ERP HABER – Dünya pazarlarında en iyinin peşinde koşan Durmazlar, iş süreçlerinin verimliliği için IFS ERP Türkiye ’ye güveniyor.

Türkiye’nin ilk sac işleme makineleri üreticisi olan Durmazlar Makine, bugün beş kıtaya yayılan toplam 105 ülkenin binlerce sanayi kuruluşu için, CNC hidrolik abkant presler, robotize abkantlar, CNC hidrolik makaslar, punch ve lazer makinelerini üretiyor. Alanında  adet bazında dünyanın en büyük üreticisi olan Durmazlar, son derece karmaşık iş süreçlerini kolayca yönetilebilir kılmak, müşteri memnuniyetinde süreklilik sağlamak, maliyetleri düşürmek ve verimliliği artırmak için IFS ERP modüllerini kullanıyor.

Durmazlar, iş süreçlerinin verimliliği için IFS ERP Türkiye 'ye güveniyor

“Tüm süreçlerin entegre olarak yönetilebildiği, takip edilebildiği, başarımızın gerçek verilerle  ölçülebildiği bir altyapıya kavuştuk. Verimlilik artışını her noktada hissediyoruz. Karar verirken, detaylı ve gerçekçi raporlar almak bizler için hayati önem taşıyor ve IFS bu ihtiyacımızı karşılıyor.” 
Sinan Durmaz , Durmazlar Yönetim Kurulu Üyesi

Pazarının yüzde 60’ına hakim olan Durmazlar’ın, yurtdışında 120 adet bayi müşterisi bulunuyor. Yurt dışında DURMA markası ile tanınan kuruluş, her grup sac işleme makinesi için ayrı bir fabrikada faaliyet gösteriyor. Lufthansa, Mercedes, Renault, Arçelik, Vestel gibi dünya markaları, üretim hatlarında Durmazlar tarafından imal edilmiş makineleri kullanıyor.

Durmazlar Satış ve Pazarlama Direktörü Altan Arda, her grubu ayrı bir fabrikada üreterek toplam dört fabrikaya sahip olduklarını ve böylece verimi en yüksek noktada tutmayı hedeflediklerini belirtiyor. Yılda 6 bin makine üreten kuruluş, bu sayı ile dünya liderliğine de ulaşmış bulunuyor. Son verilere göre, İTO’nun ilk 500’ü içerisinde ihracatta 99. sırada yer alan kuruluş, üretiminin yüzde 80’ini, yüzde 70’lik bölümü Avrupa ülkelerine olmak üzere ihraç ediyor.  ABD, Kanada ve Güney Amerika’da güçlü olan Durmazlar, özellikle Brezilya pazarında elde ettikleri yüzde 45’lik pay ile de dikkatleri çekiyor. Altan Arda başarılarının ardında, ‘kalite’, ‘fiyat’ ve ‘hizmet’  uyumunun yattığını, en önemli unsurlardan birinin de hızlı hareket edebilme yetenekleri olduğunu belirtiyor. Durmazlar, özellikle yurtdışındaki bayi ilişkileri ve etkinliğinde oldukça güçlü. Elbette tüm bu yetenekler, üretim teknolojilerinde geldikleri yüksek seviyenin üzerinde yükseliyor. Durmazlar Üretim ve Teknoloji Direktörü Ahmet Civan, makine çeşidinin çok fazla olduğunu, taleplere göre çözüm üretebildiklerini ve bunu da sahip oldukları teknolojiye borçlu olduklarını vurguluyor.

