dijital

Global yazılım firması IFS Türkiye’nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ergin Öztürk, dijital dönüşümün şirketler ve lüks tüketim endüstrisi üzerindeki etkisini anlatıyor.

dijital

“Yeni nesil iş danışmanlığı” Lüks markalar özellikle son tanımının altında dijital alt yapı yıllarda yüzlerini dijitale çevirdi. Çözümleri servis sağlayıcıları öne çıkıyor. Dijital cağda büyümenin ilk kendi klasik çizgilerinden şartının geleceğe yatırım olduğunu söylüyorsunuz. Bu mottonuzu açıklayabilir misiniz?

İsveç kökenli, küresel alanda faaliyet gösteren kurumsal iş yazılımları firmasıyız. Normalde bir işletmede 3 temel bileşen bulunur; insan, makine ve ürün. Devamlılığı olan kârlı bir işletme için bu üç bileşenin birbirleriyle bir şekilde çalışması gerekiyor. Marka sürdürülebilirliği böyle bir şey. IFS olarak yaptığımız ise bir işletmeyi maksimum verimde çalışabilecek hale getirmek. İster Türk, ister uluslararası bir şirket olun temelde herkes aynı soruyu soruyor: Maksimum verimliliği nasıl sağlayabilirim? Bu cevabı ise teknolojide, dijital dönüşümde yatıyor. Biz burada difüzör görevi görüyoruz. Tıpkı insanlar gibi şirketler de birbirinden farklıdır; işe başladığımızda öncelikle operasyonları, şirketin ihtiyaçlarını ve problemlerini ediyoruz. Mevcut durum üzerine detaylı raporlar hazırlıyoruz. IFS Application, birçok endüstri ve dünya devi olarak tanımlanabilecek şirket tarafından kullanılan bir know-how aracı, dev bir yazılım. Bu yazılım, şirketin tüm departmanların birbiriyle entegre çalışmasını sağlıyor. Teknolojiye ayak uydurmayı başaran aktivitelerinin dışında yoğun aile şirketleri, uluslararası şirketlere dönüşüyor.

Lüks Markalar özellikle son yıllarda yüzlerini dijitale çevirdi ve bu alanda tabiri caize keni klasik çizgilerinden taviz verip kampanyalar yapmaya başladılar. Burda yeni jenerasyon lüks tüketicilerin de etkisi var şüphesiz. Sizin iş kolunuz lüks tüketicilere ne gibi faydalar sağlayabilir?

Evet, bu durum kaçınılmaz olarak lüks markaları da etkiledi. Klasik müşteri kitleleri için geçerli olan yöntemler ile yeni jenerasyona uluşamadıklarını gördüklerinde, bu alanın temsilcisi ekipler ile projeler üretmeye başladılar. UBS Group’un bir araştırmasına göre 18-35 yaş grubu lüks harcalamaları geçtiğimiz yıl dünya genelinde %85 artış göstermiş. Yeni jenerasyonun en ayırt edici özelliklerinin başında iletişime çok açık olmaları geliyor. Yine McKinsey’in yaptığı son araştırmada lüks tüketim ürünlerinin alım kararının %80’inin dijital yönlendirme ile olduğu ortaya çıkmış. Bu projeler tamamen dijital teknolojiler üzerine odaklanmayı gerektiriyor. Bu nedenle yoğun bir şekilde sosyal medya kullanımı ile genç kuşağın dikkatini çekmeye çalışıyorlar. Lüks markaların bu alanda yaptıkları klasik sosyal medya reklam ve aktivitelerinin dışında yoğun dijital teknoloji ve hatta yapay zeka kullanan uygulamalar hayatımıza girmeye başladı. Bu konuda en yoğun kullanılan araçlardan biri Augmented Reality (AR), yani arttırılmış gerçeklik uygulamaları. Örneğin Gucci’nin Try On AR projesi bunlardan biri. Bu uygulamayı akıllı telefonlarına yükleyen müşteriler, telefonun kamerasını ayaklarına doğru tuttuklarında 19 farklı modeli mağazadaymış gibi deneyip ayaklarında görme şansları oluyor. Böylece belki de fiziksel mağazada olmayabilecek model veya numara kısıtından bağımsız olarak gerçek hayatta bu ayakkabıların nasıl duracaklarını görme şansları oluyor. Adidas’ın da yine gençlere yönelik benzer bir uygulaması var. Lüks konusunda diğer ilginç uygulamalardan biri yine Gucci’den. Genç kuşağın, klasik müşterilerine göre 1/3 oranında daha aceleci olduğu “ve hemen istiyorum şimdi istiyorum” mottosu ile hareket ettiklerini görmüşler. Dijital perakende firması Farfetch ile gerçekleştirdikleri projede, dijital olarak siparişi verilen ürünler 90 dakika içinde müşteriye teslim ediliyor.

