Türkiye’de 2013 yılında e-Fatura ile başlayan e-Dönüşüm süreci, 2015 yılı itibariyle hız kazanmaya devam etti. eFinans Genel Müdür Yardımcısı Okan Murat Dönmez, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın raporu’na göre, bu yıl itibariyle 19 bin 837 adet mükellef bulunduğunu belirterek, kendilerinin de içinde bulunduğu birkaç özel entegratör şirket ile açılan pazarda şu anda yaklaşık 50 adet özel entegratörün mükelleflere hizmet verdiğini söyledi.

2016 yılı sonuna kadar toplam pazarın yaklaşık olarak 57 bin mükellefe ulaşmasının beklendiğini belirten Dönmez, pazarın da büyümesinin öngörüldüğünü kaydetti. eFinans Genel Müdür Yardımcısı Okan Murat Dönmez, Türkiye’deki e-Dönüşüm sürecinde gelinen nokta ile ilgili sorularımızı yanıtladı.

efinans okan murat dönmez e-Dönüşüm

Türkiye’deki e-Dönüşüm süreci ve gelinen son nokta hakkında bilgi verebilir misiniz?

Okan Murat Dönmez: Türkiye’de e-Fatura sistemi 2013 yılında başladı ve Temmuz 2015 tarihli GİB raporuna göre şu anda 19.837 adet mükellef bulunuyor. eFinans başta olmak üzere birkaç özel entegratör şirket ile açılan pazarda ise şu anda yaklaşık 50 adet özel entegratör mükelleflere hizmet veriyor.

Bu güne kadar kaç şirket e-Faturaya geçiş yaptı ve daha kaç şir-ketin e-Fatura sistemine geçmesi bekleniyor?

Okan Murat Dönmez: Türkiye’de Temmuz 2015 itibarıyla 19.837 e-Fatura mükellefi bulunuyor. Yeni tebliğ ile birlikte 2016 sonuna kadar toplam pazarın yaklaşık 57.000 mükellefe ulaşması bekleniyor. Sonraki yıllarda ise sürekli bir artış ile pazarın büyümesi öngörülüyor.

e-Fatura şirketlere ne gibi yükümlülükler getiriyor?

Okan Murat Dönmez: e-Fatura ile temel olarak fatura süreçlerinin kontrol altına alındığı ve yeni düzenlemeler ile fatura süreçlerinde standardizasyon sağlandığını söyleyebiliriz. Fakat buna rağmen e-Fatura uygulamasının şirketlere yeni yükümlülüklerden çok avantajlar sunduğu söylenebilir. Temel olarak çift nüshadan oluşan bir kağıt faturanın şirketlere 10 yıl arşiv ile birlikte 4-5 TL arasında bir maliyeti bulunuyor.

Oysa aynı durum e-Fatura’da kuruş ile hesaplanıyor. e-Fatura’nın bu sisteme geçen şirketlere toplam faydasını ölçmek için şirketin hangi yöntemle geçiş yaptığına ve kendi iş akışında ne gibi değişiklikler yaptığına bakmak gerekiyor. Örnek vermek gerekirse bir şirket sadece mecbur olduğu için ve ücretsiz olması nedeniyle GİB Portal yöntemi ile sisteme geçiş yaptıysa mali açıdan bir fayda görememesinin yanında operasyonel olarak eskisinden daha da fazla zorlanacaktır. Diğer taraftan çok fazla e-Fatura’sı olmayan kendi içinde bir teknoloji birimi de bulunmayan bir şirket entegrasyon yöntemi ile e-Fatura’ya geçti ise zarar görmüş bile olabilir.

