çalışma

Hibrit

1-Pandeminin yarattığı yeni normalde iş yapış biçimleri tümüyle değişti. Uzaktan çalışma önceden bir tercih iken bugün bir zorunluluğa dönüştü. Uzaktan çalışma konusunda işletmelere ERP nasıl yardımcı oluyor?

Pandemi ile beraber işletmeler, dijital dönüşümün bir lüks olmadığı, sürdürülebilir bir şirket olmak için zorunluluk olduğunu çok net bir şekilde gördüler. Bu süreçte yeni bir dünya düzeninin temelleri atılmış oldu. Şirketler için çok tartışılan bir konu olan uzaktan çalışma artık bir zorunluluk haline geldi. Dijital dönüşüme henüz başlamamış şirketler bu süreçte hem maddi hem de manevi kayıplar yaşadı. Uzaktan çalışma sistemlerine sahip olmayan, departmanlar arasında iletişim kuramayan, onay süreçlerini manuel olarak yürüten, iş süreçlerini entegre edememiş şirketler bu süreçte oldukça zorlandılar. Ancak dijital dönüşümünü tamamlamış ya da tamamlamak üzere olan işletmeler ERP’nin de dahil olduğu kurumsal iş uygulamaları sayesinde bu sürece kolayca uyum sağladılar. Kurumsal iş uygulamaları kullanan şirketler çalışanlarına yer ve zaman gözetmeksizin sanki iş yerindeymiş gibi çalışmalarına olanak tanıyarak işlerini kesintisiz bir şekilde yürütebildiler. Uzaktan çalışanlar internet bağlantısına sahip oldukları sürece istedikleri yerden istedikleri zaman bilgiye ulaşabiliyor. ERP uygulamaları ayrıca departmanlar arasındaki iletişimi kolaylaştırıyor ve gerçek zamanlı olarak iş birliği yapabilmelerine olanak tanıyor. Kurumsal iş uygulamalarının pandemiyle beraber gelen krizin hafifletilmesinde büyük rol oynadığını rahatlıkla söyleyebiliriz.

2-IFS Türkiye olarak, uzaktan çalışma noktasında müşterilerinize ne gibi avantajlar sağladınız?

Öncelikle her zaman olduğu gibi pandeminin başladığı ilk günden itibaren müşterilerimizin yanında olduk ve sadece uzaktan çalışma değil tüm iş süreçlerinin kesintisiz devam edebilmesi için ürün ve çözümlerimizle ihtiyaç duydukları tüm desteği sağladık. Müşterilerimizin dijitalleşen altyapıları sayesinde uzaktan çalışma modeline sorunsuz bir şekilde geçebilmeleri için gerekli tüm bilgi birikimimizden faydalanmalarına olanak tanıdık. Biz ve bizim gibi şirketler zaten yıllardır entegre bir şekilde çalışmanın, insanlardan bağımsız süreçler oluşturmanın ve uzaktan çalışmanın önemini müşterilerine aktarıyorduk. Bu nedenle uzaktan çalıştıklarında da iş süreçlerinin sorunsuz bir şekilde ilerleyebileceği noktasında müşterilerimizi biraz rahatlatmamız gerekti. Diğer taraftan savunma sanayi gibi dışarıya kapalı sektörlerde yerinde verdiğimiz hizmetleri devam ettirdik. Hibrit bir çalışma modeli geliştirerek müşterilerimizin IFS’ten maksimum fayda sağlamalarına olanak tanıdık. 

3- Uzaktan çalışma ve ERP ilişkisinin geleceğine dair öngörüleriniz nelerdir?

Birçok büyük şirket pandemi sona erdikten sonra da çalışanlarına uzaktan çalışma olanağı tanıyacağını açıkladı. Bu nedenle uzaktan çalışmanın geçici değil kalıcı bir model olacağını söyleyebiliriz. Günümüzün rekabetçi dünyası artık uzaktan çalışmayı bir gereklilik haline getirdi. Fiziksel kanallardan online kanallara doğru ilerliyoruz. ERP’nin de dahil olduğu kurumsal iş uygulamaları (ERP/EAM/FSM) uzaktan çalışmayı daha kolay ve sorunsuz bir hale getiriyor. Bu nedenle ERP ve uzaktan çalışma arasında büyük bir bağ olduğunu söylemek mümkün. Doğru bir dijital altyapı ile şirketler sadece zorunlu oldukları için bu modele geçmeyecek, bu gerçekten dijitalleşebilmiş, doğru ERP sistemini kurabilmiş şirketler için bir tercih haline dönüşecek ve yeni bir verimlilik anahtarı olarak gündemimizi oluşturacak.

4- Son olarak, uzaktan çalışma ve ERP konusunda henüz adım atmamış işletmelere ne gibi tavsiyeler verirsiniz?

Uzaktan çalışma ve Kurumsal İş Uygulamaları (ERP/EAM/FSM) artık rekabette öne çıkmak, verimliliği artırmak, maliyetleri düşürmek ve büyümek isteyen şirketler için bir zorunluluk haline geldi. Pandemiyle birlikte büyük bir değişim sürecine girdik. Değişimi anlayan ve dijital dönüşümü farklılaşmanın, daha rekabetçi, daha yenilikçi ve büyüme odaklı olmanın anahtarı olarak gören şirketler açısından öncelikli olarak atılması gereken ilk adım ERP (Kurumsal Kaynak Planlama) olarak öne çıkıyor. ERP yatırımı işletmelere anlık ve doğru veriye ulaşma, simüle edebilme, maksimum kapasite kullanımı, kurumsal hafıza, kişiye bağımlılıktan kurtulma, güvenlik ve kolay raporlama, tam kontrol, tüm süreçlerin entegrasyonu ve yalın iş akışları gibi yetenekler kazandırıyor. ERP ile işletmenin tüm operasyonel süreçlerinin entegre hale getirilmesi operasyonel kayıpları azaltıyor ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlıyor. Kaynakların etkin kullanımı işletmenin finansal sonuçlarına doğrudan yansıyor. Bu nedenle işletmelere en önemli tavsiyemiz öncelikle ilk adımı atarak ERP’ye yönelik yatırım yapmaları. Farklılaşmak ve rekabette öne çıkmak için işletmelerin ERP ve uzaktan çalışma modeline yatırım yapmaları büyük önem taşıyor.  ERP yazılımı seçilirken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, şirketinize en uygun olan yazılımı seçmek. Sektörünüze, vizyonunuza ve bakış açınıza en uygun yazılımı seçmek ve dolayısıyla doğru bir ekiple, en uygun ve en doğru çözümün hangisi olduğuna karar vermeniz gerekiyor. İçinde bulunduğumuz durum itibarıyla baktığımızda diğer bir noktada; çözümün hem bulutta hem de şirketin kendi altyapısında çalışabiliyor olması hem satın alma hem de kiralama seçeneklerinin olması şirketler için artı bir değer yaratır. Pandemi ile birlikte özellikle bulut ve uzaktan çalışma teknolojileri öne çıktı. Bu nedenle ürüne erişiminiz tamamen platform bağımsız olmalı.