Çeşitli verilere göre, ülkemizde yaklaşık 2 milyon sermaye şirketi bulunuyor, bu şirketlerin de yüzde 90’dan fazlası küçük ve orta ölçekli aile şirketlerinden oluşuyor.Dolayısla aile şirketlerinin ülke ekonomimizdeki önemi büyük.

Giderek zorlaşan rekabet koşulları ve kurumsallaşamama gibi nedenler Türk şirketlerin yaşam süresini giderek kısaltıyor. Dünya Bankası’nın verilerine göreTürk şirketlerinin ortalama yaşı 34. İkinci nesle geçebilen şirketlerin oranı yüzde 30’lar civarında,üçüncü nesle geçen şirketlerin oranı ise daha da az ve yüzde 5’lerin altında.

“Ancak, Türkiye’nin potansiyeli oldukça yüksek;Türkiye, otomotiv üretiminde 15’inci sırada ve inşaat sektöründe dünyanın önde gelen yüklenicileri arasında yer alıyor.”

Aile şirketlerinin başlıca yok olma nedenleri; hem profesyonel hem de geleneksel yönetim anlayışını bir arada yürütmeye çalışmalarıdır.

goker-sarp-600

 

 

Aslında şirket, kurucusunun girişim zekası ve liderlik becerileri ile hızlı bir gelişim ve büyüme göstererek birer başarı öyküsüne dönüşürken, şirketin uzun ömürlü olması için,iş yapış biçimi belirlenmeli, şirket anayasası tesis edilmeli, gelecek nesillerin yönetimde nasıl görev alacakları belirlenmeli ve onları çok önceden yetiştirmeye başlanmalıdır. Ancak tüm bunlarla da asla yetinilmemelidir…

Çünkü organizasyonlar ne kadar mükemmel olurlarsa olsunlar, kendilerinden daha hızlı değişen rekabetin etkisi karşısında varlıklarını sürdürmek için değişime ihtiyaç duymaktadır.

ERP ile Kurumsal Dönüşüm

Ancak değişim projeleri de, görev ve yetki tanımlarının değiştirildiği dönemde kesintiye uğramaktadır.Bu engelin aşılmasının tek yolu, şirket üst yönetiminin değişim ile ilgili kararlılığı ve sürekliliğidir.

Değişimin amacı, sistemin bireysel etkenlerden uzak ve iş yapış şekillerinin sistematik olmasının sağlanmasıdır. Değişimin bu gereksinimleri karşılayabilmek için esnek ve kurumun beklentilerine uyum sağlayabilecek bir ERP (Kurumsal Kaynak Planlama Yazılımı) kullanılması elzemdir.

Doğru Adres Bilişim Teknolojileri ve Kurumsal Yazılımlar. Doğru Adres ERP…

Günümüzde Bilişim teknolojileri ve kurumsal çözümler, tüm dünyada en çok yatırımın yapıldığı, hızlı gelişmelerin ve değişimlerin olduğu alanlardır. Bu nedenle, bu konularda doğru zamanda, doğru yatırımların yapılması, aksatılmadan sürdürülebilmesi kaçınılmaz bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır.

Kurumsal Yazılım projeleri ile operasyonel verimliliği artırıcı ortak bir çalışma ve denetleme düzeni oluşturulur; kişilerin hedeflediği bireysel başarılardan bütünsel olarak faydalanılabilir. Tüm süreçlerin bütünsel bakış açısıyla kurulması ile ERP sistemleri ve kurumsal çözümlerin kullanımında başarı yakalanabilir.

Türkiye’de ERP Kullanımı

“ERP, dünya genelinde belirli bir kullanım yaygınlığına ulaşmış durumda. Türkiye’de henüz büyük şirketlerin tamamı ERP kullanmıyor, küçük ölçekli firmalarda ise ERP kullanım oranının %5’in çok altında olduğu tahmin ediliyor.”

Türkiye’nin dünya ekonomisi ile entegrasyonunun 2000’li yılların başına kadar sınırlı kalması, henüz endüstri topluluğu yolculuğumuzun başlarında olmamız, Türkiye’deki mevcut dış kaynaklı sermayenin azlığı, firmaların Kurumsal İş Çözümlerine kanalize ettikleri finansal kaynaklarının sınırlı olması, ERP sistemlerinin Türkiye’de yaygınlaşmasını yavaşlatmış ve geciktirmiştir.

Bu koşullara rağmen, Yurtiçi ve Yurtdışı kaynaklı olarak ERP çözümlerinin firmalara sağladığı katkılar ve alınan sonuçların duyulma¬sı ile son yıllarda Türkiye’de ERP kullanımının gelişimi hızlanmış, özellikle 2011 yılından itibarençok ciddi bir ivme kazanmıştır.

Yazar: Göker Sarp – ERP Committee