Sonuç itibarıyla e-Fatura’ya geçmek başlı başına bir tasarruf aracı değil. Burada hangi yöntemle ve hangi özel entegratör ile geçtiğiniz ve bu sistemi iş akışlarınız ile ne kadar entegre edebildiğiniz önemli. Eğer adaptasyonunuzu uygun yaparsanız e-Fatura’ya geçiş ilk yılda size marjinal bir kar olarak dönecektir. eFinans olarak katma değerli servis dediğimiz hizmetlerimiz tam da bu noktada devreye giriyor. Müşterilerimiz diğer özel entegratörler yerine bizimle çalışarak Banka güvencesinde saklama yanında standart iş akış uygulamamıza da kavuşup iş akışlarını ücretsiz kurabiliyor ve verimliliklerini arttırıyor ve reel anlamda e-Fatura’yı karlı hale getirebiliyorlar.

efinans-bayrak-600

e-Fatura haricinde, diğer e-Dönüşüm hizmetleri ile ilgili sunduğunuz çözümler nelerdir?

Okan Murat Dönmez: Mükelleflere 4 farklı e-Dönüşüm ürününü tek bir portal altında sunuyoruz. Bunlar e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv fatura ve KEP. eFinans ile çalışma kararı alan mükellef söz konusu 4 ürünü eFinans Portal ile tek noktadan yönetebilme imkanına sahip oluyor.

e-Defter’de bir önceki tebliğ ile e-Fatura’ya geçmiş olan tüm mükellefler e-Defter’e de geçiş yaptılar. 2015 yılsonu, Türkiye’de bu açıdan bir milat olacak. Çünkü ilk defa bu sene aylık bazda tutulan defterler ile yıl kapanışı yapılacak. Önceki dönemde Türkiye’de defterler yıllık tutuluyordu.

e-Arşiv ilk defa bu sene uygulamaya alınacak. eFinans olarak 100 üzerinde e-Arşiv mükellefinde uygulamamız çalışmaya başladı. Temel olarak e-Arşiv’e geçişte elektronik ticaret yapma ve 2014 yılsonu brüt satış hasılatının 5 M TL ve üzerinde olması zorunlu geçiş koşulu olarak belirlenmiş. Ancak şu ana kadar geçiş yapmak isteyen mükellefler daha çok maliyet ve operasyonel avantaj gibi sebeplerle geçiş yaptı.

2016’da e-Fatura ve e-Dönüşüm süreçlerinde ne gibi gelişmeler yaşanmasını bekliyorsunuz?

Okan Murat Dönmez: İlerleyen dönemde müşterilerin kaliteli servis ve güvenlik gibi unsurları daha ön plana çıkartacağını ve özel entegratör seçiminde bunlara dikkat edeceğini öngörüyoruz. Diğer taraftan GİB’in özel entegratör şirketler ve entegrasyon yöntemi ile e-Fatura’ya geçmiş şirketleri daha sıkı denetleyeceğini düşünüyoruz. Bunlarla birlikte talep ve mükellef adedinin artmasının rekabeti tetikleyecek bu da fiyatlara yansıyacaktır. Söz konusu gelişmeler pazarda yer alan birçok şirketi finansal anlamda zorlayacaktır. Biz burada dimdik duruyoruz arkamızda çok büyük bir finansal güç var. Daha gidecek çok yolumuz var. İnanıyoruz ki 2016 eFinans’ın yılı olacaktır.

e-Finans Billentis Raporunda.

eFinans e-Dönüşüm Billentis Raporu

Küresel e-Fatura başvuru kaynağı olan Billentis Raporu’nun 2014 yayınından sonra Billentis 2015 Raporu’nda da yerini alan eFinans, EESPA’nın (European E-Invoicing Service Providers Association) tek Türk üyesidir. eFinans müşterilerine, e-Fatura entegrasyonu, e-Fatura özel servis sağlayıcılığı, e-Fatura arşivlemesi, e-Defter uygulaması, e-Arşiv uygulaması, KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) ve e-Ticaret portalı üzerinden bankacılık hizmetleri için çevrimiçi uygulama çözümleri sunmaktadır. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın getireceği yeni uygulamalar kapsamında, e-İrsaliye ve benzeri hizmetleri de portföyüne eklemeyi planlamaktadır.