IFS ERP ’den Önce

Satış ve Pazarlama Direktörü Altan Arda, 1987 yılından bu yana Durmazlar bünyesinde görev aldığını ve o yıllarda müşteri kartları ile çalıştıklarını söylüyor. O yıllarda siparişler bugüne göre çok az ve müşteri sayısı da 400 civarında olduğu için, süreçlerin manuel olarak yürütülmesi zor değildi. Müşteri ve teslimat bilgileri tek bir karttan görülebiliyordu. Kart sistemi önce dosyalara dönüştü, daha sonra da müşteri ve satış bilgileri basit yazılımlar üzerinde tutulmaya başlandı. Üretim ve Teknoloji Direktörü Ahmet Civan, artık müşteri sayılarının 7 bin’e ulaştığını ve sayı arttıkça, bilgisayar teknolojilerine de yatırım yapmaya başladıklarını belirtiyor. Ancak, basit veritabanları üzerinde müşteri kayıtlarını tutma, hesap tablosu yazılımlarından yararlanma, yazılım geliştirme gibi çözümlerin de zaman içerisinde yetersiz kaldığını hatırlatıyor: “Bu süreçte Oracle veritabanı ile tanıştık ve bir yazılım geliştirdik. Ancak 2000’li yıllara gelindiğinde, bu çözümün de eksik kaldığını gördük.” Durmazların entegrasyon ihtiyaçları da işte bu dönemde kendini göstermeye başladı. Sahip oldukları çözüm ile gerçek bir entegrasyondan söz etmek mümkün değildi. Artık bir ERP platformu üzerine geçme zamanı gelmişti ve Durmazlar, 2006 yılında IFS ile tanıştı.

IFS ile Tanışma
Satış ve Pazarlama Direktörü Altan Arda, inceledikleri ERP yazılımları arasında kendilerine en uygun çözümün IFS olduğuna karar verdiklerini söylüyor. Arda, geçiş öncesinde kendilerini zorlu bir süreç beklediğini bilerek işe başladıklarını da vurguluyor. Çünkü, IFS gibi bir ERP uygulamasını hayata geçirirken; süreçleri yeniden elden geçirmek,  verileri yapılandırmak, kurumsal bir hafızanın biriktirilmesi için gerekli altyapıyı kurmak ve böylece kurumsal olarak yeni bir anlayış kazanmak gerekiyor. Bütün bu gereklilikleri yerine getirdiklerini, ancak ERP projelerinde başarıyı elde etmek için üst yönetim desteğinin çok önemli olduğunu söyleyen Ahmet Civan, Durmazlar üst yönetiminin IFS geçişine büyük destek verdiğini ve sahip çıktığını vurguluyor ve ekliyor: “ERP projelerinin başarısında üst yönetimin yaklaşımı çok önemliydi. Çünkü IFS’in verimli bir şekilde kullanılabilmesi için bütün bir kuruluş olarak inanmanız ve motive olmanız gerekiyor. Biz bu motivasyona, bugün geldiğimiz noktada kavuşmuş bulunuyoruz.”

Kurumsal Disiplin ve Pazar Koşullarına Uyum
Üretim ve Teknoloji Direktörü Ahmet Civan, IFS’e geçişle birlikte hem kuruluşlarının hem de  müşterilerinin disipline olduğunu söylüyor. IFS sayesinde, çok daha verimli bir platformda, maliyetleri ve kârlılığı kontrol altına alarak iş yaptıklarını hatırlatan Civan, uluslararası pazarlarda, IFS altyapısından elde edilen verilerden hareketle rekabet edebilmenin önemine de değiniyor: “Tam entegre bir IFS altyapısının ürettiği güvenilir verilerden hareketle, pazar koşullarına çok daha kolayca uyum sağlayabiliyoruz. IFS’in bize kazandırdığı bu esneklik, kriz dönemini çok daha kolay aşmamızı sağlıyor.”

