IFS’in 16 ülkeden 750 yöneticinin katılımı ile gerçekleştirdiği Dijital Dönüşüm anketinin sonuçları açıklandı. Anket dünyadaki yeni trend Dijital Dönüşüm konusundaki çarpıcı gerçekleri gözler önüne seriyor.

Global kurumsal uygulamalar şirketi IFS; üretim, petrol ve gaz, havacılık, inşaat ve taahhüt, hizmet gibi sektörlerde dijital dönüşümün olgunluk seviyesini değerlendirmek üzere, 16 ülkeden 750 yöneticinin katılımıyla yapılan Dijital Değişim Anketi’nin sonuçlarını açıkladı.

Büyük Veri, Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) ve Nesnelerin İnterneti (IoT), dijital dönüşüm için en önemli yatırım alanları olarak kabul edilmektedir ancak bu alanlarda yetenekli personel eksikliği nedeniyle her üç şirketten biri, bu dönüşüme hazırlıklı değildir.

Yatırım için istekliler

Ankete katılan şirketlerin yaklaşık yüzde 90’ı, dijital dönüşüm için “yeterli” veya “uygun” fona sahip; bu da rekabet avantajını korumak ve büyümek için yatırım yapma ve işletmeyi dijital olarak dönüştürme konusunda güçlü bir isteğin olduğunu göstermektedir. Öncelikli yatırım alanları sorulduğunda, ilk üç sırada Nesnelerin İnterneti, ERP ve Büyük Veri & Veri Analitiği yer almaktadır.

IFS Global Sektör Çözümleri Başkan Yardımcısı Anthony Bourne, bu sonucu şöyle yorumluyor: “Günümüzde şirketlerin acil olarak dijital dönüşüme odaklanma gerekliliğini anladıkları çok açık. Büyük Veri & Veri Analitiği, ERP ve Nesnelerin İnterneti gibi teknolojiler, bir işletmeyi dönüştürmek açısından büyük önem taşıyor. Şirketlerin, başarılı olmak ve rekabet avantajı elde etmek için inovatif teknolojileri, ilgili sektör uzmanlığıyla birlikte uygulamaları gerekiyor. Ancak o zaman dijital dönüşüm hem anlamlı hem de güçlü olabiliyor.”

Yetenekli personel eksikliği

Ne yazık ki şirketlerin üçte birinden fazlası (yüzde 34) yetenekli personel eksikliği nedeniyle dijital dönüşüm karşısında kendilerini biraz veya tamamen hazırlıksız hissetmektedir. Yetenekli personel sıkıntısının yaşanacağı alanlar İş Zekâsı (yüzde 40) ve Siber Güvenlik (yüzde 39) olarak dile getirilmektedir. Bu sıralamadaki diğer alanlar ise yapay zekâ ve robotik (yüzde 30), büyük veri/analitik (yüzde 24) ve bulut (yüzde 21) şeklindedir.

Antony Bourne, bu konuda da şu yorumu yapıyor: “Yeni teknoloji dijital dönüşüm için ciddi öneme sahip olmasına rağmen, değişim iletişiminin ve doğru yeteneklere erişimin de başarıda önemli rol oynadığı çok açık. Üç şirketten en az birinin dijital dönüşümü yönetmek için yeterli personele sahip olmaması bir uyarı niteliğinde. Bu işletmelerin, sektörlerinde başarı için kritik öneme sahip rolleri ortaya koyacak, somut personel yatırım planlarına odaklanmaları gerekiyor. Bunun ardından da yeni yetenekleri bulmak, cezbetmek ve mevcut personeli eğitip onlara yeni yetenekler kazandırmak büyük önem taşıyor.”

Diğer yandan, ARC Advisory Group Kurumsal Yazılımlar Başkan Yardımcısı Ralph Rio da şunları belirtiyor: “Endüstriyel Nesnelerin İnterneti yatırımları, teknolojinin benimsenmesini motive edecek mükemmel yatırım geri dönüşü sağlıyor. Ancak, IFS anketinin de gösterdiği gibi, yetenek meselesi bir kısıtlama olarak ortaya çıkıyor. Bu nedenle, Nesnelerin İnterneti kullanıcıları, IFS gibi Nesnelerin İnterneti çözümlerinde lider şirketlerle ortaklık kuruyorlar.”

