Software AG Genel Müdürü Nil Bağdan, 1996 yılından bu yana sahip olduğu bilişim sektörüne özgü tecrübesine ve öngörüsüne dayanarak, herkesin merak ettiği konuların başında gelen ERP maliyetlerinin nasıl düşürüleceği üzerine ERP Haber’in sorularını yanıtladı.

erp maliyetleri

Öncelikle kendinizden ve Software AG’den bahsedebilir misiniz?

1996 yılından bu yana bilişim sektöründeyim ve 2013 yılının sonunda Software AG’de başladım. 2013’ün sonları ve 2014 yılı bizler için oldukça heyecan verici bir sürecin başlangıcıydı. Değişen ekip ve yeni bir vizyon ile çıktığımız yolda belirlediğimiz hedeflerle global pazardaki trendlere adapte olabilen yapısıyla Software AG olarak, geleceğin işletmelerine altyapı sağlamaya devam ediyoruz.

Kuşkusuz bilişim sektörünün erkek egemen bir yapısı var. Bu yapı içerisinde bir kadın olmak nasıl hissettiriyor?

Bu soruyla oldukça sık karşılaşıyorum fakat benim IT sektörüne girdiğim yıllara oranla kadın çalışan ve yönetici sayısının giderek arttığını söyleyebiliriz. Ben kadınların bu sektöre farklı bir bakış açısı, farklı bir yaklaşım kattığı inancındayım. Dolayısıyla bu durum beni oldukça memnun ediyor.

Bizlere Software AG ürünlerinden bahsedebilir misiniz?

Günümüzde dijital dünya hızla değişiyor, dönüşüyor ve dönüştürüyor. Dolayısıyla bu değişime ayak uyduramayan işletmelerin ayakta kalmaları gün geçtikçe zorlaşıyor. Software AG işletmelerin bu dönüşüme entegre olabilmelerine yardımcı olmayı hedefliyor. Dijital dönüşümü hayata geçirmek ve iş dünyasında farklılaşmanızı sağlayan uyarlanabilir uygulamaları geliştirmek için ihtiyacınız olan her şeyi teknoloji platformumuzda bulmanız mümkündür.

Tüm ürün portföyümüzün şu anda dijital işletmelere odaklanmış bir yapıda olduğunu söyleyebiliriz. Tüm dünyada olduğu gibi Software AG için de en önemli konulardan biri dijital dönüşümdür.  Baktığınızda kurumlardaki dönüşüm aslında iş süreçlerinin dijitalleşmesiyle başlıyor. Software AG’nin iş süreçleri mükemmelliği tarafındaki ürün portföyüyle ve yeni kattığı çözümlerle beraber kurumların mevcut ön ofis uygulamalarını ve arka taraflardaki kurumsal kaynak planlamaları uygulamalarını aynen kullanarak ama daha hızlı, daha çevik ve daha günümüzün ihtiyaçlarına yönelik uygulamalar geliştirecek bir platform sağlamak ve iş süreçlerini tamamen dijital ortama taşımak üzere bir yapılanma sağlıyoruz. Ve bu anlamda gerek ürün gerekse hizmetleri temin ediyoruz.

Peki, şirket yöneticilerinin sizden beklentileri ağırlıklı olarak ne yönde oluyor?

 Aslında en çok fayda bekledikleri alan kendi içlerinde ki maliyetleri düşürecek, verimliliği arttıracak, daha küçük ekipler ile daha katma değerli işler yapacakları konulara öncelik veriyorlar. Diğer taraftan da tabi ki Dijital Dönüşüm’ün ana noktası olan müşteri odaklı iş süreçleri oluşturmak. Teknolojinin ilerlemesi ile müşteri beklentileri çok daha farklı boyutlara ulaştı. Biz Software AG olarak Dijital Dönüşümü müşteri odaklı iş süreçleri oluşturmak olarak özetliyoruz.

Türkiye’de ERP sektörünün gidişatı hakkında düşünceleriniz nelerdir?

 İçinde bulunduğumuz bu hızlı dijital dönüşüm ortamında, özellikle üretim yapan firmaların kullanmaya mecbur olduğu yazılımların başında ERP yazılımları geliyor. Bundan 10 sene öncesine kadar sadece büyük ölçekli firmalarda kullanılan ERP yazılımları şimdi küçük ve orta ölçekli firmalarda da yoğun bir şekilde  kullanılıyor. ERP bilinci ve farkındalığı Türkiye’de her geçen gün artıyor. Son 10 senede ciddi bir şekilde büyüyen bu sektör, Dijital Dönüşüm ile birlikte daha çok yayılarak büyümeye devam edecek. Özelikle mobil teknolojileri bünyesine entegre eden firmaların sektörde hep bir adım daha önde koştuğunu söyleyebiliriz.

Özünde her ERP yazılımının aynı olduğunu söyleyebiliriz. Burada fark yaratan, ERP yazılımlarının standartlarında kullandıkları özelliklerin yanında , esneklikleri ve firmaların iş süreçlerine ne kadar uyarlanabilir olduklarıdır. Türkiye’de özellikle tecrübeli danışmanlara sahip firmaların da ERP projelerinin başarısında ön plana çıktıklarını söyleyebiliriz.