Verimli Üretim, Kusursuz Planlama
Durmazlar Planlama Müdürü Halil Taşan, bir yıl içinde ürettikleri 6 bin ürünün her birinin, kendine has özellikleri olan farklı makineler olarak düşünülebileceğini ve bu işin planlamasını ve üretimini yapabilmek için IFS’e ihtiyaç duyduklarını belirtiyor: “Hepsi müşteriye, siparişe özel, hepsinin konfigürasyonu yeniden yaratılıyor. IFS sayesinde, siparişten başlayarak konfigürasyonu yaratıp, ürün ortaya çıkarılıp, sevkiyat, fatura kesme ve faturayı müşteriye iletme sürecine kadar her adımı takip edebiliyoruz. Eski şartlar altında bu takibi yapabilmemiz de bugün olduğu gibi 7 bin müşterimize şu an vermekte olduğumuz hizmetleri vermemiz de mümkün olmazdı.”
Durmazlar Üretim Yönetimi Yöneticisi Süleyman Topçu ise, dışarıdan bakıldığı zaman aynı gibi gözüken bir makineyi 24 farklı tipte yapılabildiğini söylüyor. Her bir makine için yaklaşık 10-15 konfigürasyon karakteristiği olduğunu ve bu durumda 24 farklı tipte makinenin en az 10 karakteristikten yola çıkılarak çeşitlendirildiğini belirten Topçu, her bir ürünün 240 çeşit türevi olduğuna dikkat çekiyor ve ekliyor: “Böyle bir çeşitliliği yönetebilmek IFS olmadan mümkün değil. IFS’in Üretim Planlama ve Üretim modülleri ile üretimde verimliliği artırırken, kusursuz bir planlama yapabiliyoruz.”

Raporlar Artık Çok Hızlı Elde Ediliyor
Planlama Müdürü Halil Taşan, tekliflerin kaybedilmesi ya da bölgesel olarak ne kadarının kazanıldığı gibi bilgileri içeren raporları da artık kolayca aldıklarını söylüyor. Son derece detaylı raporların çok hızlı alındığını belirten Taşan, önceden günler mertebesinde alınan bir raporu 10 dakikada alabilir hale geldiklerini vurguluyor ve ekliyor:”Özellikle altı aylık rutin raporlarımız için yaklaşık bir hafta süre kaybediyorduk, bugün altı aylık raporlarımızı yarım saat içinde alabiliyoruz.”

Stok Yönetimi ve Stok Maliyetlerinden Tasarruf
IFS öncesinde sağlıklı bir stok yönetimi gerçekleştirilemiyordu. İnsan hatasına açık olan stok yönetim sürecinin verimliliği için IFS kullanımı büyük önem taşıyordu. IFS’le birlikte, stok ve malzeme yönetimi disiplin altına alındı. En önemlisi, stoklar uluslararası kurallar çerçevesinde yönetilmeye başlandı. “Üretim Yönetimi” ve “Stok ve Malzeme Yönetimi” arasında sağlanan entegrasyon, verimliliği artırırken gereksiz harcamaları da ortadan kaldırdı. Halil Taşan, IFS ile malzeme yönetiminde, malzemelerin kullanılma zamanlamalarını ayarlayabilecek kadar iyi bir noktaya geldiklerini söylüyor ve eskiden depo sorumlularının beş yılda yetiştiğine dikkat çekiyor: “Artık IFS üzerinde, hangi malzeme önce hangisi sonra gelmiş takip edebiliyor ve bunların kullanım zamanlarını, piyasa koşullarına göre ayarlayabiliyoruz. Önceki dönemlerde böyle bir takip ve kontrol gücüne sahip değildik. Eskiden depo sorumluları beş senede yetişirdi ve hangi malzemenin nerede olduğuna ancak bu süreden sonra hakim olabilirdi. Şimdi depo sorumluları bir haftada yetiştirilebiliyor.”

Durmazlar, IFS sonrasında depolarını el terminalleri ve barkod sistemi ile takip etmeye başladı. Artık hangi malzeme hangi ürün için kullanılmış, nereye sevk edilmiş gibi tüm ayrıntılı bilgilere sahip olabiliyor ve gerektiğinde bu bilgilere kolayca ulaşabiliyorlar.
Taşan, IFS  öncesinde stok devir hızlarını da göremediklerini belirtiyor ve şimdi bu bilgiye kolayca ulaştıklarını söylüyor. Elde edilen veriler, stok devir hızını daha verimli hale getirmek için Durmazlar’a ışık tutuyor ve kuruluşun sürekli iyileştirme anlayışına da hizmet ediyor. Stokta hareket görmeyen ve hiç kullanılmayan malzemeler de IFS yardımıyla tespit ediliyor ve tekrar değerlendirme çalışmaları için veri oluşturuyor.

