CPM Yazılım, 1990 yılında çok kapsamlı bir yazılım firması olarak kuruldu ve ERP alanında uzmanlaşmayı hedefledi. Türkçe’de genellikle Kurumsal Kaynak Planlaması olarak geçen ERP (Enterprise Resource Planning) firmalar için hayatı çok kolaylaştıran, benzersiz bir yazılım. Bölümler arası entegrasyon ve iletişimi artırıyor, güvenilir raporlama sağlıyor ve üstelik her sektöre uyarlanabiliyor. Satıştan muhasebeye, üretimden insan kaynaklarına, envanterden CRM’e, bir firmada ihtiyaç duyulabilecek tüm fonksiyonları kapsayan ERP yazılımları, detaylı mühendislik çalışmalarının ürünü olan ve uzmanlık gerektiren entegre bilgi sistemleri olarak biliniyor.

cpm-ofis-600

Kendini bu alanda geliştiren CPM Yazılım, 1999 yılından bu yana CPM ERP ürününü entegre iş çözümü olarak Kobi ve Kobi üstü pazarda uyguluyor. Bankacılıktan tekstile, kimyadan metalurjiye çok çeşitli sektör ve alt sektörlerde, farklı müşteri segmentlerinde 400’den fazla başarılı özel projeye imza atmış olmasıyla tanınıyor.

Kalitenin varılması gereken bir hedef değil, sürekli iyileştirme yoluyla gelişmeyi sağlayan bir süreç olduğuna inanan CPM için, müşterilerinin ihtiyaç, talep ve beklentilerini en uygun çözümlerle karşılamak önceliklerin başında geliyor.

Son teknolojiyi hizmetlerini sürekli geliştirmek için kullanıyor; destek, bakım ve eğitim çözümlerini daima güncel tutuyor. Çalışanların motivasyon ve mutluluğunun, katılımcı, güvenli ve verimli bir iş ortamı yaratacağına inanıyor ve bu süreçte faydalı olabilecek tüm eğitimleri sağlamaktan gurur duyuyor.

CPM, sadece yaratıcı ekipleri, ürünleri ve çözümleriyle değil, satış sonrası hizmetlerde sağladığı güvenirlilik ve yüksek iş ahlakıyla da bilinen bir firma. Burada bütün çalışanlar bildiğini paylaşmanın, yaratıcı olmanın ve müşteriye kendi gücünü fark etmesi için aracılık etmenin değerine inanıyor.

2015 yılı başında hisselerinin büyük kısmı Palamut Group Yönetim Kurulu Başkanı Recep Palamut tarafından devralınan CPM, faaliyetlerine bölgesel olarak yayılmış güçlü çözüm ortakları ve yeni logosu ile devam ediyor. Yerli bir yazılım firması olmanın, yerel bilgiye anında ulaşmanın ve her müşteriye yerinde hizmet vermenin altını çizen yeni sloganıyla ise, müşterilerine sağladığı temel avantajları özetliyor. Yazılım ve sistemleşme konusunda Türkiye’nin daha fazla söz sahibi olmasını hedefleyen CPM Yazılım, geliştirdiği ve uyguladığı her sistemle bu amaca bir adım daha yaklaşacağımıza inanıyor.

cpm-ofis-2-600

CPM Yazılım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Recep Palamut, CPM hakkında şu bilgileri verdi.

Recep Palamut: 1990 yılından bu güne kadar Türk yazılımcıların özverili çalışmaları ile CPM, %100 yerli bir yazılım olarak geliştirilmiştir. Merkezi ‹stanbul olmak üzere Türkiye’nin farklı bölgelerinde çözüm ortaklıkları ile Türk Sanayisi başta olmak üzere hizmet sektöründeki firmalara destek veriyoruz.

Şunu net olarak söyleyebilirim. Bir firmanın ihtiyacı olan tüm bilgi akışını, raporlamaları ve firmasına özel istekleri de dahil doğru ve hızlı şekilde sağlayacak, ürün yelpazesini sunuyoruz. Satıştan depoya, finanstan muhasebeye, CRM(Müşteri ‹lişkileri Yönetimi)’den servise, üretimden bütçeye kadar uzanan oldukça geniş bir ürün ailemiz var.

CPM’in fark yaratan özellikleri nelerdir?

Recep Palamut: Temel noktadaki farklarımızı bir kaç grupta toplayabiliriz.

Özellikle, programımızı rekabet ortamının isteklerine cevap verecek şekilde hızlı geliştirmemizi sağlayan yapımız, en büyük avantajımızdır.
Çok farklı sektörlerdeki deneyimlerimiz de değerli müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun ve esnek çözümler bulmamızı sağlıyor.
Raporlama ile ilgili geliştirdiğimiz 4 farklı çözüm ise programı kullanan yöneticileri oldukça etkin kılmaktadır.
Diğer önemli özellikler ise, tasarımın kullanıcı tarafından dahi kolayca yapılabilmesi, oldukça gelişmiş log yapımız, microsoft ürünleri ile entegrasyon kolaylığıdır.
Tüm bunları, gerek uygulama safhasında gerekse yazılım noktasında tecrübeli danışman ve destek kadrolarımızla gerçekleştiriyoruz.

ERP Kurulum ve Danışmanlık Destek süreçleriniz nelerdir?

Recep Palamut: Ana hatları ile şu şekilde özetleyebilirim.

  1. Adımımız: Analiz ve doküman süreci
  2. Adımımız: Analiz raporunun sunumu ve müşteri tarafından kabul görmesi ve onayı
  3. Adımımız: Sonrasında geliştirme ihtiyacı olan kısımların yazılımı ve kurulumu ve mevcutların uyarlanmasını paralel götürüyoruz.

Bu metodoloji bize oldukça zaman kazandırıyor. Projenin hayata geçişinden sonra ise, müşterimize yıllık hizmet(bakım) anlaşmalarımız ile destek veriyoruz.

dedi.