IAS Türkiye Satış ve Pazarlama Müdürü Ahmet Oturgan, otomotiv yan sanayinde faaliyet gösteren şirketlerin, ana sanayinin istediği şartları yerine getirebilmek için bütünleşik çalışabilen bir ERP yazılımına ihtiyacı olduğuna dikkat çekiyor. Oturgan, “ERP’si olmayan bir yan sanayi firmasının ana sanayi tarafından ciddiye alınması mümkün değil. Eğer tercih edilen bir firma olunmak isteniyorsa kesinlikle kaliteli ve esnek bir ERP yazılımına ihtiyaç var” diyor.

17 yıldır kurumsal kaynak planlama yazılımı CANIAS ERP ile şirketlere hizmet veren IAS, 10′un üzerinde ülkede ve birçok dilde şirketlerin iş süreçlerini hızlandırmalarını sağlıyor. 1994 yılında da Türkiye ofisini faaliyete geçiren şirket, cirosunun %70′ini yurt dışından gerçekleştiriyor. “IAS olarak şirketlere iş süreçlerini tümüyle kontrol altına alabilecekleri, verimliliği arttıran, maliyetlerin minimuma inmesini sağlayan kurumsal kaynak planlama yazılımı üretiyor ve bunun danışmanlığını yapıyoruz.” Diyen IAS Türkiye Satış ve Pazarlama Müdürü Ahmet Oturgan, otomotiv sektörü açısından ERP’nin önemine ilişkin sorularımızı yanıtladı.

ERPHABER: ERP konusunda otomotiv ve yedek parçaları sektörüne ne tür çözümler sunuyorsunuz?

Ahmet Oturgan: Yazılımımız CANIAS ERP sektör bağımsız bir yazılım. Yani standart modüller ile her türlü sektöre adapte edilebilir. Ancak özellikle otomotiv yan sanayi alanında çok önemli müşterilerimiz var. Bu sayede ciddi bir know how üretiyoruz, onlardan aldığımız bilgilerle yazılımımızda çok güzel değişiklikler yapıyoruz. Yani şu anda CANIAS ERP kullanmaya başlayan bir otomotiv yan sanayi firması iş süreçlerine çok ciddi yenilikler kazandırabilir.

ERP

Kurumsallaşmanın yolu ERP den geçiyor

ERPHABER: Dünya arenasında son derece önemli bir yere sahip olan Türkiye otomotiv sektörü açısından ERP’ nin önemi nedir?

Ahmet Oturgan: Bir işletmede ERP yazılımı yok ise departmanlar kendilerine ait ayrı ayrı sistemler oluşturmak zorunda. Bu durumda çoğu orta ölçekli işletmede karşılaştığımız gibi satış muhasebe ayrı bir yazılım üzerinde üretim, planlama ayrı bir yazılım üzerinde çalışıyor. Çoğu zamanda muhasebe bölümü hariç neredeyse tüm bölümler ofis yazılımları üzerinden işlerini yürütmek durumunda olabiliyorlar. Tabi ki böyle olunca işletme hakkında güvenilir ve güncel veriye ulaşmak oldukça zorlaşıyor. Çoğu zaman kurumsal veri ve bilgiden çok, kişisel yetenekler ön planda oluyor. Kurumsallaşma gerçekleşemiyor. Karlılığın azaldığı rekabetin arttığı günümüz koşullarında doğru bilgiye doğru zamanda ulaşmak, kişilerden bağımsız sürekli çalışabilen bir sistem oluşturmak artık bir zorunluluk; bunu sağlamanın temelinde de işletme için esnek bir ERP sistemi kurmak var.

Otomotiv sürekli sizden yeni bir şeyler isteyen, sürekli ona uymanızı bekleyen bir sektör. Her ana sanayi firması yan sanayinin kendi sistemine uymasını zorunlu koşuyor. Elektronik Veri Transferi, kalite yönetimi, ürün tasarımı, proje yönetimi ve üretim yönetimi gibi konularda otomotiv yan sanayinde faaliyet gösteriyorsanız ana sanayinin istediği şartları yerine getirebilmek için öncelikle tüm bu bölümlere hitap eden modülleri içerisinde barındıran, tam bütünleşik çalışabilen bir ERP yazılımına ihtiyacınız var. Üstelik bu yazılımın oldukça esnek bir yapıya da sahip olması gerek çünkü ana sanayi çok sık sistem değiştiriyor ya da güncelleme yapıyor.