Üretimden Veri Toplama Bilgileri IFS ERP ’ye aktarılıyor

Durmazlar, üretimden veri toplayarak, bu verilerin IFS’e aktarılmasını sağladı. Sadece malzeme tarafı değil, işçilik ve operasyonların ne zaman başlayıp ne zaman bittiği, ne kadar zaman harcandığı, hangi istasyonda kimlerin, hangi sürelerde çalıştığı, takip edilebilir hale geldi. Üretimden veri toplama sisteminin tüm bu bilgileri doğrudan IFS’e atarak yönetilebilirliği artırdığını belirten Halil Taşan,  eskiden bu bilgilerin manuel olarak raporlandığını, şimdi ise otomatik hale getirildiğini belirtiyor. Üretimden veri toplama sistemi ile IFS’e aktarılan bilgiler, maliyetlerin doğru hesaplanması ve ürünlerin doğru fiyatlandırılmasına, dolayısıyla kuruluşun kârlılığına hizmet ediyor.

Doğru Maliyet Hesabı,  Doğru Fiyatlandırma
Üretimden toplanan verilerin IFS’e aktarılması, sağlıklı malzeme yönetimi ve üretim planlaması, maliyetlerin çıkarılmasında da büyük bir kolaylık sağlıyor. Halil Taşan, üretilen her makinenin maliyetlerini yüzde 98 oranında doğru olarak çıkarabildiklerini belirtiyor. Artık, malzemeler hangi ürünlerde kullanılmış, ne zaman kullanılmış, malzeme kimlerin onayı ile çıkarılmış, takip edilebiliyor. Malzemelerin girdiği faturalar, geriye dönük olarak incelenebiliyor. Taşan, eskiden maliyetleri bu doğrulukta çıkaramadıkları gibi, sonuçları elde etmek için de çok uzun zaman harcadıklarını söylüyor. “Bugün geldiğimiz noktada maliyetleri çok hızlı çıkarabiliyoruz,” diyen Taşan, rekabette öne geçmek için IFS’in kuruluşlarına kazandırdığı bu yeteneklerin hayati önem taşıdığına dikkat çekiyor.

Finans ve Muhasebe Yönetimi
Muhasebe Müdürü Vedat Öz,  IFS öncesinde entegre bir yapı olmadığı için manuel işlemlerin çok fazla olduğunu vurguluyor. “ IFS’ten önce irsaliye ve fatura kesmek için, satıştan manuel bir bilginin takibini yaparak bunun faturaya dönüştürülmesini sağlıyorduk. Bu, hem işgücü hem de zaman kaybı anlamına geliyordu. Artık, satıştan sipariş alındığı an girilen fiyatlar, üretim, yükleme, sevkiyat ve onun sonrasında fatura sistemden otomatik olarak elde ediliyor ve muhasebe kayıtları da yine IFS üzerinde atılıyor. Şu anda, satın almadaki ve satıştaki kişiler, tedarikçi veya müşteri bazında hesap bakiyesi almak istediklerinde, bu kontrolleri kendi başlarına sistem üzerinden yapabilecek durumdalar. Özellikle satış, IFS’le birlikte muhasebeye entegre oldu. Finansal anlamda da IFS’in bize katkıları oldu.  Kasa ve banka raporlarımızı, bütün bankalardaki bakiyelerimizi günlük olarak alabiliyoruz. Müşterilerden gelen havaleleri ya da tedarikçi ödemelerini yine ilgili departmanlara günlük olarak atıyoruz. Eskiden mali tabloların hazırlanmasında ve verilerin toplanmasında hesap tablosu yazılımlarından yararlanıyorduk. Artık istenen bütün verileri IFS’ten alabiliyoruz. Verimliliğimiz arttı, süreçlerimiz hızlandı ve asıl işlerimize çok daha fazla odaklanabilir hale geldik.”

Vedat Öz, bordro sürecinin de eskiden entegre olmadığını ama şu anda bordroyu yine programdan hesaplayıp, iki günde maaş hesaplamasını yaparak kayıtlara atabildiklerini belirtiyor.

