Software AG, kurumsal yazılım tasarımı, üretimi ve kurulumunda yenilikçi yaklaşımlar sunabilen, küresel ekonomideki ve BT sektöründeki hızlı değişimlere ayak uydurabilen dünyanın ilk Dijital Dönüşüm Platformu’nu CeBIT 2015 Fuarı’nda görücüye çıkardı.

Dijital Dönüşüm

Dijital Dönüşüm

Software AG’nin günümüzün hızla dijitalleşen ekonomilerine ve rekabetçi yeni piyasalarına karşı geliştirdiği ilk Dijital Dönüşüm Platformu’nu, dünyanın en büyük BT fuarı olan CeBIT 2015’te tanıttı. Dijital Dönüşüm Platformu, hem özel sektörde hem de kamu sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin, küresel dijital ekonominin büyümesiyle birlikte ortaya çıkan ani değişimlere hızla ayak uydurarak büyük iş fırsatlarını yakalamalarına yardımcı oluyor.

Avrupa Komisyonu, bugün itibarıyla gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 8’ini oluşturan dijital ekonominin, 2016 yılında yalnızca G20 ülkelerinde 3.2 triyon avroya ulaşacağını tahmin ediyor. Software AG, bu doğrultuda, standart ve geleneksel sınırlar dahilinde kalan kurumsal paket yazılımların, nispeten durağan ve öngörülebilir iş ortamlarına yönelik olarak tasarlandığının altını çizerek, dijitalleşen günümüz müşterilerinin ve vatandaşlarının ihtiyaçlarına yanıt verebilecek esneklik, çeviklik ve hızda olmadıklarına vurgu yapıyor. Dijital Dönüşüm Platformu ise, tam tersine, Software AG’nin iş ortakları ve müşterileriyle birlikte inovasyona hayat vererek, kısa sürede uyarlanabilir uygulamalar ve farklı iş çözümleri geliştirmelerine yardımcı oluyor.

İş ve BT inovasyonunda tam spektrum

Software AG’nin Dijital Dönüşüm Platformu, gerçek zamanlı iş operasyonları ile her an değişen müşteri ve pazar gereksinimleri arasındaki o ince çizgi üzerinde işliyor. Platform, müşteri iletişimi ve ön ofis uygulamaları için hızlı, maliyet avantajlı ve etkili bir geliştirme ve uygulama zemini sunarken, aynı zamanda yatırımın geri dönüşünü de hızlandırıyor. Ayrıca bu uyarlanabilir uygulamaları desteklemek için gerekli olan esnek ve düşük maliyetli BT mimarilerinin tasarımı ve kurulumu için de kapsamlı bir yaklaşım geliştiriyor. Bu nedenle platform, işletmeler dahilindeki tüm departmanlar tarafından faydaya dönüştürülebiliyor. İşletme için en uygun, maliyet avantajlı ve esnek BT mimarisini uygulamak isteyen CIO’dan, birim ya da departman düzeyinde uyarlanabilir uygulama geliştirmek isteyen departman müdürüne kadar, şirket içindeki herkes Dijital Dönüşüm Platformu’nu etkin bir şekilde kullanabiliyor. Platform, işletme genelinde dijital bir strateji ortaya koymak isteyen CEO’ların da yeni tercihi.

Durağan işletmelere son: Çevik ve dijital işletmeler!

“İşletmeler bugün değişen pazar hareketlerini, bireysel müşteri taleplerini, tedarik zinciri boyunca yürüttükleri tüm iş operasyonlarını ve yeni hükümet düzenlemeleri ya da hava durumu gibi sürekli değişmekte olan dış etmenleri görünür kılmak ve onlara hâkim olmak için yüzlerini tamamen dijitale çevirmeliler” diyen Software AG CTO’su Wolfram Jost sözlerini şöyle sürdürüyor: “Kurumsal departmanlarla birlikte geliştirilmiş olan Dijital Dönüşüm Platformu, kurumsal uygulamaları geliştirip uygulamaya koymak ve hem kısa hem de kolayca öngörülebilir sürümlere dönüştürecek şekilde geliştirilmesi ve kullanılması için gereken zemini sağlıyor.”

İşi dönüştüren altyapı

Dijital Dönüşüm Platformu, mevcut uygulama, süreç, iş modelleri ve işletmeleri dönüştürecek altyapıyı sağlamak, gerçek zamanlı olaylara ve hızla değişen pazar hareketlerine yanıt vermek üzere tasarlandı. Platform, uzun vadeli bir kullanım öngören, durağan ve kullanıma hazır geleneksel ERP ürünlerinin aksine, müşteriler ve iş ortakları için esnek ve farklılaşabilen iş çözümlerinden oluşan, Software AG işbirliğiyle hazırlanmış zengin bir portföy sunar. Dijital Dönüşüm Platformu, Her Şeyin İnterneti, veri akış analitiği ve büyük veri gibi yıkıcı teknolojilere yanıt verebilen, uyarlanabilir çözümler içerir.

Her Şeyin İnterneti’yle şekillenen yeni işletmeler için

“Her Şeyin İnterneti ve Makineden Makineye (M2M) iletişimden elimize ulaşan verileri analiz etmek, bu analizler ışığında anlamlı iş kararları alabilmek ve ‘gerçek zamanlı’ olaylara anında yanıt vererek iş süreçlerine dinamik bir şekilde uyum sağlayabilmek bugün işletmeler için çok önemli” diyen Jost, platformun temelinde yatan felsefeyi ise şu şekilde açıklıyor: “Dijitalleşmeden en üst düzeyde fayda sağlayabilmek için işletmelerin yapması gereken tek şey, hem iş hem de BT varlıklarını yönetebilecek, otomatikleştirilmiş iş süreçlerini ve işletme bünyesindeki sistemleri bulut ve gelişmiş mantıksal analiz araçlarıyla entegre edebilecek, olay odaklı, bellek içi mimari altyapısıyla desteklenen, bütüncül bir yaklaşım benimsemek. İşte Dijital Dönüşüm Platformu’nun ardındaki işleyiş de bu mantık üzerine kurulu.”

Daha fazla bilgi için: http://www.softwareag.com/corporate/products/default.asp