ERP’si olmayan bir yan sanayi firmasının ana sanayi tarafında ciddiye alınması mümkün değil. Eğer tercih edilen yan sanayi firması olunmak isteniyorsa kesinlikle kaliteli ve esnek bir ERP yazılımına ihtiyaç var.

ERPHABER: Otomotiv firmaları açısından ERP süreçlerinden söz eder misiniz? Şirketlerin hangi sorunlarına nasıl çözümler getiriyor?

Ahmet Oturgan: Otomotiv yan sanayinde faaliyet gösteriyorsanız iyi bir ERP sistemi ile ürün izlenebilirliğini sağlayabilirsiniz. Gerek hammadde kalite kontrol, gerekse proses kalite kontrol süreçlerini tam olarak takip edebilirsiniz. Ana sanayi ile her türlü elektronik veri iletişimini (üretim planları, siparişler, irsaliyeler, faturalar vb) sağlayabilirsiniz. Ürün ve malzeme tasarım aşamalarını tam olarak kayıt altına alabilir ve tarihçesini tutabilirsiniz. Ayrıca ürün ağaçlarını ve üretim operasyon bilgilerini eksiksiz bir şekilde yönetebilirsiniz. Bununla birlikte yeni projelerde gereken maliyetlendirme çalışmalarını çok daha hızlı ve hatasız bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Kobiler için maliyet 50 bin USD

ERPHABER: Sektör için geliştirilen standart bir ERP projesinin kapsamı, ne kadarlık bir süreçte kurulduğu ve maliyetleri hakkında bilgi verir misiniz?

Ahmet Oturgan: Otomotiv sektöründe KOBİ olarak tanımladığımız, 100-200 çalışanı olan bir firmada CANIAS ERP’yi kurarken ilk 3 aydan sonra firma, yazılımı canlı olarak, kısmen kullanmaya başlıyor. MRP, kapasite planlama, ileri çizelgeleme ve filli maliyetlendirme gibi konuların da tam olarak devreye alınması sürecini düşünürsek bu süreç 8 ay ile 1,5 yıllık bir zaman dilimine yayılıyor. Maliyet olarak 50.000 USD civarında bir maliyet oluşuyor söylediğimiz büyüklükte bir firmaya.

ERPHABER: Şirketler ERP konusundaki geri dönüşleri ilk ne zaman ve hangi alanda almaya başlıyor?

Ahmet Oturgan: Geri dönüşler şirketten şirkete sektörden sektöre farklılık gösteriyor. Kolayca zaman ifade etmek zor. Ama ana hatlarıyla stok maliyetlerinde azalma, stok ve üretim firelerinde azalma, stok yönetiminde gelişme, kapasite kullanım oranında yükselme bağlı olarak birim zamanda daha fazla ürün üretebilme, satış hızında ve satın alma etkinliğinde artış, teslimat ve sevkıyat gecikmelerinde problemlerinde azalma, çalışan verimliliğinde yükselme görülecektir. Ayrıca hatalı üretimlerden kaynaklı zararlarda azalma, iletiş maliyetlerinde azalma, personel sirkülasyonunda azalma, personel eğitimi, yönetim ve denetim kontrol maliyetlerinde azalma ve ürün başına karlılıkta iyileşme ve tasarruf beklenebilir.

ERP çözümlerinin genel özellikleri nelerdir?

  • ERP uygulamaları, kurumun bütününde ilgili departmanların iş akışını düzenler.
  • ERP uygulamaları birbiriyle uyumlu çalışabilen departman ve operasyonlara göre geliştirilmiş modüler yapılardan meydana gelir.
  • ERP uygulamaları sadece kurum içi çözümler sağlamakla kalmaz, kurumun sınırlarını aşan farklı lokasyondaki tesislerine, müşterilerine, iş ortaklarına ve tedarikçilerine kadar uzanır.
  • Malzeme, makine, işçi gibi tüm kaynakların en verimli şekilde kullanılmasının sağlanması ve buna bağlı olarak maliyetlerde azalma hedeflenir.
  • Değişken üretim koşullarına hızlı tepki verebilme, dolayısıyla rekabet gücünün arttırılması amaçlanır.
  • Kalitenin ve izlenebilirliğin sağlanması,
  • Her aşamada maliyetlendirmeye imkan tanıması,
  • Verilen müşteri hizmetlerinin kalite ve memnuniyetini arttırması,
  • Kurum yönetiminin karar verme süreçlerini hızlandırarak, kurum içinde kontrol yeteneğinin gelişmesini sağlaması en belirgin özellikleridir.
Kaynak: www.ias.com.tr