Tezgahların sağlığı IFS ERP kontrolünde
IFS’in Servis ve Bakım modülü, Durmazlar bünyesinde etkin olarak kullanılıyor. Tezgahlarda oluşan arızaların takibi, çözümlenmesinin ne kadar zaman alacağı, hangi malzemelerin kullanıldığı, sorunlu parçaların garanti süresi içinde olup olmadığı, saklanması gereken ve tedariki zor olan yedek parçaların takibi gibi işlemler, üretimi destekleyen bir alt modül olarak Servis ve Bakım Modülü ile yürütülüyor. Eskiden, gerekli bir parçanın bulunması, parçanın durumu hakkında bilgi alınması iki saat sürerken, şimdi iş emrine bakılıp parçanın hangi aşamada olduğu saniyede görülebiliyor.

Kurumsal Kültür’ün yaygınlaşması ve ortak dil kullanımı
Planlama Müdürü Halil Taşan , IFS ile kurumsal kültürün yaygınlaştırıldığını ve ortak bir dil oluştuğuna dikkat çekiyor. “IFS, kurumsal kültürümüzü ortak bir dil olarak, kuruluşumuzun tüm katmanlarına yaygınlaştırdı,” diyen Taşan, entegrasyonun sağlanması ve manuel işlemlerin ortadan kaldırılmasıyla hata düzeyinin de minimuma indirildiğini belirtiyor. Yanlış konfigürasyon, yanlış sevkiyat gibi hataları düzeltmenin pahalıya mal olduğunu söyleyen Taşan, IFS ile böyle bir sorunlarının kalmadığını vurguluyor: “Artık ortak dil konuşulduğu ve malzemeler, konfigürasyonlar belli kodlara bağlandığı için, yanlış parçaların yönlendirilmesini engellemiş bulunuyoruz. IFS ile elde ettiğimiz bu gelişmeler, müşteri memnuniyetimizin sürekliliğine de çok şey katıyor.”

Esnek ve Açık Platform
Bilgi İşlem Müdürü Gülay Gönen, öncelikle kendileri için en önemli ihtiyacın, konfigüratif ürün yapısını destekleyen bir altyapı kurmak olduğunu ve IFS ile bu ihtiyacı karşıladıklarını söylüyor. IFS’in esnek ve açık bir platform olmasının, bu hedefe ulaşmada çok etkili olduğunu belirten Gönen, IFS danışmanlarının uzmanlığından duydukları memnuniyeti de dile getiriyor. “IFS, yönetilebilir, açık, esnek, özelleştirme kapasitesi yüksek bir ERP altyapısı sunuyor. Departmanlardan ve üst yönetimden gelen talepleri karşılayabildiğimiz, geliştirmeleri hızla hayata geçirebildiğimiz bu altyapı ile hayalimize kavuştuk. IFS’in sağladığı verimlilik artışı ve maliyetleri düşürücü etkileri sayesinde, yatırımın geri dönüşü de kısa zamanda gerçekleşti,” diyen Gönen, elde ettikleri deneyim sayesinde, Durmazlar’ın kimya sektöründe faaliyet gösteren şirketinde de IFS’in kolayca kurulduğunu söylüyor. Kurulum sürecinde yer alan Vedat Öz de Gönen’i destekliyor: “Geçen iki yıllık süreçte, her departmanda bir IFS uzmanı kazandık aslında. Dolayısıyla kimya şirketimizdeki yapıyı 30 gün gibi çok kısa bir sürede organize ettik ve BT ekibi olmadan, her modülü aynı anda kolayca başlatabildik. Farklı bir sektör olmasına rağmen, IFS’in esnek yapı ve açık platform özellikleri nedeniyle özelleştirmeleri de çok hızlı gerçekleştirdik.” Gülay Gönen, IFS ile birlikte herkesin rolü ve görev tanımlarının çok daha net oturduğuna da dikkat çekiyor. IFS öncesinde bilgisayardaki her şeyden bilgi işlem departmanı sorumluyken, son kurulumun bilgi işlem ekibi olmadan gerçekleştirilebilmesi bunun en önemli göstergesi. Durmazlar’ın tüm BT süreçlerini üç kişilik bir ekiple yönettiklerini belirten Gönen, verimliliklerini IFS’e borçlu olduklarını da sözlerine ekliyor. Çünkü, artık herkes kendi bölümüyle ilgili işleri ve süreçleri IFS üzerinden çok rahat yürütebiliyor. Böylece bilgi işlem ekibi, olması gereken yerde, olması gerektiği gibi sorumluluklarını yürütüyor.