Sizin lüks markalara bu alanda sunacağınız çözümler neler?

IFS, bir global iş uygulamaları firması. Dünya genelinde her endüstriden müşterilerimizin kârlı ve sürdürülebilir işletmeler haline gelmesi, temel amacımız. Lüks 4.0, üretimde tamamen dijitalleşme anlamına gelen endüstri 4.0’dan ilham alarak gün geçtikçe daha fazla popülerleşiyor. Söz konusu kolaylık, müşteri talebine, ihtiyaçlarındaki değişimlere hızlı yanıt verilmesini sağlarken aynı zamanda maliyetleri düşürüyor ve şirketlerin müşteri verilerini süratle yeni ürünlere ve büyüme sağlayan iş modellerine dönüştürmelerine imkan tanıyor. Spor giyim sektöründe endüstri 4.0 çoktan yerini aldı ve hatta üretimin vazgeçilmez parçası olarak karşımıza çıkıyor. Bu noktada işletmelerin dijital teknolojileri kullanarak işlerini daha iyi yapmalarını sağlıyoruz. Teknolojik trendler her an değişiyor. Bunlardan bazıları işletmeler için çok yeni. Bu teknolojileri işletmelere doğru uygulayacak iş danışmanlarına ihtiyaç var. Biz IFS olarak bu görevi üstleniyoruz. Hem dijital teknoloji konusunda hem de iş ve operasyon kısmında uzmanız. Böylece işletme için hangi teknolojinin ne zaman “zorunlu” olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz. Uygulamamız IFS Application 10, dünya genelinde binlerce firmada kurulup devreye alınmış ve son derece derin bir işletme tecrübesi içerir. Bir işletmenin dijital dönüşüm sürecinin olmazsa olmaz en temel halkasıdır. Dijital dönüşümde önemli konulardan biri adımların doğru ve zamanında atılmasıdır. Henüz yeterli olgunluğa ulaşmamış bir teknolojinin işletmeye dayatılması fayda yerine zarar getirebilir. Tüm bu dönüşüm süreçlerinde işletmedeki insan kaynağının da yeterli şekilde eğitimi ve dönüşüme uyumlu hale getirilmesi yine bizim işlerimizden birisi.

Peki, yine lüks markalar özelinde bu verileri kişiselleştirip markaların daha sağlıklı kullanmalarına yönelik bir çalışma da yapıyor musunuz?

Bu konu, Big Data konseptinin bir parçası ve işimizin en önemli parçalarından biri. Eskiden verilerin toplanmasıyla ve entegre olarak bir araya getirilmesi en önemli zorluklardan biriydi. Şimdi internet ve bulut teknolojileri sayesinde her noktadaki bilgiyi rahatlıkla toplayıp analiz için kullanabiliyoruz. Lokasyon, gelir seviyesi, yaş, hobiler gibi bilgiler sosyal medya aracılığı ile rahatlıkla toplanabiliyor. Google Analytics gibi araçlar yardımı ile de işletmelerin reklam amaçlı kullanımına açılıyor. Örneğin lüks inşaat ya da yat üreten bir işletme iseniz; ürettiğiniz her ürünün uygun kitleye pazarlanması, onlardan gelen geri bildirimlerin toplanması, bunlar içinde varsa müşterilerinize özel şartların sağlanması bir bütünün parçalarıdır. Bu veriler sosyal medya ya da satış kanallarından toplanabilir. Tüm bu veriler IFS Application içinde konsolide olarak tutulur ve gerekli ürün analizlerinde kullanılır. Böylece hangi kanala veya müşteriye hangi ürünün daha uygun olacağıyla ilgili pazarlama çalışmaları yapılabilir. Müşterilerin eğilimleri, ihtiyaçları, davranışları, IFS Application içinde entegre bir şekilde tutulur. Müşteriniz çevrimiçi veya fiziksel mağazanıza geldiğinde, onu e-posta ya da retina taraması ile tanıdığınız andan itibaren IFS size o ana kadar o müşteri hakkında topladığınız bilgilerle en doğru ürünü önerme konusunda gerekli veri analizini sağlar.