Software AG, Dijital Dönüşüm Platformu içinde yer alan yeni Smart Logistics modülüyle nakliye ve lojistik firmalarının tedarik zinciri operasyonlarında senkronizasyonu geliştirerek verimliliği artırıyor. Smart Logistics’in firmalara en önemli katkısı, operasyon verilerini gerçek zamanlı ve kesintisiz olarak analiz ederek tedarik zincirindeki sorunlara karşı proaktif şekilde önlem alınmasını sağlamak.
Software AG

Software AG, Dijital Dönüşüm Platformu’nda (DBP) yer alan Smart Logistics modülününayrıntılarını paylaştı. Son teknoloji uygulamalar ile işletmelere katma değer yaratan Dijital Dönüşüm Platformu, artık akıllı iş süreçleriyle donatılan ve küresel lojistik ağların gerçek zamanlı olarak senkronize edilmesini sağlayan Smart Logistics modülünü de kapsıyor. Smart Logistics, Nesnelerin İnterneti (IoT) cihazlarından ve araç telematiklerinden kesintisiz olarak gelen bağlamsal verileri analiz etmesiyle dikkat çekiyor. Modül, bu sayede geniş çaplı ve karmaşık operasyonlarda lojistik çalışanlarına üstün görünürlük ve iş verimliliği sunuyor.

Deniz, karayolu, demiryolu ve hava lojistiği gibi karmaşık tedarik zincirlerini yöneten işletmelerin Smart Logistics örnek senaryoları, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen ve Hollandalı deniz lojistiği uzmanı Royal Dirkzwager’in ana konuşmacı olduğu Software AG Küresel Lojistik Zirvesi’nde görücüye çıkmıştı.

Sürekli veri iletimi, entegrasyonu ve analiziyle sorunlara proaktif önlem

Software AG’nin Dijital Dönüşüm Platformu,nakliyecilerin ve lojistik çalışanlarının taşıt üzerindeki ve çevredeki sensörlerden, tedarikçilerden, lojistik iş ortaklarından, trafik raporlarından, telematik sistemlerden ve jeopolitik risk analizi sistemlerinden gelen verileri anlık ve kesintisiz olarak analiz etmelerini sağlıyor. Bu yolla hatalı yükleme yapılan gemilerden olası gecikmelere kadar pek çok noktada ortaya çıkabilecek sorunları önceden tespit edebilen çalışanlar, proaktif bir şekilde gerekli adımları atarak harekete geçebiliyorlar. DBP aynı zamanda gemi ve tren gibi farklı araçlardan gelen diğer verileri de hesaba katarak çalışanların, taşıtlarda meydana gelebilecek olayların sevkiyatı etkileyip etkilemeyeceğini de öngörebilmelerine de yardımcı oluyor.

Öngörüye dayalı modellemeyle kalkıştan önce varış zamanları belirleniyor

Dijital Dönüşüm Platformu’nun öngörüye dayalı modelleme aracı sayesinde kullanıcılar istisnaların hangi noktalarda oluşabileceğini tahmin ediyor ve nakliye rotası oluşturulmadan önce varış zamanlarını belirleyebiliyorlar.

Smart Logistics in temelinde gerçek zamanlı mantıksal analiz ve güvenilir olasılıklar yatıyor

Software AG Küresel Üretim ve Lojistik Direktörü Sean Riley, “Smart Logistics, gerçek zamanlı veri analizi sonuçlarından yola çıkarak aksiyon almayı ve lojistik süreçlerde görev alan tüm taraflar ile güvenilir olasılıkları paylaşmayı sağlıyor. Bu modül, lojistik çalışanlarının IoT cihazlarından gelen verileri kesintisiz olarak toplamasına, analiz etmesine ve birleştirmesine yardımcı oluyor. Böylece tedarik zinciri boyunca atıkların azaltılmasını sağlıyor ve zaman planlamasında meydana gelebilecek sorunları en aza indirgiyor. Bu açıdan işletmelere müthiş bir rekabet avantajı kazandırıyor” diyor.

Gerçek zamanlı ve geçmişe dayalı verilerin anlık olarak analiz edilmesi ve birleştirilmesi, gerekli işlemlerin zamanında tamamlanmasını sağladığı gibi, tahminlerin doğruluk oranlarını da yükseltiyor. Çok sayıda bağlantısallık seçeneği sunan modül, teknolojik gelişmişlik seviyesinden bağımsız olarak, tüm hizmet sağlayıcıların ve nakliyecilerin çözüm sürecinde rol oynamasına, teknolojik verileri birden fazla kişi ve iş süreciyle paylaşıp senkronize etmelerine yardımcı oluyor.

Smart Logistics in ek özellikleri

Software AG’nin Dijital Dönüşüm Platformu Smart Logistics için kritik öneme sahip çok sayıda teknolojik çözüm ile destekleniyor. İş ve BT süreç modelleme platformları ARIS ve Alfabet, karmaşık lojistik süreçlerin dijitalleştirilmesini ve optimize edilmesini sağlarken, entegrasyon ve süreç adaptasyonu platformu webMethods da işletmelerin hem buluttaki hem de kendi sistemlerindeki birbirinden farklı yazılımları arasında kesintisiz iletişim ortamı yaratarak verinin herhangi bir mecradan hızlı ve esnek bir şekilde çekilmesini sağlıyor. Platform, Smart Logistics süreçlerinde de aynı işlemleri yürütüyor. Apama Veri Akış Analitiği Platformu ise, lojistik süreçlerin ardındaki örüntüleri tespit eden bir sinir merkezi gibi çalışıyor ve akıllı kararlar alarak iş süreçlerini en iyi şekilde düzenliyor. Verinin farklı kaynaklardan toplanabilmesi ve yönetilebilmesi, işletmelere iş verimliliği, yeni iş modelleri ve işbirlikleri kazandırabilecek trendleri kolaylıkla tespit edebilmesine yarıyor.