Yani aslında Türkiye’de ERP sektörü biraz da ERP danışmanların süreç ve analiz yeteneğine bağlı ilerliyor. Software AG’nin ERP sektörüne sunduğu Süreç Modelleme araçları ile artık bu algının değişeceğini söyleyebiliriz. Software AG dijital iş platformu araçları ile, firmalar süreçlerini modelleyip, bu modeli ERP sistemlerine aktarabiliyorlar. Bu danışmanlar için de büyük kolaylık sağlıyor.

Software AG’nin ERP sistemleri ile entegre çalışan bir ürünü var mı?

Evet. ARIS ürünü şu anda SAP gibi ERP sistemleri ile tam entegre çalışıyor. ARIS üzerinde modellenen süreçler, ERP sistemine aktarılarak, uyumluluk kontrolü yapılabiliyor. Bu sayede, kurulan sistem ile modellenen süreçlerin birebir örtüşmesi sağlanabiliyor.  Örtüşmeyen süreçler tespit edilip iyileştirme çalışmalarına başlanabiliyor. Böylece firmalar tıkanan iş süreçlerine müdahale ederek yeniden modelliyor ve verimliliklerini arttırabiliyorlar. Verimlilik artışı, maliyetlerin azalmasını da beraberinde getiriyor.

ARIS ürünü, ERP projelerinin maliyelerinin düşürülmesine yardımcı olabilir mi?

Çoğu firma ERP projelerinde bir çok zorluk ile karşılaşıyor. Departmanların karmaşık talep ve istekleri hızlı, güvenli ve az maliyetli bir şekilde  IT’ye çevrilmesi gerekiyor. En büyük problemlerin başında ise IT’nin değişen iş süreçlerine uyum sağlaması geliyor.

Bir ERP projesine başlarken analizin doğru yapılması, yani firmanın ihtiyaçlarının tam olarak çıkarılması, sadece iş süreçlerinin düzgün bir şekilde modellenmesi ile mümkün. Ciddi yatırımlar yapılarak kurulmaya çalışılan ERP projelerinin başarısızlık ile sonuçlanması veya uzaması, ERP projelerinin maliyetlerini yükselten ana sebeplerin başında geliyor.

ERP projesinin uzaması, ERP sistemini satın alan firma kadar, satan firmanın da maliyetlerini arttırıyor. Dolayısıyla iş süreçlerinin düzgün modellenmesi ve buna bağlı olarak analizin doğru bir şekilde yapılması her iki taraf için de maliyetleri azaltan en önemli unsur oluyor.

Software AG’nin yeni nesil dijital iş platformu bünyesinde sunduğu ARIS ürünü bu noktada ERP projelerinde lokomotif görevini üstleniyor.

ARIS ile modellenen iş süreçleri sayesinde platform üzerinde genel resim rahatlıkla görülebiliyor. Böylece süreçlerde tıkanan noktalara kurulumdan önce, yani daha analiz aşamasında, müdahale edilerek firmanın süreçleri doğru bir şekilde modellenebiliyor.

Doğru bir şekilde modellenen iş süreçleri sayesinde, ERP sistemleri tüm departmanlara bir bütün ve disiplin içinde çok daha hızlı bir şekilde implemente edilebiliyor.

ARIS sayesinde, analiz süreleri kısalırken, ERP kurulum aşamasında süreç kaynaklı yaşanacak gecikmeler de minimuma indiriliyor. Böylece özellikle ERP projelerindeki gizli maliyetler ortadan kalkmış oluyor.

  • Danışmanlık süreleri
  • Analiz süreleri
  • Kurulum süreleri
  • Canlı kullanım sonrasındaki düzenlemeler

gibi maliyetleri yükselten kalemlerin süreleri, ARIS sayesinde azalarak ERP projelerindeki verim ciddi oranda artıyor.

ARIS ürününü ERP üreticileri de kullanabilir mi?

Kesinlikle. Çünkü ERP projelerini kuranlar, yeni süreçleri analiz edip modelleyenler ERP Danışmanları. Bir çok ERP projesi yapıyorlar. Danışmanların elinde ARIS gibi bir modelleme aracının olması, projelerin özellikle kurulum aşamasında ciddi bir süre kazanımını beraberinde getireceği gibi, ARIS’in sunduğu görsellik sayesinde, kurulum yapılan firmaya modellenen süreçleri çok daha kolay aktarıp anlatmasına olanak sağlıyor. Böylece modellenen süreçler interaktif ve katılımcı bir ortamda firmanın ihtiyaçlarına en uygun şekilde oluşturuluyor.  O yüzden ERP danışmanlık firmalarının da mutlaka ARIS gibi bir modelleme aracı kullanması, kendi maliyetlerini azaltmak ve projenin verimini arttırmak için olmazsa olmaz bir fırsat.