ve eklenti sunan CPM ERP yazılımları; şirketlere zaman ve maliyetten büyük oranlarda kar elde etme fırsatı sunduğu gibi güvenlik çözümü de sunuyor” dedi.