2016 senesinin yaklaşması ile e-Dönüşüm kapsamına giren firma sayısının artacak olması, e-Dönüşüm ürünleri ve hizmetleri sunan firmalar arasındaki rekabeti kızıştırdı. e-Dönüşüm ürünleri üzerine kampanyalarını teker teker açıklamaya başlayan firmalar arasında eFinans’ın yeni duyurduğu ve KEP hizmetini 1 sene boyunca ücretsiz sunan kampanyası dikkat çekiyor.

e-finans-kep-kampanya-600

e-Fatura entegrasyonu, e-Fatura özel servis sağlayıcılığı, e-Fatura arşivlemesi, e-Defter uygu-laması, e-Arşiv uygulaması, KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) ve e-Ticaret portalı üzerinden ban-kacılık hizmetleri için çevrimiçi uygulama çözümleri sunan eFinans, e-Arşiv alan firmalara, 50 gönderili KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) hizmetini 1 yıl boyunca bedava sunuyor. Kampanya dahilinde 2 işlem yetkilisi, 100 MB alan ve 50 adet SMS bilgilendirmeyi eFinans hediye ediyor.

KEP ( Kayıtlı Elektronik Posta ) için kanun ne diyor?

26 Ağustos 2015 tarihli resmi gazetede yayınlanan “Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik” ile; elektronik ticaret faaliyetinde bulunan gerçek ya da tüzel kişilere, 26 Kasım 2015 tarihine kadar tebligata elverişli KEP adresi bulun-durma zorunluluğu getirildi.

29457 sayılı yönetmeliğe istinaden, kendine ait elektronik ortamda satış yapan hizmet sağlayıcılar ile aracı hizmet sağlayıcıların 26 Kasım 2015 tarihine kadar Kayıtlı elektronik posta (KEP): Elektronik iletilerin gönderimi ve teslimatı da dâhil olmak üzere kullanımına ilişkin olarak hukukî delil sağlayan, kayıtlı elektronik posta hesaplarını edinmeleri ve bunu web sitelerinde bu bilgiyi ana sayfasında “İletişim” başlığı altında sunmaları gerekmektedir.

e-Arşiv Avantajları:

• Kağıt ortamında fatura basmaya saklamaya gerek kalmaz.
• Maliyetlerde tasarruf sağlanır.
• Fatura takiplerinde kağıt kontrolleri tamamen ortadan kalkar.
• e-Fatura ve diğer faturaların hepsi eFinans Portal’da oluşturulur, saklanır, sorgulanır.
• Denetimlerde kağıt fatura kontrolleri ortadan kalkar.
• e-Posta ve SMS ile fatura gönderimi sayesinde CRM datası oluşturabilme imkanı sağlar.
• e-Arşiv, e-Defter İcmal Kayıt Avantajı sağlar.

KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) Avantajları:

• Gönderici ve alıcının kimlik tespitini sağlar.
• Gönderici, alıcı, iletim zamanı gibi bilgileri içeren saklamayı ve yasal açıdan delil olarak kullanımını sağlar.
• Bir e-postanın içeriğinin başkaları tarafından değiştirilemeyeceğini garanti eder.Gönderildiğinin veya alındığının gönderim ve alım zamanının kesin tespitini sağlar.

Kampanyadan yararlanmak ve detaylı bilgi için Tıklayın