BPTrends’in raporuna göre, iş süreçlerinin başarısı açısından BT (bilgi teknolojileri) kritik görülüyor. SOA (servis odaklı mimari) ise başarıyı getiren önemli bir araç olarak gösteriliyor. Araştırmaya katılanların dörtte üçü BT’yi BPM (iş süreçleri yönetimi) açısından kritik görürken, yalnızca %34’ü BT’nin bu görevini başarabildiğini düşünüyor. Yanıt verenlerin üçte ikisi, SOA yönetişiminin BPM başarısı için önemli olduğuna inanıyor. %90’lık bir kesim SOA ve/veya BPM uygulaması yaparken, katılımcıların yalnızca %20’si ikisini birden uyguluyor.

BPTrends tarafından Software AG’nin sponsorluğunda hazırlanan “İş Süreçleri Yönetimi ve Servis Odaklı Mimari” raporuna göre, iş süreçlerinin başarısı açısından BT (bilgi teknolojileri) kritik görülüyor. 300’ün üzerinde kurumsal kullanıcıyı ve BT kullanıcısını içeren araştırmada, yanıt verenlerin dörtte üçü, süreç yönetimi girişimlerini desteklemede BT’nin kritik bir rol oynaması gerektiğini belirtiyor. Ne var ki, bu üst düzey yöneticilerin önemli bir bölümü, BT’nin söz konusu görevini henüz tam olarak başaramadığına inanıyor.

Araştırmaya katılanların %25’i, diğer kurumsal önceliklerin bu çabaları zayıflattığını, %17’si ise teknoloji sınırlamalarının BT’yi daha kritik bir rol oynamaktan alıkoyduğunu düşünüyor.

Araştırma aynı zamanda, servis odaklı mimarinin (SOA), BPM (iş süreçleri yönetimi) başarısını sağlayan unsurlardan biri olarak gittikçe daha fazla kabul gördüğünü de ortaya koyuyor. Yanıt verenlerin %40’ı, BPM’in bir SOA ortamında kullanılması durumunda daha başarılı olduğunu ve daha fazla fayda sağladığını onaylıyor. %53’lük bir kesim, SOA yönetişiminin BPM girişimleri açısından “önemli” ya da “çok önemli”, %19’luk bir kesim ise “bir dereceye kadar önemli” olduğunu söylüyor. Bütün bu ilgiye rağmen, benimseme oranının yeterli olmadığı görülüyor. Katılımcıların yalnızca %20’si, projelerde SOA ve BPM’i birlikte kullanıyor. %90’ı ise SOA ve / veya BPM girişimlerini uygulamaya koyduklarını belirtiyor.

BPTrends Kurucusu ve Editörü Paul Harmon, BPM’in “gerçek” anlamına ilişkin bir miktar karmaşa olsa da pazarın geçen yıl ciddi ölçüde olgunlaştığını söylüyor ve ekliyor:

Kuruluşlar, BPM’i kurumsal bir disiplin ve strateji olarak benimsiyorlar ve SOA’yı anahtar bir araç olarak kullanma yolunda deneysel adımlar atıyorlar. Ama, daha çoğu şirket BPM ve SOA arasındaki güçlü ve yapıcı ilişkiyi tam anlayamadığı için yapılacak çok iş var.

Katılımcılar, “Aşağıdakilerin hangisi, BPM’in sizin için ne anlama geldiğini en iyi anlatıyor?” sorusuna şu şekilde yanıt verdiler:

  • Verimliliği artırmaya odaklı uygun maliyetli bir girişim – %6
  • Süreçlerin yeniden tasarımı ya da geliştirilmesine yönelik bir yaklaşım – %18
  • Çalıştırma odaklı iş süreçlerinin otomatikleştirilmesi ve yönetilmesi için bir dizi yazılım teknolojisi – %23
  • İşi iş süreçleri etrafında düzenlemeye odaklanan bir yönetim felsefesi – %54

Daha önceki bir ankette (Şubat 2006), katılımcıların %47’si BPM’i bir “yönetim felsefesi”, %17’si de “yazılım teknolojileri” olarak tanımlamıştı. BT kullanıcıları, ikinci tanımı benimsemeye daha meyilli görünüyorlar.

BT

BPTrends’in anketi, iş süreçlerini otomatikleştirmek ve daha aktif olarak yönetmek için Modelleme, Analiz ve Tasarım (MAD) ürünlerinin ötesine geçerek daha geniş odaklı iş süreçleri yönetimi yazılımlarını (BPMS) benimseyen firma sayısının arttığını da gösteriyor.

Biraz şaşırtıcı bir biçimde, katılımcıların %39’u, kurumsal kullanıcıların kendilerinin, kuruluşlarının iş süreçleri sistemlerini yaratmaktan bir miktar sorumlu olduğuna inanıyor. Buna ek olarak anket, iş analistleri ve kurumsal mimarlar / geliştiriciler arasındaki beklenen ayrımı da ortaya koyuyor. Her iki grup da katılımcıların üçte ikisi tarafından destekleniyor.

Software AG BPM Çözümleri Genel Müdürü Bruce Williams, eskiden BT’yi işkollarından ayıran duvarın çökmeye devam ettiğini söylüyor. Geçiş aşamasında bir sektörle karşı karşıya olduklarını belirten Williams, iş metodolojilerinin ve felsefelerinin, daha uyumlu ve esnek kurumsal araçlar ve altyapıdan oluşan yeni bir nesli yaratmak üzere bir araya geldiğini ifade ediyor. Williams, BT’nin günümüz ekonomisindeki kurumsal değişimi hızlandırmaya yönelik, gelişmekte olan yeteneğinden tam olarak yararlananların, gelecekte büyük ihtimalle pazar lideri olacaklarını da sözlerine ekliyor.

Anket, Haziran 2007’de, BPTrends’in global üyelik tabanından seçilen katılımcılarla gerçekleştirildi. 348 katılımcının hemen hemen yarısı, BPM yazılım araçlarını kullanıyor. Katılımcılar, %37 ile iş analistleri ve süreç mimarlarından, %33 ile BT kullanıcılarından ve %15 ile son kullanıcı ve birim yöneticilerinden oluşuyor.

Anket, daha önceki çalışmalarla tutarlı bir biçimde, finansal hizmetler, sigorta ve telekomünikasyon sektörlerinde BPM’e ilginin yüksek olduğunu ortaya çıkardı. Önceki anketlerden bu yana, kamu ve savunma sektörlerinde de BPM’e ilgi ciddi oranda arttı.

Kaynak : turk.internet.com