ERP HABER – Yaklaşık 40 yıldır, milyarlarca dolarlık harcamalar ve edinen deneyimlerle, ERP iş dünyasında daha yavaş yaygınlaşan kavramlardan birisi oldu.

Günümüzde Kurumsal Kaynak Planlama Çözümleri şirketlerin büyük çoğunluğu için endişe uyandıran platformlardan biri. ERP’nin kısa geçmişi ve bugünki durumu göz önünde bulundurulursa neden zor bir platform olduğu daha iyi anlaşılır.

Steve Berg ERP uygulamalarının ne derece zor olduğunu çok iyi bilen birisi: Berg, Taser International’da göreve başladıktan sonra birçok kuralı yerine getirmenin yanında IT departmanı içerisinde başkan yardımcısı pozisyonundaki çalışan biri olarak Kurumsal Kaynak Planlama uygulamalarındaki geçiş sürecini derinlemesine yaşamış bir yönetici. Berg, tıpkı diğer IT yöneticileri gibi genel ERP uygulamalarının oluşturulmasında sağlayıcı seçimiyle başlayan, lisanslama problemleri ile devam eden ve geliştirme zorluklarını kapsayan geniş süreci çok iyi tanıyor.

Berg ve birçok IT yöneticisi ERP uygulamalarının geliştirme sürecinde ortaya çıkabilecek sorunlarda faturanın ağır olabileceğinin farkında. Taser’in Kurumsal Kaynak Planlama Çözüm paketi oluşturmadaki girişimi birçok şirketin bu konudaki deneyimiyle benzer. Berg’in söylemi ile Taser’in ERP uygulamalarına ihtiyaç duymasındaki neden ERP ‘öncesindeki’ tabloda birçok sistem birbiriyle iletişim kuramazken, Kurumsal Kaynak Planlama uygulamasının entegrasyonu sonrasında bu birimlerinin iletişimini kağıt üzerindeki iletişimden daha geçerli kılmak istemesiydi. Berg, ERP bir birleşme platformu olarak düşünülürse, teknolojik açıdan merkezi bir yönetim olmadığı zaman bu platformun kolaylıkla karmaşık bir yapıya dönüşebileceğini belirtiyor.

Taser’deki yöneticilerin ERP konusundaki düşüncesi ise “Birbiri arasında iletişim kuramayan gereksiz sistemlerin çalıştırılmak zorunda kalınmadığı bir iş akışı oluşturmak” idi. Taser 2004 yılında başlayan ERP sürecinde birçok şirket gibi platform seçimi yaptı. Taser seçimini Microsoft Dynamics AX’ten yana kurmayı tercih etti. Platform seçimi sırasında Kurumsal Kaynak Planlama sisteminin bir kutu olarak düşünülmesi ve sistemin doğasında olan erişilebilir hesaplar oluşturulabilecek ve daha iyi çalışma ortamı sunacak platformun seçilmesi son derece önemli bir konu.

Berg, yapmış oldukları AX seçimi ile daha önceki uygulamalarında olduğunu gibi kullanıcı dostu uygulamalar oluşturma hedefi için adım attıklarını söylüyor. Berg’in söyleminden de anlaşıldığı üzere Taser ERP sürecinde kullanıcı dostu arabirim oluşturma konusunda geri adım atmamakla kararlı bir tutum sergilemekten vazgeçmemiş gibi görünüyor.