Firmalar gibi devletin ve yerel yönetimlerin de periyodik olarak denetimler gerçekleştirmesi gerekir. Kamuya bağlı tüm tesislerin, varlıkların ve servislerin önceden belirlenmiş kurallara uygunluğunun kontrolü kamu düzeni ve sağlığı açısından oldukça önem teşkil eder. Kamudaki her iş devlet tarafından yapıldığı gibi taşeron şirketler de çoğu zaman kullanılır. Burada da aynı özel şirketlerde olduğu gibi bu taşeronların devletin koyduğu standartlara uyması beklenir. Buradaki fark kamudaki denetimlerin çok daha yüksek ölçekli olmasıdır.

Firmalar gibi devletin ve yerel yönetimlerin de periyodik olarak denetimler gerçekleştirmesi gerekir. Kamuya bağlı tüm tesislerin, varlıkların ve servislerin önceden belirlenmiş kurallara uygunluğunun kontrolü kamu düzeni ve sağlığı açısından oldukça önem teşkil eder. Kamudaki her iş devlet tarafından yapıldığı gibi taşeron şirketler de çoğu zaman kullanılır. Burada da aynı özel şirketlerde olduğu gibi bu taşeronların devletin koyduğu standartlara uyması beklenir. Buradaki fark kamudaki denetimlerin çok daha yüksek ölçekli olmasıdır. avandel1.gif Kamudaki varlıklar çok fazla değişken ve farklı yapıda olduğu için denetimlerin de oldukça güvenli ve verimli bir şekilde yapılması lazımdır. Hem devlet hem de yerel yönetimler aşağıdaki gibi birçok denetim alanına sahiptir: • İnşaat Denetimi • Otoyolların Denetimi • Park ve bahçelerin denetimi • Ticaret denetimi • Taşeron şirketlerin denetimi Yukarıdaki gibi daha birçok alanda denetim yapılması gerekirken şehirlerde yaşayan insanları da unutmamak gerek. Onların ihtiyaçları ve talepleri de bir şekilde alınmalı ve gerekli çözümler takip edilmelidir. Tam bu noktada kamunun, tüm ihtiyaçlarını karşılayacak denetim uygulamalarına ihtiyacı vardır. Kamu Denetimleri Mobile Geçiyor Özellikler mobil denetim uygulamaları kamu denetçileri için oldukça kolaylıklar sunuyor. Sahada çalışan bir denetmen aynı anda rapor tutup, gerekli gördüğü konularda ilgili personele iş emirleri atayabiliyor. Hızlı ve güvenli bir çözüm olması, her yerden ulaşılabilmesi, bilgi paylaşımını arttırması, kurallara ve yönetmeliklere uyumluluğu ile denetim uygulamaları zamandan ve paradan tasarruf sağlıyor. Bu kadar farklı varlığın ve tesisin bir arada bulunduğu bir ortamda denetimi yapılacakların gruplandırılması ve kontrol altına alınması oldukça önemli bir konu. Avandel’in Salesforce platformunda geliştirdiği mobil denetim uygulaması Inspect This! ile farklı denetim alanları için gruplar oluşturulabilir ve kontrol listeleri hazırlanabilir. Uygulamanın sahip olduğu ağaç hiyerarşisi ile tüm varlıkları birimlerin altında, tüm birimleri sitelerin altında, tüm siteleri de tesislerin altında bulabilirsiniz. avandel2.gif Inspect This! 1. İş emirlerinin ve planlanmış görevlerin hem masaüstü hem de mobil cihazlardan aynı anda görülmesini, 2. Bulut tabanlı olduğu için IT ve kurulum masrafı yoktur. Verilerin güvenli bir şekilde saklanmasını, 3. Tüm cihazlardan ve her yerden erişim ve kontrol sağlar. Denetim uygulamalarında teftiş ve denetimler; risk analizlerine, performansa ve standartlara dayalı olarak denetlenenlerle işbirliği içinde yapılır. Denetim raporu sonuçları da hemen sahadan paylaşılır ve izlenir. Denetimler varlıkların mevcut düzenlemeye uygun olup olmadığını kontrol etmek için yapılır, bunun içinde en etkili çözüm mobil denetim uygulamalarını kullanmaktır.

Kamudaki varlıklar çok fazla değişken ve farklı yapıda olduğu için denetimlerin de oldukça güvenli ve verimli bir şekilde yapılması lazımdır. Hem devlet hem de yerel yönetimler aşağıdaki gibi birçok denetim alanına sahiptir:
• İnşaat Denetimi
• Otoyolların Denetimi
• Park ve bahçelerin denetimi
• Ticaret denetimi
• Taşeron şirketlerin denetimi

Yukarıdaki gibi daha birçok alanda denetim yapılması gerekirken şehirlerde yaşayan insanları da unutmamak gerek. Onların ihtiyaçları ve talepleri de bir şekilde alınmalı ve gerekli çözümler takip edilmelidir. Tam bu noktada kamunun, tüm ihtiyaçlarını karşılayacak denetim uygulamalarına ihtiyacı vardır.

Kamu Denetimleri Mobile Geçiyor

Özellikler mobil denetim uygulamaları kamu denetçileri için oldukça kolaylıklar sunuyor. Sahada çalışan bir denetmen aynı anda rapor tutup, gerekli gördüğü konularda ilgili personele iş emirleri atayabiliyor. Hızlı ve güvenli bir çözüm olması, her yerden ulaşılabilmesi, bilgi paylaşımını arttırması, kurallara ve yönetmeliklere uyumluluğu ile denetim uygulamaları zamandan ve paradan tasarruf sağlıyor.

Bu kadar farklı varlığın ve tesisin bir arada bulunduğu bir ortamda denetimi yapılacakların gruplandırılması ve kontrol altına alınması oldukça önemli bir konu. Avandel’in Salesforce platformunda geliştirdiği mobil denetim uygulaması Inspect This! ile farklı denetim alanları için gruplar oluşturulabilir ve kontrol listeleri hazırlanabilir. Uygulamanın sahip olduğu ağaç hiyerarşisi ile tüm varlıkları birimlerin altında, tüm birimleri sitelerin altında, tüm siteleri de tesislerin altında bulabilirsiniz.

Inspect This!
1. İş emirlerinin ve planlanmış görevlerin hem masaüstü hem de mobil cihazlardan aynı anda görülmesini,
2. Bulut tabanlı olduğu için IT ve kurulum masrafı yoktur. Verilerin güvenli bir şekilde saklanmasını,
3. Tüm cihazlardan ve her yerden erişim ve kontrol sağlar.
Denetim uygulamalarında teftiş ve denetimler; risk analizlerine, performansa ve standartlara dayalı olarak denetlenenlerle işbirliği içinde yapılır. Denetim raporu sonuçları da hemen sahadan paylaşılır ve izlenir.
Denetimler varlıkların mevcut düzenlemeye uygun olup olmadığını kontrol etmek için yapılır, bunun içinde en etkili çözüm mobil denetim uygulamalarını kullanmaktır.