Sektörler arasındaki büyük farklılıklar

İşletmelerinin dijital dönüşüm olgunluk seviyesi, yani gerçek ilerleme seviyesi sorulduğunda, yanıt verenlerin yüzde 31’i işletmelerinin beş seviyeli bir ölçekte olgunluğun en yüksek iki seviyesinde olarak değerlendirilmektedir. Havacılık sektörü katılımcılarının yüzde 44’ü dijital dönüşümden yararlanma becerisi konusunda sektörlerini ileri seviye olarak değerlendirmektedir. Sektör bu anlamda ilk sırada yer almaktadır. Hemen ardından inşaat ve taahhüt sektörü gelmektedir.(yüzde 39). Yelpazenin diğer ucunda ise petrol ve gaz sektörü bulunmaktadır. Bu sektördeki katılımcıların sadece yüzde 19’u kendilerini dijital dönüşümden faydalanabilecek durumda görmektedir.

Anthony Bourne şunları söylüyor: “Sektörlerin dijital olgunluk seviyelerindeki farklılıklar dikkat çekici. Havacılık sektörünün yüksek oranda rekabetçi doğası ve öngörüye dayalı bakım, 3D yazıcılarla yedek parça üretimi gibi yeni teknolojilerin hızlı benimsenme oranı, havacılık sektörünün başarılı dijitalleşmesinin ardındaki kilit faktörleri oluşturuyor.”

İtici güçler ve yatırım odağı

Araştırmaya katılanların yüzde 43’ü “iç süreçlerindeki verimliliği”, dijital dönüşümün arkasındaki bir numaralı itici güç olarak tanımlamaktadır.“İnovasyonun hızlandırılması” (yüzde 29) ve “yeni pazarlarda büyüme fırsatı” (yüzde 28) da ikinci ve üçüncü sıradaki itici güçler olarak tanımlamaktadır.

Dijital dönüşümün önündeki engeller

Dijital dönüşümün uygulamadaki ve teknik karmaşıklıklarına rağmen, değişimin önündeki bir numaralı engel insanlardan gelmektedir: “Değişime karşı isteksizlik” (yüzde 42). İkinci ve üçüncü büyük engeller ise daha somut olan “güvenlik tehditleri/endişeleri” (yüzde 39) ve “doğru organizasyonel ve yönetişim modelinin bulunmaması” (yüzde 38).

En dönüştürücü teknolojiler hangileri olacak?

En dönüştürücü, yani mevcut yapıyı bozup dönüştüren teknolojilerin hangileri olacağı sorulduğunda, Büyük Veri 10 üzerinden 7.2’lik bir puanla listenin en üstünde yer almaktadır. İkinci sırada Otomasyon (7.0), üçüncü sırada da Nesnelerin İnterneti (6.6) gelmektedir. Büyük Veri’nin genel olarak en üstte yer almasına rağmen, en büyük etkiyi otomasyonun yaratacağını düşünen önemli bir kitle bulunmaktadır. Otomasyonun dönüştürme seviyesi, yüzde 40’ın üzerinde bir çoğunluk tarafından 10 üzerinden 8 olarak puanlandırılmıştır; Büyük Veri’ye ise bu türden yüksek oranları sadece katılımcıların yüzde 32’si vermiştir. İnşaat, havacılık ve üretim sektörlerinde, katılımcıların sırasıyla yüzde 48, yüzde 48 ve yüzde 50’si otomasyonun dönüştürme puanının 8’in üzerinde olduğunu düşünüyor ve bu da söz konusu sektörlerdeki en yüksek oranlı dönüştürücü teknoloji anlamına gelmektedir.

Araştırma hakkında

Bu araştırma, global ölçekte sektörlerdeki dijital dönüşümün olgunluğunu değerlendirmek için IFS tarafından yaptırılmıştır. Petrol ve gaz, havacılık, inşaat ve taahhüt, üretim ve hizmet sektörlerinde 16 ülkeden 750 yöneticinin görüşlerini alan araştırma, içerik ajansı Raconteur Custom Publishing tarafından görüşmelerle gerçekleştirilmiştir. Anketin yapıldığı ülkeler ABD, Kanada, İngiltere, İsveç, Almanya, Fransa, Çin, Japonya, Avustralya, Norveç, Danimarka, Hollanda, İspanya, Polonya, Orta Doğu ve Hindistan’dır.

Anketle ilgili tüm rapora aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
http://www.ifsworld.com/corp/sitecore/media-library/assets/2017/06/21/ifs-digital-change-survey/