Bir işletme içinde bulunduğu ekonominin pozitif rüzgarlarını işletme lehine değerlendirirken, negatif rüzgarlara karşı önlemler alması ve iyileştirmeler yapması zorunludur. Yönetim Danışmanları, şirketlerin istikrarlı dönemlerde yürüttükleri faaliyetleri, durgun dönemlerde de odak noktalarına alarak birkaç küçük değişiklikle sürdürmeleri gerektiği yönünde görüş bildirmektedir.Bu kriz dönemleri kurumsal yapıdaki şirketler için bir öğrenme ve deneyim süreci olarak algılanabilir.

ekonomik

İşletmelerin kendilerini analiz etmesi için kullanılan ve bu alanda ilk tercihlerden biri olan ERP yazılımlarının ekonominin dalgalandığı dönemlerde önemi bir kat daha artar. ERP yazılımları şirketlerin; satış, satın alma, üretim, ürün maliyetlendirme, finans, insan kaynakları gibi süreçlerini sürekli takip ettiğinden şirketin işleyişinde karşılaşılan sorunları analiz etmek ve gerekli önlemlerin alınıp yeni fırsatların ortaya çıkartılmasında yöneticilere yardımcı olur.  Ekonominin dalgalı, öngörünün azaldığı dönemlerde şirketlerin odaklanması gereken konuları özetlemek gerekirse ilk sırada şunları sayabiliriz.

■   Müşterilerinizin beklentilerini düşünün.

■    Planlama sürecinize çeviklik ve tepki hızı katın.

■    Tedarik zinciri yöntemlerinizi değerlendirin.

■    Nakit akışınızı gözden geçirin.

■    Değişken maliyetlere ve giderlerinize göz atın.

■    Kârlılığınıza katkıda bulunan ve bulunmayan öğeleri saptayın.

■    Organizasyon yapısını değerlendirin.

■    Riski ve maliyetleri azaltmak için pazarlık yapın.

■    Rekabet içindeki konumunuzu değerlendirin.

■    İleriye dönük planlama ve yatırım yapın.

■    Bütçeleriniz çerçevesinde projelere başlayın.

■    İşgücünüzü eğitin.

Bu konuların birçoğu ERP ile analiz edilerek üzerinde beyin fırtınası yapıldığında pazarda rakiplere karşı avantaj sağlanabilecek noktalar saptanacaktır. Maliyetler azaltılarak,  dağıtım ağı,tedarik zinciri, planlama vb. süreçler için daha verimli yöntemler geliştirilebilir. Süreçleri iyileştirmek ve verimliliği arttırmak için ERP yazılımları sayesinde üretim planlama, tedarik zinciri, maliyet ve nakit akışı gibi süreçler analiz edilebilir. İleriye dönük bütçe planlama ve bütçe simülasyonları yapılabilir.

ekonomik

Yapılan araştırmalara göre ERP yazılımların sağladığı bazı faydaların ortalama değerleri şunlardır;

■Sipariş doğruluğu ve ürün bulunabilirliğinde %57 artış.

■ Zamanında sevkiyat oranlarında %83 artış.

■ Siparişten sevkiyata kadar olan süreç %10 hızlanmıştır.

■ Stokta bulunamama oranı %10 azalmıştır.

■ Yıllık idari ve satış maliyetlerinde %19 azalma.

■ Mali dönem kapama süresi ortalama 7,5 güne düşmüştür. Türkiye’de ki işletmeler ortalama 20 günde ay kapanışı gerçekleştirmektedir.

■ Dağıtım giderlerinde %20, Stok seviyelerinde %40 azalma.

■ Ortalama stok devir hızında %75 artış sağlanmaktadır.

İşlerin durgun olduğu dönemlerde aslında en değerli kaynak olan zamana da daha fazla sahip oluruz. Plansız gelişen böyle zamanlarda ertelenen ve fırsat bulunamayan projeler hayata geçirilebilir. Bu yolda atılacak ilk adım işletmelere düşüyor. İşletmeler ERP projesinde görev alacan çalışanlara yönelik eğitim, seminer ve etkinliklerle motivasyonu artırabilirler.

Krizlerin fırsatları beraberinde getirdiğine odaklanan ve bunu başaran şirketler krizden yara almak yerine, daha güçlü çıkan işletmelerdir. Böyle şirketlerin, aynı yöntemlere odaklanmayan rakipleri, kriz esnasında ya büyük ölçüde kan kaybedecek, ya da yok olup gideceklerdir.