“IFS, hem kuruluşumuzu hem de müşterilerimizi disipline etti. Çok daha verimli bir platformda, maliyetlerimizi ve kârlılığımızı kontrol altına alarak iş yapıyoruz. Uluslararası pazarlarda, IFS altyapısından elde edilen verilerden hareketle rekabet edebilmek gerçekten çok önemli. Özellikle bu kriz dönemini IFS’in de yardımıyla daha kolay aşıyoruz.”

Ahmet Civan , Üretim ve Teknoloji Direktörü

“IFS, yönetilebilir, açık, esnek, özelleştirme kapasitesi yüksek bir ERP altyapısı sunuyor. Departmanlardan ve üst yönetimden gelen talepleri karşılayabildiğimiz, geliştirmeleri hızla hayata geçirebildiğimiz bu altyapı ile hayalimize kavuştuk. IFS’in sağladığı verimlilik artışı ve maliyetleri düşürücü etkileri sayesinde, yatırımın geri dönüşü de kısa zamanda gerçekleşti.”

Gülay Gönen, Bilgi İşlem Müdürü

“Artık entegrasyonun tüm konforunu yaşıyoruz. Satıştaki arkadaşlarımız, müşteri bazında hesap bakiyesi almak istediklerinde, sistem üzerinden bu bilgiye kendileri erişebiliyorlar. Müşteri memnuniyetimizde bu konforun çok önemli bir artısı oldu. Ayrıca, verimliliğimiz arttı, süreçlerimiz hızlandı ve asıl işlerimize çok daha fazla odaklanabilir hale geldik.” 

Altan Arda, Satış ve Pazarlama Direktörü

durmazlar durma vagon ifs erp

Durmazlar Hakkında
1956 yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren ve Türkiye’nin ilk sac işleme makineleri üreticisi olan Durmazlar, 105 ülkede, farklı sektörlerdeki müşterileri için CNC hidrolik abkant presler, robotize abkantlar, CNC hidrolik makaslar, punch ve lazer makinelerini üretiyor. Durmazlar, 150 bin metrekare kapalı üretim alanına kurulu üç ayrı fabrikada 1000 kişilik üretim ordusu ve dünyaca tanınan DURMA markası ile bugün adet bazında dünyanın en büyük üreticisi konumunda.

Faydalar
• Sağlıklı bir üretim planlaması yapılabilir hale geldi, tüm süreçlerde yüksek verimlilik artışı elde edildi, kurumsal disiplin kazanıldı.
• Şirketin tüm birimleri arasında tam bir entegrasyon sağlandığı için yönetsel kararları doğrudan etkileyecek değerli veriler elde edildi
• Eskiden veriler her departmanda ayrı ayrı manuel olarak tutulduğu için ortaya çıkan hatalar ve zaman kaybının önüne geçildi.
• Depo yönetimi kolaylaştı, stok maiyetleri düştü.
• IFS ile maliyetlerin yüzde 98 oranında doğru çıkarılabilmesi mümkün oldu.
• Ürün fiyatları rekabete en uygun ve maliyet dengesi sağlanarak belirlenebildi.
• Verimlilik arttığı, maliyetler düşürüldüğü için kârlılık da arttı, kârlılığı ölçmek mümkün oldu.
• Raporlar çok daha hızlı üretildiği için, yönetsel kararların sağlıklı bir şekilde alınması kolaylaştı
• Geçmiş yılların verileri ışığında sonraki yılın üretim planını sağlıklı bir şekilde yapmak mümkün hale geldi
• IFS’in geliştirilebilir yapısı sayesinde ihtiyaç duyulan yenilikler, raporlar ve  özellikler, kısa sürede ve kolayca hayata geçirilir oldu